Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Primeiro de Maio - #TempoDeGañar

12.06.2018.

Sector de empresas de publicidade

BOE Nº 142.- Acordo en materia salarial para 2018 do Convenio colectivo do sector de empresas de publicidade.

12.06.2018.

Fleet Care Services, SL.

BOE Nº 142.- Convenio colectivo de Fleet Care Services, SL.

12.06.2018.

Grupo Enagás, SA.

BOE Nº 142.- Acta do Acordo de modificación do II Convenio colectivo do Grupo Enagás, SA.

12.06.2018.

Industrias lácteas e os seus derivados

BOE Nº 142.- Convenio colectivo estatal para as industrias lácteas e os seus derivados.

11.06.2018.

Instalacións deportivas e ximnasios

BOE Nº 141.- IV Convenio colectivo estatal de instalacións deportivas e ximnasios.

11.06.2018.

Prosegur Soluciones, SA.

BOE Nº 141.- Convenio colectivo de Prosegur Soluciones, SA.

11.06.2018.

Sector de grandes almacéns

BOE Nº 141.- Acta do Acordo relativo ó incremento para o ano 2018 do complemento salarial variable e no consolidable do Convenio colectivo do sector de grandes almacéns.

11.06.2018.

Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL.

BOE Nº 141.- Acta do Acordo relativo ás táboas salariais para o ano 2018 do Convenio colectivo para os centros de traballo en Barcelona e Alicante de Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL.

11.06.2018.

Unedisa Comunicaciones, SL.

BOE Nº 141.- Modificación do anexo I do II Convenio colectivo de Unedisa Comunicaciones, SL.

04.06.2018.

Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos

BOE Nº 135.- Convenio colectivo do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos.

01.06.2018.

Generali España

BOE Nº 133.- Táboas salariais para os anos 2017 e 2018 do VI Convenio colectivo do grupo Generali España.

31.05.2018.

Grupo Constant Servicios Empresariales, SLU.

BOE Nº 132.- VII Convenio colectivo do Grupo Constant Servicios Empresariales, SLU.

28.05.2018.

Outservico Servicios de Externalización, SL.

BOE Nº 129.- Convenio colectivo de Outservico Servicios de Externalización, SL.

28.05.2018.

Sonae Arauco España-Soluciones de Madera, SL

BOE Nº 129.- Convenio colectivo de Sonae Arauco España-Soluciones de Madera, SL, para os centros de traballo de Linares e Valladolid.

25.05.2018.

Iberia LAE, SA-Operadora SU.

BOE Nº 127.- Plan de igualdade para o colectivo do persoal de terra de Iberia LAE, SA-Operadora SU.

25.05.2018.

Fidelis Servicios Integrales, SLU.

BOE Nº 127.- Plan de Igualdade de Fidelis Servicios Integrales, SLU.

25.05.2018.

Equipos Nucleares, SA.

BOE Nº 127.- Acordo de prórroga de ultraactividade do Convenio colectivo de Equipos Nucleares, SA.

25.05.2018.

Imerys Diatomita Alicante, SA.

BOE Nº 127.- Convenio colectivo de Imerys Diatomita Alicante, SA.

22.05.2018.

Auxiliar Logística Aeroportuaria, SA.

BOE Nº 124.- Convenio colectivo de Auxiliar Logística Aeroportuaria, SA.

21.05.2018.

Despachos de técnicos tributarios e asesores fiscais

BOE Nº 123.- Táboas salariais para o ano 2018 do V Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de técnicos tributarios e asesores fiscais.

21.05.2018.

Sector de saneamento público, limpeza viaria, regas, recollida, tratamento e eliminación de residuos, limpeza e conservación da rede de sumidoiros

BOE Nº 123.- Acordo da Comisión Paritaria do Convenio colectivo do sector de saneamento público, limpeza viaria, regas, recollida, tratamento e eliminación de residuos, limpeza e conservación da rede de sumidoiros.

18.05.2018.

Empresas de naturopatía e profesionais naturópatas

BOE Nº 121.- Táboas salariais para o ano 2018 do Convenio colectivo estatal para as empresas de naturopatía e profesionais naturópatas.

16.05.2018.

R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A.U.

DOG Nº 093.- I Convenio colectivo da empresa R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A.U.

16.05.2018.

Repsol Petróleo, SA.

BOE Nº 119.- XII Convenio colectivo de Repsol Petróleo, SA.

16.05.2018.

Bofrost, SAU.

BOE Nº 119.- Convenio colectivo de Bofrost, SAU.

14.05.2018.

Saint-Gobain PAM España, SA.

BOE Nº 117.- Convenio colectivo de Saint-Gobain PAM España, SA.

14.05.2018.

Repsol Lubricantes e Especialidades, SA.

BOE Nº 117.- Convenio colectivo de Repsol Lubricantes e Especialidades, SA.

11.05.2018.

Delegacións Comerciais do Ente Público Empresarial Loterías e Apostas do Estado.

BOE Nº 115.- Acordo de prórroga para o ano 2018 do Convenio colectivo estatal para as Delegacións Comerciais do Ente Público Empresarial Loterías e Apostas do Estado.

10.05.2018.

Sidenor Aceros Especiales, SL, Sidenor Investigación y Desarrollo, SA e Sidenor Forgins & Castings, SL.

BOE Nº 114.- Plan de Igualdade de Sidenor Aceros Especiales, SL, Sidenor Investigación y Desarrollo, SA e Sidenor Forgins & Castings, SL.

10.05.2018.

Fábrica Nacional de Moneda e Timbre-Real Casa de la Moneda

BOE Nº 114.- Plan de Igualdade da Fábrica Nacional de Moneda e Timbre-Real Casa de la Moneda.

10.05.2018.

Compañía de Distribución Integral Logista, SAU.

BOE Nº 114.- Acta do acordo relativo á revisión salarial para o ano 2018 do Convenio colectivo da Compañía de Distribución Integral Logista, SAU.

08.05.2018.

Verdifresh, SL.

BOE Nº 111.- Acordo de prórroga de ultraactividade do Convenio colectivo de Verdifresh, SL.

07.05.2018.

Norte Forestal, S.A.

DOG Nº 087.- Táboas salariais para o ano 2018 do convenio colectivo da empresa Norte Forestal, S.A.

07.05.2018.

Centros especiais de emprego

DOG Nº 087.- Actualización das táboas salariais do ano 2017 do convenio colectivo autonómico de centros especiais de emprego.

07.05.2018.

ESC Servicios Generales, SL.

BOE Nº 110.- Convenio colectivo de ESC Servicios Generales, SL.

07.05.2018.

Ariete Seguridad, SA.

BOE Nº 110.- Sentenza da Audiencia Nacional relativa ao Convenio colectivo de Ariete Seguridad, SA.

27.04.2018.

Ediservicios Madrid 2000, SL.

BOE Nº 102.- Convenio colectivo de Ediservicios Madrid 2000, SL.

26.04.2018.

Sector do transporte aéreo

BOE Nº 101.- Acordo estatal de formación profesional para o emprego do sector do transporte aéreo.

26.04.2018.

CLH Aviación, SA.

BOE Nº 101.- Convenio colectivo de CLH Aviación, SA.

24.04.2018.

Centro Farmacéutico, SL.

BOE Nº 099.- Táboa salarial para o ano 2018 do Convenio colectivo de Centro Farmacéutico, SL.

24.04.2018.

Unidad Editorial Información General, SLU.

BOE Nº 099.- Acta do acordo de modificación parcial do Convenio colectivo de Unidad Editorial Información General, SLU.

24.04.2018.

Unedisa Comunicaciones, SL.

BOE Nº 099.- Convenio colectivo de Unedisa Comunicaciones, SL.

24.04.2018.

Grupo Champion

BOE Nº 099.- Revisión salarial para o ano 2018 do Convenio colectivo do Grupo Champion.

24.04.2018.

Mantenimiento y Montajes Industriales, SA.

BOE Nº 099.- XXIV Convenio colectivo de Mantenimiento y Montajes Industriales, SA.

24.04.2018.

Compañía Trasmediterránea, SA, e o seu persoal de terra

BOE Nº 099.- Acta da prórroga do Convenio colectivo da Compañía Trasmediterránea, SA, e o seu persoal de terra.

18.04.2018.

Total España, SAU.

BOE Nº 094.- Táboas salarias para o ano 2018 do Convenio colectivo de Total España, SAU.

18.04.2018.

Entidad Colaboradora da Administración, SLU, e Instituto de Calidad, SAU.

BOE Nº 094.- Acordo relativo á prórroga do Convenio colectivo do grupo de empresas Entidad Colaboradora da Administración, SLU, e Instituto de Calidad, SAU.

18.04.2018.

Alstom Transporte, SA.

BOE Nº 094.- Convenio colectivo de Alstom Transporte, SA.

18.04.2018.

Transportes Bacoma, SA.

BOE Nº 094.- Acordo relativo á prórroga, modificación de artigos e revisión salarial para o ano 2018 do Convenio colectivo de Transportes Bacoma, SA.

18.04.2018.

Confederación Sindical de CCOO (Comisión Executiva Federal)

BOE Nº 094.- Táboas salariais para o ano 2018 do Convenio colectivo da Confederación Sindical de CCOO (Comisión Executiva Federal).

18.04.2018.

Decathlon España, SA.

BOE Nº 094.- Revisión salarial para o ano 2017 do VII Convenio colectivo de Decathlon España, SA.

18.04.2018.

Decathlon España, SA.

BOE Nº 094.- Revisión salarial para o ano 2018 do VII Convenio colectivo de Decathlon España, SA.

14.04.2018.

Comercio de papel e artes gráficas

BOE Nº 091.- Táboas salariais para o ano 2018 do Convenio colectivo nacional do ciclo de comercio de papel e artes gráficas.

12.04.2018.

Servicios Securitas, SA.

BOE Nº 089.- Plan de igualdade de Servicios Securitas, SA.

11.04.2018.

Residencias privadas da terceira idade de Galicia

DOG Nº 070.- IV Convenio colectivo de residencias privadas da terceira idade de Galicia.

10.04.2018.

Caixas e entidades financeiras de aforro

BOE Nº 087.- Convenio colectivo para as caixas e entidades financeiras de aforro.

10.04.2018.

Sector de desinfección, desinsectación e desratización

BOE Nº 087.- Convenio colectivo estatal do sector de desinfección, desinsectación e desratización.

10.04.2018.

Notarios e persoal empregado

BOE Nº 087.- Acta do acordo relativo á revisión salarial para o ano 2018 do II Convenio colectivo estatal de notarios e persoal empregado.

04.04.2018.

Empresas de xestión e mediación inmobiliaria

BOE Nº 082.- Táboas salariais definitivas para o ano 2017 do Convenio colectivo estatal para as empresas de xestión e mediación inmobiliaria.

04.04.2018.

Sector de entidades de seguros, reaseguros e mutuas colaboradoras coa Seguridade Social

BOE Nº 082.- Táboas salariais para 2017 e 2018 do Convenio colectivo xeral de ámbito estatal para o sector de entidades de seguros, reaseguros e mutuas colaboradoras coa Seguridade Social.

04.04.2018.

ESC Servicios Generales, SL.

BOE Nº 082.- Convenio colectivo de ESC Servicios Generales, SL.

04.04.2018.

Demag Cranes & Components, SAU.

BOE Nº 082.-Acordo de prórroga e revisión salarial do Convenio colectivo de Demag Cranes & Components, SAU.

04.04.2018.

Industrias de elaboración do arroz

BOE Nº 082.- Corrección de erros na publicación das táboas salariais definitivas para o ano 2017 e as provisionais para 2018 do Convenio colectivo estatal para as industrias de elaboración do arroz.

28.03.2018.

Persoal de terra de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, S. Unipersonal.

BOE Nº 076.- Revisión salarial para o ano 2017 do XX Convenio colectivo do persoal de terra de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora, S. Unipersonal.

28.03.2018.

Mediterránea Merch, SL.

BOE Nº 076.- Revisión salarial para o 2018 do Convenio colectivo de Mediterránea Merch, SL.

