Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Afíliate a CCOO

xoves 10 de xaneiro de 2019

Novidades en materia de Seguridade Social do 2019

  • Salario mínimo, bases de cotización e pensións mínimas
  • Prestacións de desemprego, familiares e asistenciais

Xuntamos a esta nota informativa dous documentos resumindo as principais novidades en materia de Seguridade Social para 2019, recollidas no Real decreto lei 28/2018, de 28 de decembro.

Novidades Seguridade Social 2019

Novidades Seguridade Social 2019

Sen prexuízo de que poida haber algún mínimo axuste na normativa de desenvolvemento —que se publicará nas próximas semanas—, nos documentos adxuntos indícanse as contías máis relevantes que estarán en vigor en 2019 en materia de:
— Bases de cotización, máximas e mínimas
— Pensións mínimas e máximas
— Límites de ingresos
— SMI e IPREM
— Prestacións por desemprego
— Prestacións familiares
— Outras prestacións asistenciais

Novidades en materia de Seguridade Social do 2019

xoves 10 de xaneiro de 2019

Documentos relacionados

Bases de cotización e pensións [PDF]
Prestacións de desemprego, familiares e asistenciais [PDF]

Áreas temáticas relacionadas

Áreas - Sociopolítica - Xuventude - Actualidade
Información - Novas
O teu sindicato - Federacións Nacionais - Pensionistas e Xubilados - Actualidade