Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

04.10.2019. [Secretaría de Emprego e Previsión Social]

Situación da dependencia en Galicia. Primeiro semestre 2019

Neste informe achegámonos á situación da dependencia en Galicia ata xuño de 2019 para poñer en evidencia, e asemade reivindicar, a necesidade de investir en coidados.

09.04.2018. [Secretaría de Emprego e Previsión Social]

Balance dependencia 2017

[Prema na ligazón do título para consultar a información contida neste apartado]

13.01.2012.

Lexislación sobre dependencia

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

03.03.2010.

Propostas de CCOO para mellorar o decreto que desenvolve a lei en Galicia

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Lei de Dependencia: Sistema de Atención á Autonomía e a Dependencia (SAAD) en Galicia

A Lei de dependencia foi unha reclamación por parte de CCOO, que a incorpora no ano 2000 como unha das súas prioridades, o que se reflicte no primeiro acordo público subscrito entre o Goberno e a patronal no 2001. No ano 2005 asínase o primeiro acordo que pon as bases para empezar a traballar neste sentido. Por todo isto, podemos [...] [Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Presentación de solicitudes

As solicitudes presentaranse nos servizos sociais de referencia do concello. A resolución non poderá exceder de seis meses dende a presentación da solicitude.

04.11.2009.

Cales son os tipos de graos de dependencia?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

SITUACIÓN MENSUAL DO SERVIZO Á AUTONOMÍA E ATENCIÓN Á DEPENDENCIA (SAAD) EN GALICIA

Datos facilitados polo IMSERSO: datos mensuais de xestión do SAAD por comunidades autónomas e sobre os coidadores non profesionais. http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_saad.html

04.11.2009.

Cales son os servizos ofertados pola Lei de dependencia?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

QUE É O SERVIZO GALEGO DE APOIO Á MOBILIDADE PERSOAL?

É un servizo público de carácter social de axuda ao desprazamento programado e non urxente. Poderán ser usuarias as persoas residentes en Galicia que teñan recoñecida a imposibilidade de utilizar os transportes colectivos de uso xeral. Os usuarios e usuarias aboarán unha contraprestación económica por cada desprazamento, dependendo esta da capacidade económica do solicitante.

04.11.2009.

Cales son as prestacións económicas ofertadas pola Lei de dependencia?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Quen pode beneficiarse desta lei?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Cal é a documentación requirida para solicitar a valoración de dependencia?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Que é o coidador non profesional?

Recibe o nome de «coidador/a non profesional» aquela persoa que se encarga do coidado e atención das persoas en situación de dependencia na súa vivenda habitual. Estas coidadoras/es teñen que ser familiares do dependente ou, en casos excepcionais, veciños que residan polo menos durante un ano no concello.