Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Conferencia de Xuventude de Galicia

04.10.2019. [Secretaría de Emprego e Previsión Social]

Situación da dependencia en Galicia. Primeiro semestre 2019

Neste informe achegámonos á situación da dependencia en Galicia ata xuño de 2019 para poñer en evidencia, e asemade reivindicar, a necesidade de investir en coidados.

09.04.2018. [Secretaría de Emprego e Previsión Social]

Balance dependencia 2017

[Prema na ligazón do título para consultar a información contida neste apartado]

13.01.2012.

Lexislación sobre dependencia

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

03.03.2010.

Propostas de CCOO para mellorar o decreto que desenvolve a lei en Galicia

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Que é o coidador non profesional?

Recibe o nome de «coidador/a non profesional» aquela persoa que se encarga do coidado e atención das persoas en situación de dependencia na súa vivenda habitual. Estas coidadoras/es teñen que ser familiares do dependente ou, en casos excepcionais, veciños que residan polo menos durante un ano no concello.

04.11.2009.

Presentación de solicitudes

As solicitudes presentaranse nos servizos sociais de referencia do concello. A resolución non poderá exceder de seis meses dende a presentación da solicitude.

04.11.2009.

Cales son os tipos de graos de dependencia?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

SITUACIÓN MENSUAL DO SERVIZO Á AUTONOMÍA E ATENCIÓN Á DEPENDENCIA (SAAD) EN GALICIA

Datos facilitados polo IMSERSO: datos mensuais de xestión do SAAD por comunidades autónomas e sobre os coidadores non profesionais. http://www.seg-social.es/imserso/estadisticas/est_saad.html

04.11.2009.

Cales son os servizos ofertados pola Lei de dependencia?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

QUE É O SERVIZO GALEGO DE APOIO Á MOBILIDADE PERSOAL?

É un servizo público de carácter social de axuda ao desprazamento programado e non urxente. Poderán ser usuarias as persoas residentes en Galicia que teñan recoñecida a imposibilidade de utilizar os transportes colectivos de uso xeral. Os usuarios e usuarias aboarán unha contraprestación económica por cada desprazamento, dependendo esta da capacidade económica do solicitante.

04.11.2009.

Cales son as prestacións económicas ofertadas pola Lei de dependencia?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Quen pode beneficiarse desta lei?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Cal é a documentación requirida para solicitar a valoración de dependencia?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Lei de Dependencia: Sistema de Atención á Autonomía e a Dependencia (SAAD) en Galicia

A Lei de dependencia foi unha reclamación por parte de CCOO, que a incorpora no ano 2000 como unha das súas prioridades, o que se reflicte no primeiro acordo público subscrito entre o Goberno e a patronal no 2001. No ano 2005 asínase o primeiro acordo que pon as bases para empezar a traballar neste sentido. Por todo isto, podemos [...] [Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]