Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

Información sobre o coronavirus COVID-19

Esta sección é un contedor de documentación de interese sobre o COVID-19.

Recomendámosche que accedas á nosa sección especial sobre o coronavirus para obteres información polo miúdo, así como respostas ás principais preguntas ou dúbidas que che poidan xurdir:

http://www.ccoo.gal/webgalicia/Informacion:Coronavirus

Información sobre o coronavirus COVID-19

Novas relacionadas

ATENCIÓN SINDICAL DURANTE A VIXENCIA DO ESTADO DE ALARMA
Trámites en liña da Seguridade Social sen certificado electrónico, DNI electrónico ou Cl@ve
Protocolo de actuación sindical en caso discrepancias en materia de seguridade e saúde nas empresas en relación co coronavirus

Documentos relacionados

Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias fronte ao COVID19 [PDF]
Recomendacións do Instituto Galego de Seguridade e Saúde no Traballo (ISSGA) (16/3/2020) [PDF]
(Infografía) Prevención no traballo fronte ao coronavirus, elaboradas polo ISSGA [PDF]
Protocolo conxunto das Cons. de Sanidade e Política Social para os centros de servizos sociais [PDF]
Recomendacións para centros de maiores e centros sociosanitarios [PDF]
Medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal de actividade para evitar despedimentos

Ligazóns de interese relacionadas

Nova prestación de seguridade social para traballadores/as afectados por coronavirus (COVID-19) [PDF]
Real decreto-lei 6/2020, de 10 de marzo, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes no ámbito económico e para a protección da saúde pública
Información e teléfono de atención do Servizo Galego de Saúde (SERGAS)
Información sobre o coronavirus COVID-19 na web da Confederación Sindical de CCOO
RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza pola que se lle da publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galici
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas
RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se
Xestións desemprego. Medidas urxentes de emprego galicia para minimizar o impacto do COVID-19
Acordo do Centro de Coordinación Operativa polo que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico
Real Decreto 463/2020 polo que se regula o estado de alarma
Protocolo de actuación sindical en caso discrepancias en materia de seguridade e saúde nas empresas en relación co coronavirus