28.03.2018.

Traballadores de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias e Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de Alta Velocidade

BOE Nº 076.- Acordo de prórroga e revisión salarial do Convenio colectivo dos traballadores de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias e Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de Alta Velocidade.

28.03.2018.

Sector industrias de alimentos compostos para animais

BOE Nº 076.- Acta do acordo relativo á revisión salarial para o ano 2017 do Convenio colectivo do sector industrias de alimentos compostos para animais.

27.03.2018.

Worldwide Flight Service, SA, Servicios Aeroportuarios de Carga.

BOE Nº 075.- Convenio colectivo de Worldwide Flight Service, SA, Servicios Aeroportuarios de Carga.

27.03.2018.

Asociación Aldeas Infantiles SOS de Galicia.

DOG Nº 061.- VI convenio colectivo da Asociación Aldeas Infantiles SOS de Galicia.

26.03.2018.

Instalacións deportivas e ximnasios de Galicia

DOG Nº 060.- Sentenza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia relativa á solicitude da anulación dos artigos 1 e 23 do III Convenio colectivo de instalacións deportivas e ximnasios de Galicia.

23.03.2018.

Industrias de pastas alimenticias

BOE Nº 072.- Táboas salariais definitivas aplicables no ano 2017 e provisionais no 2018, dol Convenio colectivo nacional para as industrias de pastas alimenticias.

23.03.2018.

Alcor Seguridad, SL.

BOE Nº 072.- II Convenio colectivo de Alcor Seguridad, SL.

22.03.2018.

Xestorías administrativas

BOE Nº 071.- Revisión salarial para o ano 2018 do VII Convenio colectivo estatal de xestorías administrativas.

19.03.2018.

Salóns de peiteado de donas, cabaleiros, unisex e salóns de beleza

DOG Nº 055.- Revisión salarial, para o ano 2018, do convenio colectivo da Comunidade Autónoma de Galicia para salóns de peiteado de donas, cabaleiros, unisex e salóns de beleza.

16.03.2018.

Unidad Editorial Información Económica, SL.

BOE Nº 066.- Convenio Colectivo de Unidad Editorial Información Económica, SL.

15.03.2018.

NCR España, SA.

BOE Nº 065.- Acta do acordo de modificación do VII Convenio colectivo de NCR España, SA.

15.03.2018.

Avis Alquile un Coche, SA.

BOE Nº 065.- Acta dos acordos relativos á prórroga, modificación e revisión salarial do Convenio colectivo de Avis Alquile un Coche, SA.

14.03.2018.

ONCE e o seu persoal

BOE Nº 064.- Acordo sobre condicións retributivas para os sorteos extraordinarios de 19 de marzo e de 6 de maio de 2018, derivado do XVI Convenio Colectivo da ONCE e o seu persoal.

13.03.2018.

Sector da estiba portuaria

BOE Nº 063.- Acordo parcial de modificación do IV Acordo estatal para a regulación das relacións laborais no sector da estiba portuaria.

13.03.2018.

Sector da estiba portuaria

BOE Nº 063.- Acordo de adhesión ao IV Acordo Nacional de Formación adoptado pola Comisión Negociadora do Acordo estatal para a regulación das relacións laborais no sector da estiba portuaria.

13.03.2018.

Sector da estiba portuaria

BOE Nº 063.- Acordo parcial de modificación do IV Acordo estatal para a regulación das relacións laborais no sector da estiba portuaria.

09.03.2018.

Comercio de papel e artes gráficas

BOE Nº 060.- Corrección de erros na publicación das táboas salariais para o an o 2018 do Convenio colectivo nacional do ciclo de comercio de papel e artes gráficas.

07.03.2018.

Grupo de empresas FerroAtlántica en España - FerroAtlántica, SAU.

BOE Nº 058.- Acordo marco do Grupo de empresas FerroAtlántica en España - FerroAtlántica, SAU.

07.03.2018.

Docks Logistics Spain, SA.

BOE Nº 058.- Acta do acordo relativo á supresión do anexo II do Convenio colectivo de Docks Logistics Spain, SA.

06.03.2018.

Thyssenkrupp Elevadores, SLU.

BOE Nº 057.- Convenio colectivo de Thyssenkrupp Elevadores, SLU.

06.03.2018.

Empresas de consultoría e estudos de mercado e da opinión pública

BOE Nº 057.- XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría e estudos de mercado e da opinión pública.

06.03.2018.

Unidad Editorial, SA.

BOE Nº 057.- Convenio colectivo de Unidad Editorial, SA.

06.03.2018.

Diario ABC, SL.

BOE Nº 057.- VI Convenio colectivo de Diario ABC, SL.

06.03.2018.

Logintegral 2000, SA.

BOE Nº 057.- Convenio colectivo de Logintegral 2000, SA.

06.03.2018.

Sector de contratas ferroviarias

BOE Nº 057.- Convenio colectivo para o sector de contratas ferroviarias.

06.03.2018.

Fundación Cepaim, Acción Integral con Migrantes

BOE Nº 057.- Acta do acordo de revisión salarial para o 2018 do Convenio colectivo de Fundación Cepaim, Acción Integral con Migrantes.

06.03.2018.

Atlas Servicios Empresariales, SAU, e Adecco Outsourcing, SAU.

BOE Nº 057.- Acta do acordo de modificación das táboas salariais do Convenio colectivo de pluralidade de empresas vinculadas por razóns organizativas: Atlas Servicios Empresariales, SAU, e Adecco Outsourcing, SAU.

06.03.2018.

Agencia Servicios Mensajería, SA.

BOE Nº 057.- Convenio colectivo de Agencia Servicios Mensajería, SA.

05.03.2018.

Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.

DOG Nº 045.- Táboas salariais para o ano 2018 do convenio colectivo da empresa Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.

05.03.2018.

Sector de orquestras de verbena de Galicia

DOG Nº 045.- Acordo da comisión paritaria do convenio colectivo do sector de orquestras de verbena de Galicia.

02.03.2018.

Unidad Editorial Información Deportiva, SL.

BOE Nº 054.- Convenio colectivo de Unidad Editorial Información Deportiva, SL.

01.03.2018.

Sector laboral de restauración colectiva

BOE Nº 053.- Táboas salariais para os anos 2017 e 2018 do Convenio colectivo estatal do sector laboral de restauración colectiva.

28.02.2018.

Sector de grandes almacéns

BOE Nº 052.- Táboas salariais para o ano 2018 do Convenio colectivo do sector de grandes almacéns.

28.02.2018.

Axión Infraestructuras de Telecomunicaciones, SAU.

BOE Nº 052.- IV Convenio colectivo de Axión Infraestructuras de Telecomunicaciones, SAU.

28.02.2018.

Grupo Parcial Cepsa

BOE Nº 052.- Convenio colectivo do Grupo Parcial Cepsa.

28.02.2018.

Industrias do curtido, correas, coiros industriais e curtición de peles para peletería

BOE Nº 052.- Acta do acordo sobre as táboas salariais definitivas para 2017 e as táboas salariais provisionais para 2018 do Convenio colectivo estatal para as industrias do curtido, correas, coiros industriais e curtición de peles para peletería 2016-2018.

28.02.2018.

Naviera Ría de Arosa, SA.

BOE Nº 052.- Convenio colectivo para o persoal de flota de Naviera Ría de Arosa, SA.

28.02.2018.

Establecementos financeiros de crédito

BOE Nº 052.- Acta dos acordos de revisión salarial do Convenio colectivo marco para os establecementos financeiros de crédito.

28.02.2018.

ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL.

BOE Nº 052.- Táboas salariais para 2018 do Convenio colectivo de ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL.

28.02.2018.

Sector de prensa diaria

BOE Nº 052.- Convenio colectivo para o sector de prensa diaria.

28.02.2018.

Ilunion Seguridad, SA.

BOE Nº 052.- Convenio colectivo de Ilunion Seguridad, SA.

28.02.2018.

Alain Afflelou España, SAU.

BOE Nº 052.- Acta do acordo sobre as táboas salariais aplicables en 2017 do Convenio colectivo de Alain Afflelou España, SAU.

28.02.2018.

Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA, (persoal de terra)

BOE Nº 052.- Acordo parcial de modificación do Convenio colectivo da Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA, (persoal de terra).

28.02.2018.

Persoal laboral do Consello de Administración do Patrimonio Nacional

BOE Nº 052.- Táboas salariais para o ano 2017 do Convenio colectivo do persoal laboral do Consello de Administración do Patrimonio Nacional.

28.02.2018.

Servizos de atención ás persoas dependentes e desenvolvemento da promoción da autonomía persoal

BOE Nº 052.- Táboas salariais para o ano 2018 do VI Convenio colectivo estatal de servizos de atención ás persoas dependentes e desenvolvemento da promoción da autonomía persoal.

28.02.2018.

Grupo Champion

BOE Nº 052.- Acta ca revisión salarial para o ano 2018 do Convenio colectivo do Grupo Champion.

28.02.2018.

Unidad Editorial Información General, SLU.

BOE Nº 052.- Convenio colectivo de Unidad Editorial Información General, SLU.

28.02.2018.

Unidad Editorial Información General, SLU.

BOE Nº 052.- Convenio colectivo de Unidad Editorial Información General, SLU.

28.02.2018.

Industrias de elaboración do arroz

BOE Nº 052.- Táboas salariais definitivas para o ano 2017 e as provisionais para o 2018 do Convenio colectivo estatal para as industrias de elaboración do arroz.

28.02.2018.

Radio Ecca, Fundación Canaria

BOE Nº 052.- Convenio colectivo de Radio Ecca, Fundación Canaria.

28.02.2018.

Atlas, SA, Combustibles y Lubrificantes

BOE Nº 052.- Convenio colectivo de Atlas, SA, Combustibles y Lubrificantes.

28.02.2018.

Unidad Editorial, SA.

BOE Nº 052.- Convenio colectivo de Unidad Editorial, SA.

28.02.2018.

Recuperación Materiales Diversos, SA.

BOE Nº 052.- Revisión salarial para o ano 2018 do IV Convenio colectivo de Recuperación Materiales Diversos, SA.

28.02.2018.

Distribuidora Internacional de Alimentación, SA e Twins Alimentación, SA.

BOE Nº 052.- Acta ca revisión salarial de 2018 do Convenio colectivo de Distribuidora Internacional de Alimentación, SA e Twins Alimentación, SA.

28.02.2018.

Recuperación Materiales Diversos, SA.

BOE Nº 052.- Revisión salarial para o ano 2018 do IV Convenio colectivo de Recuperación Materiales Diversos, SA.

27.02.2018.

Corrección de erros na publicación das festas laborais de carácter local para o ano 2018, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia

DOG Nº 041.- Corrección de erros na publicación das festas laborais de carácter local para o ano 2018, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

27.02.2018.

Síntax Logística, SA.

BOE Nº 051.- Acta do acordo sobre táboas salariaiss aplicables en 2018 do V Convenio colectivo de Síntax Logística, SA.

26.02.2018.

Grupo Eroski

BOE Nº 050.- VI Convenio colectivo de supermercados do Grupo Eroski.

22.02.2018.

Gas Natural Fenosa, SA.

BOE Nº 047.- Acta de modificación del II Convenio colectivo de Gas Natural Fenosa, SA.

22.02.2018.

Persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo

DOG Nº 038.- Acordo de prórroga da ultraactividade do II Convenio colectivo do persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo.

21.02.2018.

Persoal de salas de festa, baile e discotecas.

BOE Nº 046.- Táboas salariais do ano 2018 do Convenio colectivo estatal do persoal de salas de festa, baile e discotecas.

21.02.2018.

Groundforce

BOE Nº 046.- Convenio colectivo de Groundforce.

21.02.2018.

Sector de fariñas panificables e sémolas

BOE Nº 046.- Táboas salariais definitivas do ano 2017 e as provisionais de 2018 do Convenio colectivo nacional do sector de fariñas panificables e sémolas.

20.02.2018.

