Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Información sindical sobre a crise sanitaria do coronavirus

20.01.2020.

Concesión da prestación económica, a través da tarxeta benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declarados en situación de garda con fins adoptivos no ano 2020

Esta orde ten por obxecto establecer as bases polas que se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2020 teñan un fillo/a, adopten ou sexan declaradas en situación de garda con fins adoptivos e para aqueloutras que, tendo obtido a axuda ou non accedendo a ela por superar os ingresos previstos nas respectivas convocatorias no ano 2018 e 2019, experimentaran unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito ás contías reguladas no artigo 4.2 e proceder á súa convocatoria (código do procedemento BS403B). / PRAZO. O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados desde o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día do nacemento ou do día en que se ditou a resolución de adopción ou de garda con fins adoptivos.

10.05.2019. [Secretaría de Emprego e Previsión Social]

Balance dependencia 2018

[Prema na ligazón do título para consultar a información contida neste apartado]

29.04.2019. [Secretaría de Emprego e Previsión Social]

Guía de prestacións por desemprego (2019)

Guía elaborada pola Secretaría de Emprego e Previsión Social de CCOO, actualizada a abril de 2019

04.04.2019. [Secretaría de Emprego e Previsión Social]

Cotizacións á seguridade social das coidadoras non profesionais no ámbito familiar

O Real decreto lei 8/2019 establece que, desde o 1 de abril de 2019, o Estado volva facerse cargo das cotizacións á Seguridade Social dos convenios especiais das coidadoras non profesionais de persoas dependentes, que se suprimiran no 2012. (Coidadoras que sexan designadas como tales no Programa Individual de Atención, sempre e cando se acredite o recoñecemento da prestación económica da dependencia.)

15.03.2019. [Secretaría de Emprego e Previsión Social]

Subsidio por desemprego para maiores de 52 anos

O día 12 de marzo de 2019 publicouse no Boletín Oficial do Estado o Real decreto lei 8/2019, de medidas urxentes en materia de protección social, que modifica a regulación do subsidio para persoas traballadoras maiores de 55 anos en varios aspectos. Cabe salientar que se pode acceder ao novo subsidio xa a partir dos 52 anos, grazas ao acordo entre Goberno e sindicatos.

05.09.2018. [Secretaría de Emprego e Previsión Social]

INCREMENTO da pensión de VIUVEZ do 52% ata o 60% da base reguladora

Unha mellora aprobada na Reforma de pensións de 2011, a última reforma negociada no marco do Pacto de Toledo cuxa entrada en vigor levaba suspendida máis de seis anos.

09.04.2018. [Secretaría de Emprego e Previsión Social]

Balance dependencia 2017

[Prema na ligazón do título para consultar a información contida neste apartado]

13.11.2017.

Actualidade de emprego, formación e política social n.º 1 (novembro de 2017)

O documento contén normativa publicada, novidades nestes ámbitos e referencias a axudas ou subvencións.

19.01.2012. [Secretaría de Seguridade Social / Federación de Actividades Diversas]

Integración de empregados/as do fogar no réxime xeral da seguridade social

[Prema na ligazón do título para consultar a información contida neste apartado]

25.11.2011. [CCOO]

Análise dos equipamentos e recursos de atención á violencia de xénero en Galicia (2011)

Co gallo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, a Secretaría da Muller, en colaboración coa Secretaría de Política Social do S. N. de CCOO de Galicia, realiza, por terceiro ano consecutivo, un estudo sobre a situación dos recursos existentes para as mulleres vítimas de violencia na nosa comunidade autónoma.

18.05.2011. [Federación de Pensionistas e Xubilados]

Guía de orientación para persoas maiores

[Prema na ligazón do título para consultar a información contida neste apartado]

03.03.2010.

Lei de Dependencia: Sistema de Atención á Autonomía e a Dependencia (SAAD) en Galicia

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado]

03.12.2009. [Secretaría de Política Social]

Manifesto polo Día Internacional das Persoas con Discapacidade (3 de decembro de 2009)

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado]

23.11.2009. [Secretaría de Política Social / Secretaría da Muller]

Análise dos equipamentos e recursos de atención á violencia de xénero en Galicia

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado]