Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

10.10.2020. [Gabinete de Igualdade de CCOO]

Cadernos do Gabinete de Igualdade, n.º 1: Formación en igualdade

[PDF]

11.08.2020. [Gabinete de Igualdade]

Resumo do acordo para o desenvolvemento da igualdade efectiva no traballo entre mulleres e homes

Resumo do acordo entre o Ministerio de Traballo e Economía Social, o Ministerio de Igualdade e os sindicatos CCOO e UGT para o desenvolvemento da igualdade efectiva no traballo entre mulleres e homes. // O 31 de xullo de 2020, CCOO asinou, xunto con UGT e o Goberno, o acordo para seguir desenvolvendo a normativa arredor dos plans de igualdade nas empresas, o cal desenvolve os pasos a seguir tanto no desenvolvemento dos plans como na maneira de levar a cabo os rexistros e as auditorías salariais.

28.07.2020. [Gabinete de Igualdade]

Bono Concilia

Axudas ás familias para facilitarlle o pagamento da praza nunha escola infantil privada da súa elección cando a nena ou neno quede en lista de agarda nas escolas infantís públicas ou financiadas con fondos públicos, ou a familia resida en localidades onde non existen prazas públicas.

16.06.2020. [Gabinete de Igualdade]

Axudas para a redución de xornada

Tal e como reclamou CCOO no seo do diálogo social, a Xunta publica no DOG as axudas para a conciliación da vida familiar e laboral para homes e mulleres (neste último caso titulares de familias monoparentais ou de parellas formadas por dúas mulleres). Nela recóllese a necesidade dunha involucración maior dos homes na repartición equilibrada das responsabilidades e as tarefas domésticas así como no coidado de persoas a cargo.

15.06.2020. [Gabinete de Igualdade]

Bono coidado extraordinario para coidado de menores

Consiste en axudas económicas ás familias con nenos e nenas de ata 12 anos de idade, estes incluídos, que teñan a súa residencia en Galicia, para a conciliación da vida familiar e laboral durante o tempo de suspensión de actividade nas escolas infantís 0-3 e centros de ensino non universitario como consecuencia da evolución da epidemia da COVID-19.

01.03.2020. [Gabinete de Igualdade de CCOO]

Guía para un uso da linguaxe non sexista nas relacións laborais e no ámbito sindical

A linguaxe é un sistema aberto e cambiante; conforme os avances sociais se van interiorizando mediante o proceso de socialización, imos modificando e desterrando hábitos de expresión aprendidos a prol de prácticas de uso máis xustas e democráticas. Construímos así unha lingua máis acorde coas novas realidades.

16.01.2020. [Gabinete de Igualdade de CCOO]

Manual para a elaboración de plans de igualdade nas empresas e cláusulas para incorporar na negociación do convenio colectivo

Os plans de igualdade das empresas son un conxunto ordenado de medidas, adoptadas despois de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a acadar na empresa a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes e a eliminar a discriminación por razón de sexo.

27.06.2019.

Manifesto de CCOO con motivo do Día do Orgullo de 2019

A Confederación Sindical de CCOO, como organización federada, vinculada e activista histórica da loita polos dereitos das persoas LGTBI+, abrazará, coma sempre, as reivindicacións deste ano, estando presente nas diferentes manifestacións que percorrerán distintas cidades e vilas do noso país.

27.09.2018. [Secretaría da Muller]

29 de setembro, Día Mundial polo acceso ao aborto legal e seguro

Un novo 28 de setembro, Día Mundial polo acceso ao aborto legal e seguro, declarado en 1990 pola Asemblea do Movemento Feminista Latinoamericano, CCOO solidarízase con todas as mulleres que, en distintos países do mundo, están loitando polos dereitos sexuais e reprodutivos, polo acceso ao aborto legal e seguro e polo dereito a decidir libremente a súa maternidade.

27.04.2016. [Secretaría da Muller]

Guía de dereitos de conciliación da vida laboral, persoal e familiar

A Secretaría da Muller de CCOO edita a Guía de dereitos de conciliación da vida laboral, persoal e familiar. O sindicato elaborou este traballo co fin de achegar a lexislación vixente en materia de igualdade de homes e mulleres nas empresas, e para que traballadoras e traballadores coñezan e apliquen os seus dereitos de conciliación da vida laboral, persoal e familiar. A dita guía poderase obter de balde en todos os locais de CCOO de Galicia.

04.02.2016. [Consello Galego de Relacións Laborais]

As 34 preguntas máis frecuentes na negociación dun plan de igualdade

Guía elaborada pola Comisión Autonómica para a Igualdade na Negociación Colectiva, dependente do Consello Galego de Relacións Laborais. Con formato de preguntas frecuentes, este documento pretende aclarar as dúbidas máis comúns canto á negociación dos plans de igualdade.

22.06.2015. [Secretaría da Muller]

Guía para un uso da linguaxe non sexista nas relacións laborais e no ámbito sindical

Guía para un uso da linguaxe non sexista nas relacións laborais e no ámbito sindical. Esta guía está orientada a delegados e delegadas sindicais.

24.12.2014. [Secretaría da Muller]

Guía para mulleres vítimas de violencia de xénero

Este documento recolle as formas diversas que pode adoptar este tipo de violencia e a maneira de acreditala, así como os pasos que debe seguir a vítima e os recursos que ten á súa disposición. Ademais, inclúe as respostas para unha serie de preguntas frecuentes sobre os programas de atención psicolóxica, a protección dos datos persoais ou a situación das estranxeiras en situación irregular, entre outras cuestións.

01.03.2012. [Secretaría da Muller]

Como afecta a reforma laboral de 2012 ás mulleres?

[Prema na ligazón do título para consultar a información contida neste apartado]

19.01.2012. [Secretaría de Seguridade Social / Federación de Actividades Diversas]

Integración de empregados/as do fogar no réxime xeral da seguridade social

[Prema na ligazón do título para consultar a información contida neste apartado]

25.11.2011. [CCOO]

Análise dos equipamentos e recursos de atención á violencia de xénero en Galicia (2011)

Co gallo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, a Secretaría da Muller, en colaboración coa Secretaría de Política Social do S. N. de CCOO de Galicia, realiza, por terceiro ano consecutivo, un estudo sobre a situación dos recursos existentes para as mulleres vítimas de violencia na nosa comunidade autónoma.

30.06.2011. [Secretaría da Muller]

Resumo do Proxecto de Lei integral para a igualdade de trato e a non discriminación e mais do Proxecto de Lei para a titularidade compartida das explotacións agrarias

Co gallo da aprobación do Proxecto de Lei integral para a igualdade de trato e a non discriminación e mais do Proxecto de Lei para a titularidade compartida das explotacións agrarias, a Secretaría da Muller Confederal ofrécenos o resumo de ambos os proxectos.

19.05.2011. [Secretaría da Muller e Políticas de Igualdade]

As eleccións municipais de 2011: alcalde ou alcaldesa?

De cara ás eleccións municipais, a Secretaría da Muller de CCOO de Galicia realizou unha análise da presenza das mulleres como cabezas de lista en BNG, EU, PPdeG, e PSdeG. A pesar de que entre estes catro partidos presentan 989 cabezas de lista no noso país, só 190 (o 19,21%) son mulleres.

25.02.2011. [Secretaría da Muller e Políticas de Igualdade]

Manifesto do Día Internacional da Muller de 2011

Manifesto do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia polo Día Internacional da Muller de 2011, co lema «Igualdade no emprego, equidade na pensión».

18.11.2010. [Secretaría da Muller]

Cartel do Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra a Muller (25 de novembro de 2010)

Cartel editado polas Secretarías da Muller de CCOO con motivo do Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra a Muller (25 de novembro de 2010)

17.11.2010. [Rede de Técnicos/as de Emprego do S.N. de CCOO de Galicia]

Boletín socio-laboral mensual con datos desagregados por sexos (Setembro de 2010)

17-11-2010.- Informe cos datos sociolaborais de Galicia desagregados por sexos correspondente ao mes de setembro de 2010. Documento elaborado pola Rede de Técnicos de Emprego do Sindicato Nacional de CCOO.

17.11.2010.

Boletín mensual cos datos dociolaborais de Galicia desagregados por sexos (Outubro de 2010)

17-11-2010.- Xa está dispoñible para descarga o informe cos datos sociolaborais de Galicia desagregados por sexos correspondente a Outubro de 2010. É un documento elaborado pola Rede de Técnicos/as de Emprego do Sindicato Nacional de CCOO.

11.08.2010. [Rede de Técnicos/as de Emprego]

Datos Sociolaborais desagregados por sexos (xuño 2010)

A Secretaría da Muller e Políticas de Igualdade publica o noveno caderno mensual que realizou a Rede de Técnicos/as de Emprego sobre a situación distinta que sofren mulleres e homes no mercado laboral galego. Esta edición mensual realízase coa colaboración da Secretaría de Emprego, Economía Social e Autoemprego.

02.07.2010.

Informe de Carmen Bravo Sueskun sobre CSI Vancouver, xuño 2010

02-07-2010.-Resumo do CSI e valoracións da Secretaria da Muller e Políticas de Igualdade da Confederación.

17.02.2010. [Gabinete técnico económico do Sindicato Nacional de CCOO]

Diferenzas salariais por xénero

Táboas que amosan a distancia entre salarios que existe no mercado laboral galego segundo falemos de mulleres ou de homes

23.11.2009. [Secretaría de Política Social / Secretaría da Muller]

Análise dos equipamentos e recursos de atención á violencia de xénero en Galicia

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado]

10.11.2009. [Secretaría da Muller e Políticas de Igualdade]

Manifesto de CCOO ante a nova Lei do aborto

Manifesto da Secretaría Confederal da Muller de Comisións Obreiras e as Secretarías da Muller de Federacións e Territorios de Comisións Obreiras, ante a nova Lei de aborto

25.12.2008.

Medidas de protección integral contra a violencia de xénero: prevención e tratamento

Medidas de protección integral contra a violencia de xénero: prevención e tratamento [Preme no título para ampliar a información contida neste apartado]

01.10.2008. [Secretaría da Muller e Políticas de Igualdade]

Manual para a elaboración de plans de igualdade nas empresas

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado]

01.10.2008. [Secretaría da Muller]

Manual para a elaboración de plans de igualdade nas empresas

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado]

31.03.2008. [Secretaría da Muller]

30 cláusulas imprescindibles en materia de igualdade para incorporar na negociación dos convenios colectivos

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado]

31.03.2008. [Secretaría da Muller e Políticas de Igualdade]

30 cláusulas imprescindibles en materia de igualdade para incorporar na negociación dos convenios colectivos

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado]

25.02.2008. [Secretaría da Muller e Políticas de Igualdade]

Medidas de protección integral contra a violencia de xénero: prevención e tratamento

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado]

31.10.2007. [Secretaría da Muller e Políticas de Igualdade]

A conciliación da vida persoal, familiar e laboral nos convenios colectivos

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado]

31.10.2007. [Secretaría da Muller]

A conciliación da vida persoal, familiar e laboral nos convenios colectivos

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado]