Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

01.01.2008.

Lei 31/1995 de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais

Actualizada polo Real Decreto Lexislativo 5/2000, de 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social (BOE 189/2000, de 8 de agosto). Reformada pola Lei 54/2003, de 12 de decembro, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais.

01.01.2008.

Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de prevención

Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de prevención. BOE núm. 27 de 31 de xaneiro.

01.01.2008.

Texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado]

 • Zona de afiliados
 • Afiliate a CCOO
 • Lista de locais do SN de CCOO
 • Gabinete de Igualdade
 • Gabinete de Saúde Laboral (2019)
 • Gabinetes de saúde laboral
 • Fixemos, facemos, faremos historia
 • Galicia Sindical n.º 39 - 1.ª quincena de abril de 2013
 • Autoemprego
 • Queres ser delegado?
 • Fundación 10 de Marzo
 • Portal de transparencia
 • Atlantis Seguros