Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Afíliate a Comisións Obreiras

xoves 11 de xaneiro de 2018

Proceso de acreditación de competencias profesionais no ámbito da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

A Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca o recoñecemento de competencias adquiridas a través da experiencia laboral en determinadas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O prazo está aberto ata o 2 de febreiro

O prazo está aberto ata o 2 de febreiro

Poderanse recoñecer unidades de competencia dos seguintes ciclos formativos:

MADG01 Xestión administrativa

SADG01 Administración e finanzas

MAGA03 Xardinaría e floraría

MCOM01 Actividades comerciais

MEOC01 Construción

MECO2 Obras de interior, decoración e rehabilitación

MELE01 Instalacións eléctricas e automáticas

SENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

MFME01 Mecanizado

MFME02 Soldadura e caldeiraría

MHOT01 Cociña e gastronomía

MHOT02 Servizos en restauración

SHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos

SHOT02 Axencias de viaxes e xestión de eventos

SIMS05 Iluminación, captación e tratamento de imaxe

MIMP01 Estética e beleza

MIMP02 Perruquería e tratamento capilar

MINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría

MIFC01 Sistemas microinformáticos e redes

MIMA 01 Instalacións frigoríficas e de climatización

MIMA02 Instalacións de produción de calor

MMAM01 Carpintaría e moble

MMAM02 Instalación e amoblamento

MQUI02 Operacións de laboratorio

SQUI01 Laboratorio de análise e control de calidade

MSAN01 Emerxencias sanitarias

MSAN02 Farmacia e parafarmacia

SSSC01 Educación infantil

SSSC02 Integración social

MTMV01 Carrozaría

MTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles

MTMV03 Electromecánica de maquinaria

O prazo de presentación de solicitudes é do 10 de xaneiro ao 2 de febreiro de 2018, ambos os dous incluídos.  Máis información no Diario Oficial de Galicia número 7 (mércores 10 de xaneiro) ou en http://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion.
 

Proceso de acreditación de competencias profesionais no ámbito da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

xoves 11 de xaneiro de 2018

Ligazóns de interese relacionadas

Portal da Consellaría de Educación sobre a acreditación de competencias clave

Áreas temáticas relacionadas

Información - Novas