Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

04.11.2009.

Que documentación é precisa para solicitar as axudas de emerxencia social?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Normativa

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

En que consisten as axudas de emerxencia social?

Son axudas económicas de pagamento único, destinadas a paliar situacións de emerxencia que orixinen gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico e urxente. Para os efectos desta norma, considéranse situacións de emerxencia social as que orixinen gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico e urxente non cubertas polos diferentes sistemas de protección.

04.11.2009.

Lugar de presentación de solicitudes de emerxencia social

Servizos sociais comunitarios e Departamentos territoriais da Consellería de Traballo e Benestar

04.11.2009.

Cales son os requisitos de acceso para solicitar as axudas de emerxencia social?

[Preme no título para ampliar a información contida neste apartado.]

04.11.2009.

Prazo de presentación das solicitudes

Durante todo o ano.