Industria do calzado

BOE Nº 045.-Táboas salariais para o ano 2018 do Convenio colectivo estatal da industria do calzado.

20.02.2018.

Comercio de papel e artes gráficas

BOE Nº 045.- As táboas salariais para o ano 2018 do Convenio colectivo nacional do ciclo de comercio de papel e artes gráficas.

20.02.2018.

Empresas de comercio por xunto de importadores de produtos químicos industriais e de drogaría, perfumaría e anexos

BOE Nº 045.- Revisión salarial do Convenio colectivo para as empresas de comercio por xunto de importadores de produtos químicos industriais e de drogaría, perfumaría e anexos.

20.02.2018.

Perfumaría e afíns

BOE Nº 045.- Táboas salariais de 2018 do Convenio colectivo estatal de perfumaría e afíns.

20.02.2018.

Industria química

BOE Nº 045.- Revisión salarial do ano 2017 do Convenio colectivo da industria química.

20.02.2018.

Sector de contact center (antes telemarketing)

BOE Nº 045.- Táboas salariais de 2018 do II Convenio colectivo de ámbito estatal do sector de contact center (antes telemarketing).

20.02.2018.

Grupo ASV Servizos Funerarios

BOE Nº 045.- Táboas salariais para o ano 2018 do Convenio colectivo do Grupo ASV Servizos Funerarios.

20.02.2018.

Estacións de servizo

BOE Nº 045.- Táboas salariais para o ano 2018 do Convenio colectivo estatal de estacións de servizo.

20.02.2018.

Comercio de almacenistas distribuidores de especialidades e produtos farmacéuticos

BOE Nº 045.- Táboas salariais para o ano 2018 do Convenio colectivo estatal para o comercio de almacenistas distribuidores de especialidades e produtos farmacéuticos.

20.02.2018.

Control e Montaxes Industriais CYMI, SA.

BOE Nº 045.- Táboas salariais para o ano 2017 do Convenio colectivo de Control e Montaxes Industriais CYMI, SA.

13.02.2018.

AstraZeneca Farmacéutica Spain, SA.

BOE Nº 039.- Plan de igualdade do grupo de empresas AstraZeneca Farmacéutica Spain, SA.

13.02.2018.

Sector de matadoiros de aves e coellos

BOE Nº 039.- Convenio colectivo do sector de matadoiros de aves e coellos.

12.02.2018.

Fundación Bancaria Caixa d¿Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa"

BOE Nº 038.- Convenio colectivo de Fundación Bancaria Caixa d¿Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa".

12.02.2018.

Sector de industrias de pastas alimenticias

BOE Nº 038.- Convenio colectivo do sector de industrias de pastas alimenticias.

09.02.2018.

Activa Mutua 2008, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 3.

BOE Nº 036.- Acordo de prórroga de ultraactividade do Convenio colectivo de Activa Mutua 2008, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 3.

09.02.2018.

Logifruit, SL.

BOE Nº 036.- Revisión salarial para 2018 do Convenio colectivo de Logifruit, SL.

09.02.2018.

Comercio

BOE Nº 036.- Prórroga de ultraactividade do I Acuerdo Marco de Comercio (AMAC).

09.02.2018.

Grupo ASV Servizos Funerarios

BOE Nº 036.- Táboas salariais para o ano 2017 do Convenio colectivo do Grupo ASV Servizos Funerarios.

09.02.2018.

Sector da xardinaría

BOE Nº 036.- Convenio colectivo do sector da xardinaría.

08.02.2018.

Placas de Piezas y Componentes de Recambio, SA.

BOE Nº 035- Convenio colectivo de Placas de Piezas y Componentes de Recambio, SA.

08.02.2018.

Empresas dedicadas aos servizos de campo para actividades de reposición

BOE Nº 035.- Convenio colectivo nacional para as empresas dedicadas aos servizos de campo para actividades de reposición.

07.02.2018.

Persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo

DOG Nº 027.- Acordo de prórroga da ultraactividade do II Convenio colectivo do persoal laboral de administración e servizos da Universidade de Vigo.

06.02.2018.

BP Oil España, SAU

BOE Nº 033.- Convenio colectivo de BP Oil España, SAU, para os seus centros de traballo en Madrid e As Palmas.

06.02.2018.

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (Faxpg)

DOG Nº 026.- Acordo polo que se modifica o convenio colectivo da Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (Faxpg).

05.02.2018.

Industria azucreira

BOE Nº 032.- Convenio colectivo estatal da industria azucreira.

02.02.2018.

Cervezas San Miguel, SA.

BOE Nº 030.- Convenio colectivo de Cervezas San Miguel, SA.

01.02.2018.

Nuclenor, SA.

BOE Nº 029.- Convenio colectivo de Nuclenor, SA.

01.02.2018.

Empresas de seguridade

BOE Nº 029.- Convenio colectivo estatal das empresas de seguridade.

01.02.2018.

Urbaser, SA.

BOE Nº 029.- Plan de igualdade de Urbaser, SA.

01.02.2018.

Claro Sol Facilities, SLU.

BOE Nº 029.- Convenio colectivo estatal Claro Sol Facilities, SLU.

01.02.2018.

Socamex, SAU.

BOE Nº 029.- Plan de igualdade de Socamex, SAU.

01.02.2018.

Enviser Servicios Medioambientales, SA.

BOE Nº 029.- Plan de igualdade de Enviser Servicios Medioambientales, SA.

01.02.2018.

Control y Montajes Industriales CYMI, SA.

BOE Nº 029.- Convenio colectivo de Control y Montajes Industriales CYMI, SA.

01.02.2018.

Grupo Asegurador Reale

BOE Nº 029.- Plan de igualdade do Grupo Asegurador Reale.

01.02.2018.

Teleinformática y Comunicaciones, SAU.

BOE Nº 029.- Acta de acordo de prórroga e modificación do Convenio colectivo de Teleinformática y Comunicaciones, SAU.

31.01.2018.

CRIT Procesos Auxiliares, SL.

BOE Nº 028.- Convenio colectivo de CRIT Procesos Auxiliares, SL.

26.01.2018.

Ferrovial Servizos, SA, e os traballadores adscritos ao servizo de restauración e atención a bordo dos trens

BOE Nº 023.- Convenio colectivo de Ferrovial Servizos, SA, e os traballadores adscritos ao servizo de restauración e atención a bordo dos trens.

26.01.2018.

Síntax Logística, SA.

BOE Nº 023.- Acta de acordo para o V Convenio colectivo de Síntax Logística, SA.

25.01.2018.

Sertego Servicios Medioambientales, SLU.

BOE Nº 022.- Plan de igualdade de Sertego Servicios Medioambientales, SLU.

25.01.2018.

Trigatum Inversiones, SL.

BOE Nº 022.- Convenio colectivo de Trigatum Inversiones, SL.

25.01.2018.

CLH Aviación, SA.

BOE Nº 022.- Acordo de prórroga de ultraactividade do Convenio colectivo de CLH Aviación, SA.

25.01.2018.

Compañía Logística de Hidrocarburos, SA.

BOE Nº 022. Acta de prórroga de ultraactividade do Convenio colectivo de Compañía Logística de Hidrocarburos, SA.

25.01.2018.

Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU.

BOE Nº 022.- Convenio colectivo de Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU.

25.01.2018.

Grupo ASV Servicios Funerarios

BOE Nº 022.- Acta de modificación do Convenio colectivo do Grupo ASV Servicios Funerarios.

24.01.2018.

Schweppes, SA.

BOE Nº 021.- XIII Convenio colectivo de Schweppes, SA.

19.01.2018.

Industria salinera

BOE Nº 17.- V Convenio colectivo xeral da industria salinera.

19.01.2018.

Artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriais e industrias auxiliares

BOE Nº 17.- Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriais e industrias auxiliares 2017-2018

19.01.2018.

Activa Innovación y Servicios, SAU.

BOE Nº 17.- Convenio colectivo de Activa Innovación y Servicios, SAU.

18.01.2018.

Federación Farmacéutica, SCCL.

BOE Nº 16.- Acta de modificación do Convenio colectivo de Federación Farmacéutica, SCCL.

18.01.2018.

Compañía Española de Tabaco en Rama, SA.

BOE Nº 16.- Revisión salarial para o ano 2017 do X Convenio colectivo da Compañía Española de Tabaco en Rama, SA.

18.01.2018.

ONCE e o seu persoal

BOE Nº 16.- XVI Convenio colectivo da ONCE e o seu persoal.

18.01.2018.

Logistium Servicios Logísticos, SA.

BOE Nº 16.- Convenio colectivo de Logistium Servicios Logísticos, SA.

18.01.2018.

Comercio

BOE Nº 16.- Acordo de prórroga de ultraactividade do I Acordo Marco de Comercio.

18.01.2018.

Corporación RTVE

BOE Nº .16- Sentenza da Audiencia Nacional relativa ao Convenio colectivo da Corporación RTVE.

10.01.2018.

Portos do Estado e Autoridades Portuarias

BOE Nº 009.- Acta do acordo de prórroga do II Convenio colectivo de Portos do Estado e Autoridades Portuarias.

10.01.2018.

Industrias do frío industrial

BOE Nº 009.- Revisión salarial para 2017 do Convenio colectivo das industrias do frío industrial.

10.01.2018.

Eltec It Services, SLU.

BOE Nº 009.- Convenio colectivo da empresa Eltec It Services, SLU.

09.01.2018.

Caja Laboral Bancaseguros, SLU.

BOE Nº 008.- Acta do acordo para o Convenio colectivo de Caja Laboral Bancaseguros, SLU.

09.01.2018.

Enercon Windenergy Spain, SL.

BOE Nº 008.- Acta de modificación do II Convenio colectivo de Enercon Windenergy Spain, SL.

09.01.2018.

Sector da construción

BOE Nº 008.- Acta do acordo sobre o incremento salarial e a remuneración mínima bruta anual para o ano 2018 do VI Convenio colectivo xeral do sector da construción.

09.01.2018.

Grupo Aena

BOE Nº 008.- Acuerdo de modificación do Convenio colectivo do Grupo Aena.

09.01.2018.

Ensino privado sostida total ou parcialmente con fondos públicos

BOE Nº 008.- Acordo derivado do VI Convenio colectivo das empresas de ensino privado sostida total ou parcialmente con fondos públicos.

09.01.2018.

Unión Xeral de Traballadores

BOE Nº 008.- Acta de acordo para o Convenio colectivo marco da Unión Xeral de Traballadores.

05.01.2018.

Sector de derivados do cemento

BOE Nº 005.- VII Convenio colectivo xeral do sector de derivados do cemento.

05.01.2018.

Norwegian Air Resources Spain, SL.

BOE Nº 005.- Convenio colectivo de tripulantes de cabina de pasaxeiros de Norwegian Air Resources Spain, SL.

05.01.2018.

Extel Contact Center, SAU.

BOE Nº 005.- Plan de Igualdade de Extel Contact Center, SAU.

04.01.2018.

Grupo Repsol

BOE Nº 004.- IX Acordo Marco do Grupo Repsol.

03.01.2018.

Notarios e persoal empregado.

BOE Nº 003.- Acta pola que se constitúe a Comisión Paritaria no II Convenio colectivo estatal de notarios e persoal empregado.

01.01.2018.

Industrias de granxas avícolas e outros animais

BOE Nº 001.- Convenio colectivo estatal para as industrias de granxas avícolas e outros animais.

29.12.2017.

Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, Sociedad Cooperativa Limitada

BOE Nº 316.- Convenio colectivo de Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, Sociedad Cooperativa Limitada.

29.12.2017.

Notarios e persoal empregado

BOE Nº 316.- Acta pola que se constiúe a Comisión Paritaria Sectorial de Formación no II Convenio colectivo estatal de notarios e persoal empregado.

29.12.2017.

Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda

BOE Nº 316.- Actas das modificacións de nivel salarial e definicións de varias categorías profesionais do XI Convenio colectivo da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda.

27.12.2017.

Sector do transporte de viaxeiros por estrada

DOG Nº 244.- Acordo marco galego do sector do transporte de viaxeiros por estrada.

23.12.2017.

Cegelec, SA.

BOE Nº 311.- Convenio colectivo de Cegelec, SA.

22.12.2017.

Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL.

BOE Nº 310.- Convenio colectivo para os centros de traballo en Barcelona e Alicante de Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL.

21.12.2017.

Sector de fariñas panificables e sémolas

BOE Nº 309.- Convenio colectivo para as empresas do sector de fariñas panificables e sémolas.

16.12.2017.

Compañía Norteña de Bebidas Gaseosas, Norbega, SA

BOE Nº 305.- Convenio colectivo da Compañía Norteña de Bebidas Gaseosas, Norbega, SA, para os seus centros de traballo de Galdakao, San Sebastián, Vitoria, Santander, Pamplona, Burgos e Logroño.

14.12.2017.

Cemex España Operaciones, SLU.

BOE Nº 303.- VI Convenio colectivo de Cemex España Operaciones, SLU.

13.12.2017.

Adidas España, SAU.

BOE Nº 302.- Revisión salarial para o 2017 do Convenio colectivo de Adidas España, SAU.

13.12.2017.

Radiodifusión sonora comercial

BOE Nº 302.- II Convenio colectivo estatal de radiodifusión sonora comercial.

13.12.2017.

Euro Depot España, SAU.

BOE Nº 302.- Convenio colectivo de Euro Depot España, SAU.

13.12.2017.

Sector de axencias de viaxes

BOE Nº 302.- Convenio colectivo de ámbito estatal para o sector de axencias de viaxes (2016-2018).

13.12.2017.

Supermercados Sabeco, SA.

BOE Nº 302.- IX Convenio colectivo de Supermercados Sabeco, SA.

13.12.2017.

Sector cementero

BOE Nº 302.- V Acordo estatal sobre materias concretas e cobertura de baleiros do sector cementero.

01.12.2017.

Caixas e entidades financeiras de aforro

BOE Nº 292.- Sentenza da Audiencia Nacional relativa ao Convenio colectivo das caixas e entidades financeiras de aforro.

01.12.2017.

Zardoya Otis, SA.

BOE Nº 292.- Convenio colectivo de Zardoya Otis, SA.

01.12.2017.

Axión Infraestructuras de Telecomunicaciones, SAU.

BOE Nº 292.- Acordo de prórroga de ultraactividade do III Convenio colectivo de Axión Infraestructuras de Telecomunicaciones, SAU.

01.12.2017.

Icono Enterprise, SL.

BOE Nº 292.- Convenio colectivo de Icono Enterprise, SL.

01.12.2017.

Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU.

BOE Nº 292.- Acordo de prórroga de ultraactividade do Convenio colectivo de Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU.

24.11.2017.

Anjana Investments, SLU

BOE Nº 286.- Convenio colectivo de Anjana Investments, SLU, para os centros de traballo das provincias de Almería, Barcelona, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga e Sevilla.

24.11.2017.

Ariete Seguridad, SA.

BOE Nº 286.- Convenio colectivo de Ariete Seguridad, SA.

24.11.2017.

Actividade arqueolóxica

DOG Nº 224.- Acordo da comisión mixta paritaria do II convenio colectivo de ámbito autonómico para a actividade arqueolóxica 2015-2018.

24.11.2017.

Sector de perfumaría e afins

BOE Nº 286.- Convenio colectivo estatal de perfumaría e afins.

09.11.2017.

Grupo JD-Sprinter

BOE Nº 272.- Convenio colectivo do grupo JD-Sprinter.

09.11.2017.

Lufthansa Cargo AG.

BOE Nº 272.- Convenio colectivo de Lufthansa Cargo AG.

06.11.2017.

Industrias de elaboración do arroz

BOE Nº 269.- Convenio colectivo estatal para as industrias de elaboración do arroz.

25.10.2017.

Menzies Aviation Ibérica, SA.

BOE Nº 257.- II Convenio colectivo de Menzies Aviation Ibérica, SA.

25.10.2017.

Industrias de elaboración do arroz

BOE Nº 257.- Convenio colectivo estatal para as industrias de elaboración do arroz.

24.10.2017.

Sector cementero español

BOE Nº 256.- III Acordo para o uso sustentable dos recursos, a protección do medio ambiente, a saúde das persoas e a mellora da competitividade do sector cementero español.

24.10.2017.

Air Europa Liñas Aéreas, SAU, e os tripulantes técnicos de voo

BOE Nº 256.- IV Convenio colectivo de Air Europa Liñas Aéreas, SAU, e os tripulantes técnicos de voo.

20.10.2017.

Fidelis Servicios Integrales, SLU.

BOE Nº 253.- Convenio colectivo de Fidelis Servicios Integrales, SLU.

19.10.2017.

Estacións de servizo

BOE Nº 252.- Convenio colectivo estatal de estacións de servizo.

19.10.2017.

Heineken España, SA.

BOE Nº 252.- Convenio colectivo de Heineken España, SA.

19.10.2017.

Comercio de almacenistas distribuidores de especialidades e produtos farmacéuticos

BOE Nº 252.- Convenio colectivo estatal para o comercio de almacenistas distribuidores de especialidades e produtos farmacéuticos.

18.10.2017.

Cortiza

BOE Nº 251.- VII Convenio colectivo estatal da cortiza.

18.10.2017.

Buceo profesional e medios hiperbáricos

BOE Nº 251.- Acta na que se contén o acordo referente ao II Convenio colectivo de buceo profesional e medios hiperbáricos.

18.10.2017.

Grupo de empresas Maxam

BOE Nº 251.- IV Convenio colectivo para o grupo de empresas Maxam.

10.10.2017.

Distrigal, SL.

BOE Nº 244.- Convenio colectivo de Distrigal, SL.

10.10.2017.

Aceites del Sur-Coosur, SA.

BOE Nº 244.- Convenio colectivo de Aceites del Sur-Coosur, SA.

10.10.2017.

Grupo Axa

BOE Nº 244.- Convenio colectivo do Grupo Axa.

07.10.2017.

Empresas organizadoras do xogo do bingo

BOE Nº 242.- Modificación do convenio colectivo do sector de empresas organizadoras do xogo do bingo.

07.10.2017.

World Duty Free Group, SA.

BOE Nº 242.- Convenio colectivo de World Duty Free Group, SA.

07.10.2017.

Servizos de prevención alleos

BOE Nº 242.- II Convenio colectivo nacional de servizos de prevención alleos.

07.10.2017.

Sector de grandes almacéns

BOE Nº 242.- Convenio colectivo do sector de grandes almacéns.

07.10.2017.

Air Europa Liñas Aéreas, SAU, e o seu persoal de terra (excepto técnicos de mantemento aeronáutico)

BOE Nº 242.- IV Convenio colectivo de Air Europa Liñas Aéreas, SAU, e o seu persoal de terra (excepto técnicos de mantemento aeronáutico).

07.10.2017.

Grupo Unidad Editorial

BOE Nº 242.- Convenio colectivo do Grupo Unidad Editorial.

06.10.2017.

Notarios e persoal empregado

BOE Nº 241.- II Convenio colectivo estatal de notarios e persoal empregado.

06.10.2017.

JD-Sprinter

BOE Nº 241.- Táboa salarial definitiva para o 2016 do Convenio colectivo do grupo JD-Sprinter.

06.10.2017.

Informática Megasur, SL.

BOE Nº 241.- Táboas salariais para os anos 2015, 2016 e 2017 do Convenio colectivo de Informática Megasur, SL.

06.10.2017.

Finanzauto, SA.

BOE Nº 241.- Modificación do Convenio colectivo de Finanzauto, SA.

06.10.2017.

Informática Megasur, SL.

BOE Nº 241.- Acta do acordo relativo ao réximen disciplinario do Convenio colectivo de Informática Megasur, SL.

26.09.2017.

Sector da construción

BOE Nº 232.- Convenio colectivo xeral do sector da construción.

23.09.2017.

Mercedes-Benz Retail, SAU

BOE Nº 230.- l Acta relativa ao "pago único" do Convenio colectivo de Mercedes-Benz Retail, SAU.

23.09.2017.

Kiabi España KSCE, SA.

BOE Nº 230.- Convenio colectivo de Kiabi España KSCE, SA.

22.09.2017.

Industrias de hormas, tacóns, cuñas, pisos e cambrillones de madeira e cortiza.

BOE Nº 229.- Revisión salarial do Convenio colectivo estatal para as industrias de hormas, tacóns, cuñas, pisos e cambrillones de madeira e cortiza.

21.09.2017.

Sector da industria metalgráfica e de fabricación de envases metálicos

BOE Nº 228.- Convenio colectivo do sector da industria metalgráfica e de fabricación de envases metálicos.

07.09.2017.

Sector da lousa de Ourense e Lugo

BOE Nº 170.- Convenio colectivo do sector da lousa de Ourense e Lugo, anos 2017, 2018 e 2019.

01.09.2017.

Empresas de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.

BOE Nº 210.- Acordo sobre táboas salariais do VI Convenio colectivo de empresas de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.

31.08.2017.

Partnerwork Solutions, SL.

BOE Nº 209.- Sentenza da Audiencia Nacional, relativa ao Convenio colectivo de Partnerwork Solutions, SL.

31.08.2017.

Prensa diaria

BOE Nº 209.- Acuerdo parcial do Convenio colectivo estatal de prensa diaria.

31.08.2017.

Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos.

BOE Nº 209.- Acta con modificación do Convenio colectivo Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos.

31.08.2017.

CTC Externalización, SL.

BOE Nº 209.- Acordo de prórroga de ultraactividade do Convenio colectivo de CTC Externalización, SL.

31.08.2017.

Sinergias de Vigilancia y Seguridad, SA.

BOE Nº 209.- Sentenza da Audiencia Nacional, relativa ao Convenio colectivo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, SA.

29.08.2017.

Salóns de peiteado de donas, cabaleiros, unisex e salóns de beleza

DOG Nº 163.- Convenio colectivo de ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para salóns de peiteado de donas, cabaleiros, unisex e salóns de beleza (2016, 2017, 2018, 2019).

24.08.2017.

Mega 2 Servicios Integrales, SL.

BOE Nº 203.- I Convenio colectivo de Mega 2 Servicios Integrales, SL.

24.08.2017.

Lo Bueno Directo Servicio de Ventas, SLU.

BOE Nº 203.- Convenio colectivo de Lo Bueno Directo Servicio de Ventas, SLU.

22.08.2017.

Industria fotográfica

BOE Nº 201.- Convenio colectivo para a industria fotográfica (2017-2018-2019).

22.08.2017.

Compañía de Distribución Integral Logista, SAU.

BOE Nº 201.- Modificación do Convenio colectivo da Compañía de Distribución Integral Logista, SAU.

22.08.2017.

MDL Distribución Logística, SA.

BOE Nº 201.- Convenio colectivo de MDL Distribución Logística, SA.

22.08.2017.

Primark Tiendas, SLU.

BOE Nº 201.- Convenio Colectivo de Primark Tiendas, SLU.

22.08.2017.

Empresas de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos

BOE Nº 201.- Táboas salariais en pago delegado para o ano 2017 do VI Convenio colectivo de empresas de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.

12.08.2017.

Comercio minorista de drogarías, herboristerías e perfumarías

BOE Nº 192.- II Convenio colectivo estatal do comercio minorista de drogarías, herboristerías e perfumarías.

11.08.2017.

Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda

BOE Nº 191.- Acta das modificacións de nivel salarial e definicións de varias categorías profesionais do XI Convenio colectivo da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda.

11.08.2017.

Banco de Sabadell, SA.

BOE Nº 191.- Plan de igualdade de Banco de Sabadell, SA.

11.08.2017.

Petróleos del Norte, SA.

BOE Nº 191.- Acordo parcial do Convenio colectivo de Petróleos del Norte, SA.

09.08.2017.

Helados y Postres, SA.

BOE Nº 189.- Convenio colectivo de Helados y Postres, SA.

09.08.2017.

