Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Información sindical sobre a crise sanitaria do coronavirus

xoves 28 de maio de 2020

28 de maio, Día Internacional de Acción pola Saúde das Mulleres

Hai aproximadamente trinta anos, un grupo de mulleres feministas e activistas polos dereitos humanos decidiron reivindicar a saúde das mulleres. Reclamaban a atención á saúde sexual e reprodutiva das mulleres e nenas en todo o mundo, tendo en conta que a saúde é o funda­mento da vida.

28 de maio, Día Internacional de Acción pola Saúde das Mulleres

28 de maio, Día Internacional de Acción pola Saúde das Mulleres

Non tratar a saúde con perspectiva de xénero carrea moitas veces terribles consecuencias para as mulleres. Por iso, este día quere chamar a atención sobre a importancia de tratar a saúde cunha visión máis ampla e nós, desde CCOO, insistimos en que a saúde, na súa concepción máis holística, pasa por aplicar a perspectiva de xénero en todo o que a rodea.

Desde o Gabinete de Igualdade do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, unímonos así ao lema da Secretaría Confederal de Mulleres e Igualdade de CCOO:

IGUALDADE É SAÚDE

Difundimos tamén neste día a nosa reivindicación de promover no mundo do traballo unhas relacións laborais que inclúan a necesaria visión e tratamento específico da problemática dife­rencial na saúde das mulleres: demandamos dereitos sexuais e reprodutivos, a loita contra as violencias machistas, traducidas, no eido laboral, no acoso sexual e por razón de sexo, que ten graves consecuencias na saúde das mulleres:

— Sufrimento psicolóxico e estrés, que provoca ansiedade, depresión, insomnio, cansazo e outras alteracións da saúde.

— Aumento da accidentalidade.

— Sentimentos de culpa e baixa autoestima, que bloquean tamén a capacidade de relacionarse saudablemente con outras persoas.

— Absentismo polos trastornos de saúde ou abandono no posto de traballo para non ter que afrontar a situación de acoso a diario.

Tamén a dobre xornada, que xunta as explotacións de xénero e de clase, ten graves efectos na vida e a saúde das mulleres, pois vai asociada a peores indicadores de saúde mental, vitalidade e estrés. A saúde das mulleres empeora a medida que aumenta o número de persoas que re­quiren coidados, especialmente nos grupos de menores ingresos. Outra circunstancia de espe­cial gravidade dáse en traballos con esixencias elevadas e baixo control sobre o traballo, onde os efectos sobre a saúde son maiores.

Cómpre estudar, tamén, os riscos específicos das mulleres no ámbito laboral e analizar os pos­tos de traballo e as actividades tendo presente a perspectiva de xénero, pois o efecto sobre homes e mulleres é, en moitos casos, diferente.

Debemos asegurar que o traballo das mulleres sexa digno e se acompañe dunha corresponsa­bilidade real que permita a verdadeira conciliación, pois todo o que os rodea no posto de tra­ballo pode incidir de maneira negativa sobre a nosa saúde, e cando a perspectiva de xénero non se ten en conta, esa negatividade increméntase perigosamente para as mulleres traballadoras.

28 de maio, Día Internacional de Acción pola Saúde das Mulleres

xoves 28 de maio de 2020

Ligazóns de interese relacionadas

Cartelería [ZIP]

Áreas temáticas relacionadas

Información - Novas