Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

Non ao despedimento por enfermar. Defende os teus dereitos

A sentenza do Tribunal Constitucional do pasado 16 de outubro, que permite o despedimento obxectivo por ausencias intermitentes, mesmo sendo xustificadas, xerou unha grande indignación e alarma social. O artigo do Estatuto dos Traballadores que o permite, o 52.d, existe desde 1980, pero foi coa redacción dada pola reforma laboral de 2012 cando se endureceu substancialmente a súa aplicación ao suprimir a referencia ao volume de falta de asistencia total do cadro de persoal no centro de traballo. Con isto individualizábase totalmente o cómputo que se ha considerar e culpabilizábase a persoa polo feito de exercer o dereito a unha recuperación efectiva no caso de enfermidades de orixe común, entre outros dereitos.

Primeiro de Maio do 2019: Primeiro as persoas

Neste 1.º de Maio, Día Internacional do Traballo, CCOO e UGT chamamos á mobilización das traballadoras e os traballadores para enchermos as rúas e conseguir que esta sexa unha xornada de reivindicación social e defensa dos dereitos da clase traballadora, para loitar contra a precariedade e as desigualdades instaladas na nosa sociedade, a favor do emprego de calidade, e para dicirlle ao Goberno que saia das urnas que aborde con urxencia a axenda social.