Iberdrola Grupo

BOE Nº 189.- VII Convenio colectivo de Iberdrola Grupo.

09.08.2017.

Verallia Spain, SA

BOE Nº 189.- Convenio colectivo de Verallia Spain, SA, fábricas

09.08.2017.

Sector da lousa

DOG Nº 151.- Convenio colectivo do sector da lousa de Ourense e Lugo, anos 2017, 2018 e 2019.

27.07.2017.

Empresas de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos

BOE Nº 178.- Acordo relativo ao "Complemento retributivo da Comunidade Autónoma de la Rioja" en relación co V Convenio colectivo das empresas de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.

27.07.2017.

Nea F3 Ibérica, S.L.U.

DOG Nº 142.- Táboas salariais para o ano 2017 do convenio de Nea F3 Ibérica, S.L.U.

25.07.2017.

Industria de pastas alimenticias

BOE Nº 176.- Táboas salariais para o ano 2016 do Convenio colectivo nacional para a industria de pastas alimenticias.

25.07.2017.

European Air Transport Leipzig GMBH

BOE Nº 176.- Convenio colectivo de European Air Transport Leipzig GMBH, para os centros de traballo de Álava, Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela e Alicante.

25.07.2017.

Compañía Logística Acotral, SA e Acotral Distribución Canarias.SAU.

BOE Nº 176.- Acta de modificación do Convenio colectivo Compañía Logística Acotral, SA e Acotral Distribución Canarias.SAU.

18.07.2017.

Industrias de turróns e mazapanes

BOE Nº 170.- Convenio colectivo para as industrias de turróns e mazapanes.

18.07.2017.

Sector da estiba portuaria

BOE Nº 107.- Acta de modificación do IV Acordo do sector da estiba portuaria.

17.07.2017.

Grupo de empresas Generali España

BOE Nº 169.- VI Convenio colectivo do Grupo de empresas Generali España.

14.07.2017.

Telefónica On The Spot Services, SAU.

BOE Nº 167.- Acordo de prórroga e modificación do VIII Convenio colectivo de Telefónica On The Spot Services, SAU.

14.07.2017.

Acuicultura marina nacional

BOE Nº 167.- Táboas salariais para o ano 2017 do IV Convenio colectivo para a acuicultura marina nacional.

12.07.2017.

Equipos Nucleares, SA.

BOE Nº 165.- Acordo de prórroga da ultraactividade do Convenio colectivo de Equipos Nucleares, SA.

12.07.2017.

Sector de contact center (antes telemarketing)

BOE Nº 165.- II Convenio colectivo de ámbito estatal do sector de contact center (antes telemarketing).

12.07.2017.

Servicios Securitas, SA.

BOE Nº 165.- Convenio colectivo de Servicios Securitas, SA.

10.07.2017.

Enercon Windenergy Spain, SL.

BOE Nº 163.- Acta do acordo de modificación do complemento "Mayorante por Región" do II Convenio colectivo de Enercon Windenergy Spain, SL.

10.07.2017.

La Voz de Galicia, SA.

BOE Nº 163.- Convenio colectivo de La Voz de Galicia, SA.

10.07.2017.

Sector de comercio

BOE Nº 163.- Acordo de prórroga de ultraactividade do I Acordo Marco de Comercio.

10.07.2017.

Ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos

BOE Nº 163.- Acordo relativo ao "Complemento retributivo da Comunidade Autónoma da Rioja" en relación co V Convenio colectivo das empresas de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.

10.07.2017.

Ercros, SA.

BOE Nº 163.- Modificación do Convenio colectivo de Ercros, SA.

07.07.2017.

Eismann, SAU.

BOE Nº 161.- Convenio colectivo de Eismann, SAU.

07.07.2017.

Lotarías e Apostas do Estado

BOE Nº 161.- Acordo de prórroga para o ano 2017 do Convenio colectivo estatal para as Delegacións do Ente Público Empresarial Lotarías e Apostas do Estado.

07.07.2017.

Empresas de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos

BOE Nº 161.- Acordo relativo á creación dun complemento salarial para os docentes dos ciclos formativos de grao superior dos centros privados da Comunidade de Madrid en relación co VI Convenio colectivo das empresas de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.

06.07.2017.

Cadeas de tendas de conveniencia

BOE Nº 160.- VI Convenio colectivo sectorial estatal de cadeas de tendas de conveniencia.

06.07.2017.

Autoescolas

BOE Nº 160.- Táboas salariais para os anos 2015 e 2016 do Convenio colectivo nacional de autoescolas.

06.07.2017.

Grupo de Empresas Pastificio

BOE Nº 160.- Modificación do Convenio colectivo do Grupo de Empresas Pastificio.

06.07.2017.

Primark Tiendas, SLU.

BOE Nº 160.- Revisión salarial do ano 2017 do II Convenio colectivo de Primark Tiendas, SLU.

06.07.2017.

Dentoestetic Centro de Salud e Estética Dental, SL.

BOE Nº 160.- Convenio colectivo de Dentoestetic Centro de Salud e Estética Dental, SL.

04.07.2017.

Externalizaciones Empresariales JM, SL.

BOE Nº158.- Convenio colectivo de Externalizaciones Empresariales JM, SL.

04.07.2017.

Compañía de Distribución Integral Logista, SAU.

BOE Nº 158.- Convenio colectivo da Compañía de Distribución Integral Logista, SAU.

04.07.2017.

Atlas Servicios Empresariales, SAU e Adecco Outsourcing, SAU.

BOE Nº 158.- Convenio colectivo de pluralidade de empresas vinculadas por razóns organizativas: Atlas Servicios Empresariales, SAU e Adecco Outsourcing, SAU.

04.07.2017.

Persoal asalariado ao servizo da Comisión Executiva da Confederación Sindical Comisiones Obreras

BOE Nº 158.- Actas dos Acordos sobre revisión salarial, para os anos 2016 e 2017 do Convenio colectivo do persoal asalariado ao servizo da Comisión Executiva da Confederación Sindical Comisiones Obreras.

03.07.2017.

Ensinanza e formación non reglada

BOE Nº 157.- VIII Convenio colectivo de ensinanza e formación non reglada.

03.07.2017.

Burger King Spain, SLU.

BOE Nº 157.- Convenio colectivo de Burger King Spain, SLU.

01.07.2017.

Kutxabank, SA.

BOE Nº 156.- II Convenio colectivo de Kutxabank, SA.

30.06.2017.

Persoal do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

DOG Nº 124.- Acordo de integración do persoal do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar no Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia.

29.06.2017.

Grupo Cetelem

BOE Nº 154.- Convenio colectivo do Grupo Cetelem.

29.06.2017.

Uniprex, SAU.

BOE Nº 154.- Convenio colectivo de Uniprex, SAU.

29.06.2017.

Sociedad Española de Instalaciones de Redes Telefónicas, SAU.

BOE Nº 154.- Convenio colectivo de Sociedad Española de Instalaciones de Redes Telefónicas, SAU.

29.06.2017.

Docks Logistics Spain, SA.

BOE Nº 154.- Revisión salarial dos anos 2016 e 2017 do Convenio colectivo de Docks Logistics Spain, SA.

29.06.2017.

Radio Popular, SA.

BOE Nº 154.- Convenio colectivo de Radio Popular, SA.

29.06.2017.

Equipos Nucleares, SA.

BOE Nº 154.- Acordo de prórroga da ultraactividade do Convenio colectivo Equipos Nucleares, SA.

28.06.2017.

Empresas de ensinanza privada sostidas total ou parcialmente con fondos públicos

BOE Nº 153.- Corrección de erros na publicación das táboas salariais do VI Convenio colectivo de empresas de ensinanza privada sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.

11.07.2012.

Contratas ferroviarias

BOE Nº 165.- Revisión salarial do ano 2012 do Convenio colectivo de contratas ferroviarias

09.11.2011.

Festas laborais de carácter local para o ano 2012, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia

DOG Nº 214.- Festas laborais de carácter local para o ano 2012, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

30.09.2011.

CLH Aviación, SA.

BOE Nº 236.- Convenio colectivo de

29.09.2011.

Lufthansa Cargo AG, Sucursal en España

BOE Nº 235.- Convenio colectivo de Lufthansa Cargo AG, Sucursal en España, para o ano 2011

29.09.2011.

Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA e os seus traballadores Técnicos de Mantemento

BOE Nº 235.- IV Convenio colectivo de Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA e os seus traballadores Técnicos de Mantemento

28.09.2011.

Compañía La Casera, SA.

BOE Nº 234.- IV Convenio colectivo da Compañía La Casera, SA.

28.09.2011.

Industrias de elaboración do arroz

BOE Nº 234.- Convenio colectivo estatal para as industrias de elaboración do arroz

28.09.2011.

Cia. Logística Acotral, SA, Transportes Consolidados Andaluces, SL e Acotral Distribuciones Canarias, SA

BOE Nº 234.- III Convenio colectivo de Cia. Logística Acotral, SA, Transportes Consolidados Andaluces, SL e Acotral Distribuciones Canarias, SA

28.09.2011.

Acciona Airport Services, SA.

BOE Nº 234.- II Convenio colectivo de Acciona Airport Services, SA.

23.09.2011.

Anjana Investiments, SLU.

BOE Nº 229.- Convenio colectivo de Anjana Investiments, SLU.

23.09.2011.

Persoal laboral das forzas de Estados Unidos en España

BOE Nº 229.- III Convenio colectivo do persoal laboral local que presta servizos para as forzas de Estados Unidos en España.

19.09.2011.

Industria téxtil e da confección

BOE Nº 225.- Acta e as táboas salariais correspondentes ao ano 2010 do Convenio colectivo xeral de traballo da industria téxtil e da confección

05.09.2011.

Compañía Española de Petróleos, SA.

BOE Nº 213.- Plan de Igualdade de

31.08.2011.

FDFE

BOE Nº 209.- Acordo de adhesión de FDFE ao Convenio colectivo de DFA.

27.08.2011.

Trox España, SA.

BOE Nº 206.- Convenio colectivo de Trox España, SA.

27.08.2011.

Avis, Alquile un Coche, SA.

BOE Nº 206.- Acordo de prórroga do Convenio colectivo de Avis, Alquile un Coche, SA.

26.08.2011.

Delegacións comerciais de Xeados e Postres, SA.

BOE Nº 205.- Plan de Igualdade das delegacións comerciais de Xeados e Postres, SA.

26.08.2011.

Finanzauto, SA.

BOE Nº 205.- Convenio colectivo de Finanzauto, SA.

25.08.2011.

Empresas minoristas de drogarías, herboristería, ortopedias e perfumarías

BOE Nº 204.- Acordo de constitución do órgano paritario sectorial para a promoción da saúde e seguridade no traballo do Convenio colectivo interprovincial das empresas minoristas de drogarías, herboristería, ortopedias e perfumarías.

25.08.2011.

Grupo Generali

BOE Nº 204.- Acordo de prórroga do IV Convenio colectivo do Grupo Generali.

25.08.2011.

Cegelec, SA.

BOE Nº 204.- VI Convenio colectivo de Cegelec, SA.

22.08.2011.

Securitas Airport Services, SL

BOE Nº 201.- Acuerdo de adhesión de Securitas Airport Services, SL ao Convenio colectivo de Servicios Securitas, SA.

19.08.2011.

Sector de xardinaría

BOE Nº 199.- Convenio colectivo estatal de xardinaría

19.08.2011.

Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda

BOE Nº 199.- Actas onde se aproban as modificacións de nivel salarial e definicións de varias categorías profesionais, así como a creación doutras novas, correspondentes á valoración do primeiro semestre de 2007, a arbitraxe do primeiro semestre de 2007 e á arbitraxe realizada pola Inspección Provincial de Traballo á valoración do primeiro semestre 2007 da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda

19.08.2011.

Experius, Consultores en Selección e Formación, SL.

BOE Nº 199.- I Convenio colectivo de Experius, Consultores en Selección e Formación, SL.

19.08.2011.

ONCE e o seu persoal

BOE Nº 199.- Acordo da Comisión Negociadora do XIV Convenio colectivo do ONCE e o seu persoal

14.08.2011.

City Discargas, SLU.

BOE Nº 168.- Táboas salariais para os anos 2010 e 2011 do Convenio colectivo de City Discargas, SLU.

13.08.2011.

Asimag Servicios Empresariales, SL.

BOE Nº 194.- I Convenio colectivo de Asimag Servicios Empresariales, SL.

13.08.2011.

Mnemon Consultores, SL.

BOE Nº 194.- Convenio colectivo de Mnemon Consultores, SL.

13.08.2011.

Empresas do transporte de enfermos e accidentados en ambulancia

BOE Nº 194.- Acta dos acordos de revisión salarial do Convenio colectivo estatal para as empresas do transporte de enfermos e accidentados en ambulancia.

13.08.2011.

Empresas organizadoras do xogo de bingo

BOE Nº 194.- Acta dos acordos de prórroga para o ano 2010 do Convenio colectivo estatal para as empresas organizadoras do xogo de bingo

12.08.2011.

ONCE e o seu persoal

BOE Nº 193.- Acordo da Comisión Negociadora do XIV Convenio colectivo do ONCE e o seu persoal

12.08.2011.

Sector de aparcadoiros e garaxes

BOE Nº 193.- Acta de modificación do artigo 58 do V Convenio colectivo xeral de ámbito nacional para o sector de aparcadoiros e garaxes

11.08.2011.

Provivienda

BOE Nº 192.- Modificación do Convenio Colectivo de Provivienda.

10.08.2011.

Schweppes, SA.

BOE Nº 191.- Táboas salariais e anexos de contido económico para o ano 2011, do IX convenio colectivo da empresa Schweppes, SA.

10.08.2011.

Tripulantes de cabinas de pasaxeiros da empresa Iberia LAE.

BOE Nº 191 .- Plan de igualdade para os tripulantes de cabinas de pasaxeiros da empresa Iberia LAE.

09.08.2011.

Empresas de repartición sen direccionar

BOE Nº 190.- Táboas salariais do Convenio colectivo estatal de empresas de repartición sen direccionar

09.08.2011.

Sector de prensa non diaria

BOE Nº 190.- Táboas salariais para o ano 2011 do convenio colectivo marco do sector de prensa non diaria

09.08.2011.

Grupo de empresas Swissport-Menzies

BOE Nº 190.- II Convenio do Grupo de empresas Swissport-Menzies.

08.08.2011.

Industria metalgráfica

BOE Nº 189.- Corrección de erros na publicación da revisión salarial das táboas de 2010 e as táboas salariais para o 2011 do Convenio colectivo estatal da industria metalgráfica

06.08.2011.

Seguros Lagun Aro, SA, Seguros Lagun Aro Vida e Seguros Lagun Aro 2003, AIE

BOE Nº 188.- Convenio colectivo das empresas Seguros Lagun Aro, SA, Seguros Lagun Aro Vida e Seguros Lagun Aro 2003, AIE

05.08.2011.

CTC Ingeniería Dedicada, SA.

BOE Nº 187.- V Convenio colectivo de CTC Ingeniería Dedicada, SA.

05.08.2011.

Grupo Finsa

DOG Nº 150.- Acordo da comisión paritaria do convenio colectivo das fábricas de taboleiro do Grupo Finsa en Galicia, relativo á regularización salarial das táboas salariais do ano 2010

04.08.2011.

Telefónica de España, SAU

BOE Nº 186.- Convenio colectivo de Telefónica de España, SAU para os anos 2011-2013

02.08.2011.

Reforma xuvenil e protección de menores

BOE Nº 184.- Revisión salarial do I Convenio colectivo estatal de reforma xuvenil e protección de menores

02.08.2011.

Industria azucreira

BOE Nº 184.- Convenio colectivo da industria azucreira

02.08.2011.

Transformación Agraria, SA

BOE Nº 184.- Laudo arbitral sobre a interpretación do concepto de antigüidade en Transformación Agraria, SA

02.08.2011.

Compañía Española de Petróleos, SA.

BOE Nº 184.- Convenio colectivo de Compañía Española de Petróleos, SA.

01.08.2011.

La Unión Resinera Española, SA

BOE Nº 183.- Convenio colectivo de La Unión Resinera Española, SA

01.08.2011.

Dinosol Supermercados, SL.

BOE Nº 183.- I Convenio colectivo de Dinosol Supermercados, SL.

27.07.2011.

Actividade arqueolóxica

DOG Nº 143.- Acordo da comisión negociadora do convenio colectivo de ámbito autonómico de Galicia para a actividade arqueolóxica, relativo á revisión salarial para o ano 2010

21.07.2011.

Perrucarías de donas, cabaleiros, unisex e beleza

DOG Nº 140.- Convenio colectivo de ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para perrucarías de donas, cabaleiros, unisex e beleza.

18.07.2011.

Unedisa Comunicaciones, SL.

BOE Nº 171.- I Convenio colectivo de Unedisa Comunicaciones, SL.

18.07.2011.

Sector de limpeza de edificios e locais

BOE Nº 171.- Acordo de constitución do órgano paritario sectorial en materia de prevención de riscos laborais do Acordo marco sectorial estatal de limpeza de edificios e locais

15.07.2011.

Fundación Camiña Social

DOG Nº 136.- Primeiro convenio colectivo de empresa da Fundación Camiña Social de atención especializada no ámbito dos menores, mocidade e colectivos en conflito social.

14.07.2011.

Compañía Industrial de Aplicaciones Térmicas, SA (Grupo CIATESA).

BOE Nº 168.- Revisión salarial dO Convenio colectivo da Compañía Industrial de Aplicaciones Térmicas, SA (Grupo CIATESA).

14.07.2011.

Cadbury España, SL.

BOE Nº 168.- Convenio colectivo de Cadbury España, SL.

14.07.2011.

Centro Cooperativo Farmacéutico, SCA

BOE Nº 168.- Acordo de modificación do apartado tres do artigo 9 do Convenio colectivo de Centro Cooperativo Farmacéutico, SCA, e as correspondentes táboas salariais para os anos 2011 e 2012

09.07.2011.

Cannon Hygiene, SA.

BOE Nº 163.- Convenio colectivo de Cannon Hygiene, SA.

06.07.2011.

Grupo Finsa en Galicia

DOG Nº 129.- Acordo de prórroga do convenio colectivo das fábricas de taboleiro do Grupo Finsa en Galicia

06.07.2011.

Sector de residencias privadas da terceira idade

DOG Nº 129.- II Convenio colectivo do sector de residencias privadas da terceira idade da Comunidade Autónoma de Galicia, relativo á aprobación das táboas salariais para o ano 2011

05.07.2011.

Iberdrola Grupo

BOE Nº 159.- V Convenio colectivo de Iberdrola Grupo.

05.07.2011.

Control y Montajes Industriales CYMI, SA.

BOE Nº 159.- Convenio colectivo de Control y Montajes Industriales CYMI, SA.

04.07.2011.

Kraft Foods España Commercial, S.L. -Fuerza de Ventas de Campo-

BOE Nº 158.- Convenio colectivo de Kraft Foods España Commercial, S.L. -Fuerza de Ventas de Campo-.

04.07.2011.

Calendario laboral para o ano 2012 na Comunidade Autónoma de Galicia

DOG Nº 127.- Calendario laboral para o ano 2012 na Comunidade Autónoma de Galicia.

02.07.2011.

Flightcare, SL.

BOE Nº 157.- III Convenio colectivo de asistencia en tierra (handling) de Flightcare, SL.

01.07.2011.

John Deere Iberica, SA.

BOE Nº 156.- Convenio colectivo de John Deere Iberica, SA.

01.07.2011.

Asociación de Empleados de Iberia, Padres de Minusválidos

BOE Nº 156.- Revisión salarial do II Convenio colectivo da Asociación de Empleados de Iberia, Padres de Minusválidos

28.06.2011.

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA.

BOE Nº 153.- III Convenio colectivo da Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA.

28.06.2011.

Actividade arqueolóxica, relativo á revisión salarial para o ano 2010

DOG Nº 123.- Acordo da comisión negociadora do convenio colectivo de ámbito autonómico de Galicia para a actividade arqueolóxica, relativo á revisión salarial para o ano 2010.

27.06.2011.

Renault España Comercial, SA.

BOE Nº 152.- VIII Convenio colectivo de Renault España Comercial, SA.

22.06.2011.

Bingos de Galicia

DOG Nº 119.- Acordo da comisión paritaria do convenio de bingos de Galicia, relativo á revisión salarial para os anos 2008 e 2009.

20.06.2011.

Kiabi España KSCE, SA.

BOE Nº 146.- Convenio colectivo de Kiabi España KSCE, SA.

20.06.2011.

Industrias extractivas, industrias do vidro, industrias cerámicas e para as do comercio exclusivista dos mesmos materiais

BOE Nº 146.- Convenio colectivo de ámbito estatal, para as industrias extractivas, industrias do vidro, industrias cerámicas e para as do comercio exclusivista dos mesmos materiais.

20.06.2011.

Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA.

BOE Nº 146.- Convenio colectivo de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA.

16.06.2011.

General Optica, SA.

BOE Nº 143.- Acordo de prórroga do Convenio colectivo de General Optica, SA.

16.06.2011.

Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A.

DOG Nº 115.- Convenio colectivo da Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A.

16.06.2011.

Translimp Contract Services, SA.

BOE Nº 143.- Convenio colectivo de Translimp Contract Services, SA.

16.06.2011.

Empresas comerciantes polo miúdo de drogarías, herboristería, ortopedias e perfumarías

BOE Nº 143.- Acta cos acordos sobre incremento salarial e táboas salariais ano 2011 do Convenio colectivo interprovincial das empresas comerciantes polo miúdo de drogarías, herboristería, ortopedias e perfumarías

16.06.2011.

Cargotec Iberia, SAU.

BOE Nº 143.- Convenio colectivo de Cargotec Iberia, SAU.

16.06.2011.

Instalacións deportivas e ximnasios

BOE Nº 143.- Táboas salariais para 2011 do II Convenio colectivo estatal de instalacións deportivas e ximnasios

16.06.2011.

European Air Transport Leipzig GMBH, sucursal en España

BOE Nº 143.- 6º Convenio colectivo de European Air Transport Leipzig GMBH, sucursal en España.

14.06.2011.

V-2 Complementos Auxiliares, SA.

BOE Nº 141.- Revisión económica para o ano 2011 do Convenio colectivo de V-2 Complementos Auxiliares, SA.

09.06.2011.

Industrias de pastas alimenticias

BOE Nº 137.- Táboas salariais definitivas de 2010 e a modificación do artigo 35 do VIN Convenio colectivo nacional para as industrias de pastas alimenticias.

08.06.2011.

Sector da industria salinera

BOE Nº 136.- Acordo sectorial nacional da industria salinera para o ano 2010 do III Convenio colectivo xeneral do sector da industria salinera.

07.06.2011.

Sector da industria salinera

BOE Nº 135.- Acordo de prórroga para 2010 do III Convenio colectivo xeral do sector da industria salinera

07.06.2011.

Exide Technologies, SAU.

BOE Nº 135.- Revisión salarial do IV Convenio colectivo de Exide Technologies, SAU.

07.06.2011.

Compañía Transmediterránea e o seu persoal de terra

BOE Nº 135.- Acordo de modificación da disposición adicional primeira do Convenio colectivo da Compañía Transmediterránea e o seu persoal de terra.

01.06.2011.

Disa Corporación Petrolífera, SA.

BOE Nº 130.- Convenio colectivo de Disa Corporación Petrolífera, SA.

01.06.2011.

Sociedad General de Autores y Editores

BOE Nº 130.- Convenio colectivo da Sociedad General de Autores y Editores

31.05.2011.

Notarios e persoal empregado

BOE Nº 129.- Táboa salarial do I Convenio colectivo estatal de notarios e persoal empregado.

31.05.2011.

Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas e o seu persoal en España

BOE Nº 129.- XVIII Convenio colectivo de Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas e o seu persoal en España

26.05.2011.

Seguriber Compañía de Servicios Integrales, SLU.

BOE Nº 125.- Convenio colectivo de Seguriber Compañía de Servicios Integrales, SLU.

26.05.2011.

Air Liquide España, SA, Air Liquide Medicinal, SLU e Air Liquide Ibérica de Gases, SLU

BOE Nº 125.- Revisión salarial do Convenio colectivo de Air Liquide España, SA, Air Liquide Medicinal, SLU e Air Liquide Ibérica de Gases, SLU.

26.05.2011.

Sintax Loxística, SA.

BOE Nº 125.- Táboas salariais do II Convenio colectivo de Sintax Loxística, SA.

26.05.2011.

Buques do Instituto Social da Mariña

BOE Nº 125.- Acordo de prórroga do I Convenio colectivo dos buques do Instituto Social da Mariña

26.05.2011.

British American Tobacco España, SA.

BOE Nº 125.- Convenio colectivo de British American Tobacco España, SA.

26.05.2011.

Centros de ensino privado de réxime xeral ou ensino regulado sen ningún nivel concertado ou subvencionado

BOE Nº 125.- IX Convenio colectivo nacional de centros de ensino privado de réxime xeral ou ensino regulado sen ningún nivel concertado ou subvencionado.

26.05.2011.

Servigesplan, SL.

BOE Nº 125.- Revisión salarial do Convenio colectivo de Servigesplan, SL.

24.05.2011.

Ensino e formación non regulada

BOE Nº 123.- Corrección de erros na publicación do VII Convenio colectivo de ensino e formación non regulada

23.05.2011.

Fuchs Lubricantes, SAU.

BOE Nº 122.- Prórroga do VI Convenio colectivo de Fuchs Lubricantes, SAU.

23.05.2011.

BAXI Calefacción, SLU e BAXI Fundición SLU

BOE Nº 122.- II Convenio colectivo de BAXI Calefacción, SLU e BAXI Fundición SLU.

23.05.2011.

Empresas de traballo temporal

BOE Nº 122.- Táboa salarial do V Convenio colectivo estatal de empresas de traballo temporal

23.05.2011.

Servizos de atención ás persoas dependentes e desenvolvemento da promoción da autonomía persoal

BOE Nº 122.- táboas salariais do V Convenio colectivo marco estatal de servizos de atención ás persoas dependentes e desenvolvemento da promoción da autonomía persoal.

16.05.2011.

Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, SCL.

BOE Nº 116.- Revisión salarial do Convenio colectivo da Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, SCL.

16.05.2011.

Industrias de captación, elevación, condución, tratamento, distribución, saneamento e depuración de augas potables e residuais

BOE Nº 116.- Revisión salarial do III Convenio colectivo estatal de industrias de captación, elevación, condución, tratamento, distribución, saneamento e depuración de augas potables e residuais

13.05.2011.

Aquagest, S. A.

DOG Nº 093.- Convenio colectivo de Aquagest, S. A.

12.05.2011.

IMS Health, SA.

BOE Nº 113.- Revisión e táboas salariais do Convenio colectivo de IMS Health, SA.

12.05.2011.

Industria metalgráfica

BOE Nº 113.- Revisión salarial do Convenio colectivo estatal da industria metalgráfica

12.05.2011.

Sector de industrias de augas de bebida envasadas

BOE Nº 113.- Revisión salarial de 2010 do Acordo marco para o sector de industrias de augas de bebida envasadas.

12.05.2011.

Naturalia by Poligon, SL.

BOE Nº 113.- Revisión salarial definitiva para o ano 2010 e o incremento provisional para o ano 2011 do Convenio colectivo de Naturalia by Poligon, SL.

11.05.2011.

Asociación de Empregados de Iberia, Pais de Minusválidos

BOE Nº 112.- II Convenio colectivo da Asociación de Empregados de Iberia, Pais de Minusválidos

11.05.2011.

Grupo Endesa

BOE Nº 112.- Acordo da Comisión Negociadora de materias concretas do Grupo Endesa.

11.05.2011.

Empresas de repartición sen direccionar

BOE Nº 112.- II Convenio colectivo estatal de empresas de repartición sen direccionar.

11.05.2011.

Poligon, SA.

BOE Nº 112.- Revisión salarial definitiva para o ano 2010 e o incremento provisional para o ano 2011 do Convenio colectivo de Poligon, SA.

11.05.2011.

Sector da madeira

BOE Nº 112.- Acordo relativo á aplicación aprazada da revisión salarial de 2010 e do incremento de 2011 do Convenio colectivo estatal da madeira

07.05.2011.

Persoal laboral ao servizo do Consello Xeral do Poder Xudicial

BOE Nº 109.- Corrección de erros na publicación da actualización das contías da táboa salarial do Convenio colectivo do persoal laboral ao servizo do Consello Xeral do Poder Xudicial.

07.05.2011.

Industrias lácteas e os seus derivados

BOE Nº 109.- Corrección de erros na publicación da táboa salarial definitiva para o ano 2010 e a provisional do ano 2011 do Convenio colectivo de industrias lácteas e os seus derivados

05.05.2011.

Industrias extractivas, industrias do vidro, industrias cerámicas e para as do comercio exclusivista dos mesmos materiais

BOE Nº 107.- Acordo sobre o Regulamento do cartón profesional para o traballo en obras de construción (vidro e rotulación) dos traballadores afectados polo Convenio colectivo para as industrias extractivas, industrias do vidro, industrias cerámicas e para as do comercio exclusivista dos mesmos materiais.

02.05.2011.

Sector de aparcadoiros, garaxes e estacionamentos regulados de superficie

DOG Nº 084.- V convenio colectivo de ámbito autonómico para o sector de aparcadoiros, garaxes e estacionamentos regulados de superficie

29.04.2011.

Sector da construción

BOE Nº 102.- Acordos de modificación do IV Convenio xeral do sector da construción.

29.04.2011.

Centro Farmacéutico do Norte, SA e Centro Distribuidor do Norte,SA.

BOE Nº 102.- Convenio colectivo de Centro Farmacéutico do Norte, SA e Centro Distribuidor do Norte,SA.

29.04.2011.

Sector da madeira

BOE Nº 102.- Acordo de modificación do artigo 66 e a disposición adicional cuarta do III Convenio colectivo estatal da madeira.

29.04.2011.

Ensino e formación non regulada

BOE Nº 102.- Convenio colectivo de ensino e formación non regulada.

29.04.2011.

ONCE e o seu persoal

BOE Nº 102.- Acordo da Comisión negociadora do XIV Convenio colectivo do ONCE e o seu persoal

29.04.2011.

Transformación Agraria, SA.

BOE Nº 102.- Incorporación dun Anexo VII ao XVII Convenio colectivo da empresa Transformación Agraria, SA.

27.04.2011.

Exide Technologies España, SA.

BOE Nº 100.- IV Convenio colectivo de Exide Technologies España, SA.

27.04.2011.

Axencia Efe, SA

BOE Nº 100.- Acta dos acordos de modificación do artigo 27 do Convenio colectivo da Axencia Efe, SA, e a incorporación de novos acordos.

26.04.2011.

Sector de fabricación de xeados

BOE Nº 099.- Táboas salariais definitivas e os conceptos económicos do ano 2010 do Convenio colectivo do sector de fabricación de xeados.

26.04.2011.

Asociación Benéfica Reto á Esperanza

BOE Nº 099.- Convenio colectivo da Asociación Benéfica Reto á Esperanza.

26.04.2011.

Sector de conservas, semiconservas, afumados, cocidos, secados, elaborados, salgaduras, aceite e fariña de peixe e mariscos

BOE Nº 099.- Táboas salariais definitivas para o ano 2010 do Convenio colectivo do sector de conservas, semiconservas, afumados, cocidos, secados, elaborados, salgaduras, aceite e fariña de peixe e mariscos.

26.04.2011.

Serviabertis, SL.

BOE Nº 099.- Convenio colectivo de Serviabertis, SL.

26.04.2011.

Industrias do calzado

BOE Nº 099.- Revisión salarial do Convenio colectivo estatal para as industrias do calzado.

26.04.2011.

Supermercados Sabeco, SA.

BOE Nº 099.- Táboas salariais do ano 2010 do VI Convenio colectivo de Supermercados Sabeco, SA.

26.04.2011.

Sector da construción

BOE Nº 099.- Táboas do IV Convenio xeral do sector da construción.

26.04.2011.

Bureau Veritas Iberia, SAU

BOE Nº 099.- II Convenio colectivo de Bureau Veritas Iberia, SAU; sucursal en España da empresa Bureau Veritas Internacional de Clasificación de Barcos e Aeronaves, SA Francesa; Bureau Veritas Certificación SAU e Internacional Projet Management Bureau Veritas, SAU.

20.04.2011.

Xestorías administrativas

BOE Nº 094.- V Convenio colectivo estatal de xestorías administrativas

20.04.2011.

Adaptalia especialidades de externalización, SL.

BOE Nº 094.- Convenio colectivo de Adaptalia especialidades de externalización, SL.

19.04.2011.

Logifruit, SL.

BOE Nº 093.- Revisión de las tablas salariales del Convenio colectivo de Logifruit, SL.

19.04.2011.

José Sánchez Peñate, SA.

BOE Nº 093.- Acta do acordo de modificación do artigo 23 do Convenio colectivo de José Sánchez Peñate, SA.

19.04.2011.

Euro Depot España, SAU

BOE Nº 093.- Acta dos acordos de revisión salarial do Convenio colectivo de Euro Depot España, SAU

19.04.2011.

Pansfood, SA.

BOE Nº 093.- Acta das táboas salariais do V Convenio colectivo de Pansfood, SA.

19.04.2011.

Sector de desinfección, desinsectación e desratización

BOE Nº 093.- Revisión salarial do Convenio colectivo estatal do sector de desinfección, desinsectación e desratización

16.04.2011.

Sintax Logística, SA.

BOE Nº 091.- Corrección de erros na publicación do acordo de modificación do II Convenio colectivo de Sintax Logística, SA.

15.04.2011.

Flowserve Spain, SL.

BOE Nº 090.- Convenio colectivo de Flowserve Spain, SL.

15.04.2011.

Sector do metal

BOE Nº 090.- Acta dos Acordos referentes á modificación do Acordo estatal do sector do metal

15.04.2011.

Grupo Eroski

BOE Nº 090.- III Convenio colectivo de supermercados do Grupo Eroski.

15.04.2011.

Sector da construción

BOE Nº 090.- Acta cos acordos de modificación do IV Convenio Xeral do sector da construción e incorporación ao mesmo dun Anexo VII.

14.04.2011.

Persoal docente e investigador laboral das Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo

DOG Nº 074.- II convenio colectivo para o persoal docente e investigador laboral das Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo

13.04.2011.

Prensa non diaria

BOE Nº 088.- Táboas salariais correspondentes ao ano 2010 do Convenio colectivo marco do sector de prensa non diaria.

13.04.2011.

Sector da lousa

DOG Nº 073.- Convenio colectivo do sector da lousa de Ourense e Lugo

13.04.2011.

Protección Castellana, SL.

BOE Nº 088.- Convenio colectivo de Protección Castellana, SL.

13.04.2011.

Barbarías, institutos de beleza e ximnasios

BOE Nº 088.- Convenio colectivo de traballo para barbarías, institutos de beleza e ximnasios.

13.04.2011.

Administracións de lotarías

BOE Nº 088.- Táboas salariais definitivas para o ano 2010 e as táboas salariais correspondentes ao ano 2011 do Convenio colectivo de ámbito estatal das administracións de lotarías.

13.04.2011.

Máquinas Automáticas de Restauración, SL.

BOE Nº 088.- Táboa salarial para o ano 2011 do Convenio colectivo de Máquinas Automáticas de Restauración, SL.

13.04.2011.

Industrias lácteas e os seus derivados

BOE Nº 088.- Táboa salarial definitiva para o ano 2010 e a provisional do ano 2011 do Convenio colectivo de industrias lácteas e os seus derivados.

05.04.2011.

Iris Assistance, SL.

BOE Nº 081.- Revisión salarial do Convenio colectivo de Iris Assistance, SL.

04.04.2011.

centros e servizos de atención a persoas con discapacidade

BOE Nº 080.- Táboas salariais do XIII Convenio colectivo xeral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade.

04.04.2011.

Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda

BOE Nº 080.- Corrección de erros na publicación das actas onde se aproban as modificacións de nivel salarial e definicións de varias categorías profesionais, así como a creación doutras novas, correspondentes á valoración do segundo semestre de 2006 da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda

04.04.2011.

Perfumaría e afíns

BOE Nº 080.- Corrección de erros na publicación do convenio colectivo estatal de perfumaría e afíns.

04.04.2011.

Transformación Agraria, SA

BOE Nº 080.- Corrección de erros na publicación do XVII Convenio colectivo Transformación Agraria, SA

01.04.2011.

Total España, SAU.

BOE Nº 078.- Revisión salarial do Convenio colectivo de Total España, SAU.

01.04.2011.

Aldeasa, SA.

BOE Nº 078.- Táboa salarial para o ano 2010 do Convenio colectivo de Aldeasa, SA.

01.04.2011.

Grupo Champion

BOE Nº 078.- Revisión salarial 2010-2011 do Convenio colectivo do Grupo Champion

01.04.2011.

Industrias extractivas, industrias do vidro, industrias cerámicas e para as do comercio exclusivista dos mesmos materiais

BOE Nº 078.- Acordo sobre o Regulamento do cartón profesional para o traballo en obras de construción (vidro e rotulación) dos traballadores afectados polo Convenio colectivo para as industrias extractivas, industrias do vidro, industrias cerámicas e para as do comercio exclusivista dos mesmos materiais.

01.04.2011.

Agfa Gevaert, SAU.

BOE Nº 078.- Revisión salarial do XXIV Convenio colectivo de Agfa Gevaert, SAU.

01.04.2011.

Industria de produción audiovisual (Técnicos)

BOE Nº 078.- Revisión salarial para o 2011 do II Convenio colectivo da industria de produción audiovisual (Técnicos).

01.04.2011.

Total España, SAU.

BOE Nº 078.- Acordo de modificación do artigo 23 do Convenio colectivo de Total España, SAU.

01.04.2011.

ONCE e o seu persoal

BOE Nº 078.- Acordo da Comisión Negociadora do XIV Convenio colectivo do ONCE e o seu persoal

31.03.2011.

Fundación Valdegodos

DOG Nº 064.- Convenio colectivo laboral de ámbito interprovincial da empresa Fundación Valdegodos.

31.03.2011.

Vigilancia Integrada, SA.

BOE Nº 077.- VIII Convenio colectivo Vigilancia Integrada, SA.

31.03.2011.

Elaboradores de produtos cociñados para a súa venda a domicilio

BOE Nº 077.- Revisión salarial de todos os conceptos económicos do Convenio colectivo estatal de elaboradores de produtos cociñados para a súa venda a domicilio para o exercicio 2010 e as táboas provisionais do ano 2011.

31.03.2011.

Telefónica Ingeniería de Seguridad, SAU.

BOE Nº 077.- Convenio colectivo de Telefónica Ingeniería de Seguridad, SAU.

30.03.2011.

Teka Sanitary Systems, SA (antes, Casa Buades, SA)

BOE Nº 076.- Convenio colectivo de Teka Sanitary Systems, SA (antes, Casa Buades, SA).

30.03.2011.

Fundación San Rosendo

DOG Nº 063.- Convenio colectivo de ámbito autonómico da empresa Fundación San Rosendo

30.03.2011.

Empresas de elaboración de produtos de mar con procesos de conxelación e refrixeración

BOE Nº 076.- Convenio colectivo de empresas de elaboración de produtos de mar con procesos de conxelación e refrixeración

28.03.2011.

Industria azucreira

BOE Nº 074.- Revisión salarial para o ano 2010 do Convenio colectivo estatal da industria azucreira

28.03.2011.

Establecementos financeiros de crédito

BOE Nº 074.- Revisión salarial definitiva para 2010 do Convenio colectivo marco para os establecementos financeiros de crédito

22.03.2011.

Groundforce

BOE Nº 069.- II Convenio colectivo das unións temporais de empresas de Groundforce.

22.03.2011.

Fabricación de conservas vexetais

BOE Nº 069.- Revisión salarial para o 2010 do Convenio colectivo, de ámbito estatal, para a fabricación de conservas vexetais

22.03.2011.

Industrias do curtido, correas, coiros industriais e curtidos de peles para peletería

BOE Nº 069.- Revisión salarial do Convenio colectivo estatal para as industrias do curtido, correas, coiros industriais e curtidos de peles para peletería.

22.03.2011.

Industrias de turróns e mazapáns

BOE Nº 069.- Táboas salariais definitivas para os anos 2009 e 2010 do Convenio colectivo para as industrias de turróns e mazapáns

22.03.2011.

Unión de Detallistas Españoles, Sociedad Cooperativa, Grupo Técnico, SA, Trípode, SA e Coidec, SA.

BOE Nº 069.- Revisión salarial do IV Convenio colectivo de Unión de Detallistas Españoles, Sociedad Cooperativa, Grupo Técnico, SA, Trípode, SA eCoidec, SA.

22.03.2011.

Servimax Servicios Generales, SA.

BOE Nº 069.- Convenio colectivo de Servimax Servicios Generales, SA.

22.03.2011.

Industrias cárnicas

BOE Nº 069.- Acordos económicos para o ano 2010 do Convenio colectivo, de ámbito nacional, para as industrias cárnicas

22.03.2011.

Sector de fariñas panificables e sémolas

BOE Nº 069.- Revisión salarial do Convenio colectivo nacional do sector de fariñas panificables e sémolas.

22.03.2011.

Algeco Construcciones Modulares, SA, Unipersonal

BOE Nº 069.- Revisión salarial do Convenio colectivo de Algeco Construcciones Modulares, SA, Unipersonal

22.03.2011.

Comercio de flores e plantas

BOE Nº 069.- Táboas salariais definitivas correspondentes ao ano 2010 do Convenio colectivo interprovincial para o comercio de flores e plantas.

22.03.2011.

Industria química

BOE Nº 069.- Revisión salarial do XV Convenio colectivo xeral da industria química.

21.03.2011.

Distribuidora Internacional de Alimentación, SA e Twins Alimentación, SAU.

BOE Nº 068.- Revisión salarial do Convenio colectivo de Distribuidora Internacional de Alimentación, SA e Twins Alimentación, SAU.

21.03.2011.

Recuperación de residuos e materias primas secundarias

BOE Nº 068.- Convenio colectivo da recuperación de residuos e materias primas secundarias.

21.03.2011.

Iberdrola Inmobiliaria, SAU.

BOE Nº 068.- II Convenio colectivo de Iberdrola Inmobiliaria, SAU.

21.03.2011.

ESC Servicios Generales, SL.

BOE Nº 068.- Convenio colectivo de ESC Servicios Generales, SL.

21.03.2011.

Grupo Ortiz

BOE Nº 068.- Acta dos acordos sobre revisión salarial, inclusión de categorías e calendario laboral do III Convenio colectivo do Grupo Ortiz.

21.03.2011.

Unión Xeral dos Traballadores

BOE Nº 068.- Táboas salariais consolidadas do ano 2010 e a previsión para o ano 2011 do Convenio marco da Unión Xeral dos Traballadores.

21.03.2011.

Sintax Loxística, SA.

BOE Nº 068.- Acordo de modificación do II Convenio colectivo de Sintax Loxística, SA.

21.03.2011.

Eiffage Enerxía, SL e Instalacións Eléctricas e Bobinajes, SA.

BOE Nº 068.- Plan de Igualdade de Eiffage Enerxía, SL e Instalacións Eléctricas e Bobinajes, SA.

21.03.2011.

Industria elaboradores do arroz

BOE Nº 068.- Acta das táboas salariais do Convenio colectivo da industria elaboradores do arroz

15.03.2011.

Eurocopter España, SA.

BOE Nº 063.- Convenio colectivo de Eurocopter España, SA.

14.03.2011.

Transportes Bacoma, SA.

BOE Nº 062.- Revisión salarial do Convenio colectivo de Transportes Bacoma, SA.

14.03.2011.

Delegacións Comerciais do Ente Público Empresarial Loterías y Apuestas del Estado

BOE Nº 062.- Convenio colectivo estatal para as Delegacións Comerciais do Ente Público Empresarial Loterías y Apuestas del Estado

14.03.2011.

Hertz de España, SL.

BOE Nº 062.- Convenio colectivo de Hertz de España, SL.

11.03.2011.

Grupo de Empresas E.ON España

BOE Nº 060.- I Convenio colectivo marco do Grupo de Empresas E.ON España.

11.03.2011.

Transformación Agraria, SA.

BOE Nº 060.- XVII Convenio colectivo de Transformación Agraria, SA.

10.03.2011.

Logifruit, SL.

BOE Nº 059.- Convenio colectivo de Logifruit, SL.

10.03.2011.

Guindastres móbiles autopropulsados de Galicia

DOG Nº 048.- Acordo subscrito entre a representación empresarial e os representantes dos traballadores do convenio colectivo de guindastres móbiles autopropulsados de Galicia, relativo á aprobación das táboas salariais para o ano 2011.

09.03.2011.

Guindastres móbiles autopropulsados de Galicia

DOG Nº 047.- Convenio colectivo de guindastres móbiles autopropulsados de Galicia, relativo á aprobación das táboas salariais para o ano 2011.

09.03.2011.

Controladores de tránsito aéreo

BOE Nº 058.- Laudo arbitral polo que se establece o II Convenio colectivo profesional dos controladores de tránsito aéreo na Entidade Pública Empresarial Aeroportos Españois e Navegación Aérea.

08.03.2011.

Lecer educativo e animación sociocultural

BOE Nº 057.- I Convenio colectivo marco estatal de lecer educativo e animación sociocultural.

08.03.2011.

Sociedad Cooperativa Reto a la Esperanza

BOE Nº 057.- Convenio colectivo de Sociedad Cooperativa Reto a la Esperanza

08.03.2011.

Axencias de viaxes

BOE Nº 057.- Acta dos acordos sobre desenvolvemento da disposición transitoria 3ª do Convenio colectivo estatal de axencias de viaxe, así como os incrementos salariais para os anos 2010 e 2011 dos traballadores encadrados no grupo 3º, grupo de servizos xerais da acta.

08.03.2011.

Sector de fabricantes de xesos, escaiolas, cales e os seus prefabricados

BOE Nº 057.- Táboas salariais correspondentes ao ano 2010 do Convenio colectivo do sector de fabricantes de xesos, escaiolas, cales e os seus prefabricados.

08.03.2011.

Sector de conservas, semiconservas, afumados, cocidos, secados, elaborados, salgaduras, aceite e fariña de peixe e mariscos

BOE Nº 057.- Táboas salariais definitivas para o ano 2010 do Convenio colectivo do sector de conservas, semiconservas, afumados, cocidos, secados, elaborados, salgaduras, aceite e fariña de peixe e mariscos.

04.03.2011.

Empresas de mediación de seguros privados

BOE Nº 054.- Acordos de actualización das táboas salariais e conceptos económicos do ano 2010 do Convenio colectivo de ámbito estatal para as empresas de mediación de seguros privados

04.03.2011.

Matadoiros de aves e coellos

BOE Nº 054.- Táboas salariais definitivas correspondentes ao ano 2010 do Convenio colectivo de matadoiros de aves e coellos.

04.03.2011.

Sector cementero

BOE Nº 054.- III Acordo estatal sobre materias concretas e cobertura de baleiros do sector cementero.

04.03.2011.

Empresas de publicidade

BOE Nº 054.- Revisión salarial para o ano 2011 do Convenio colectivo estatal para as empresas de publicidade

04.03.2011.

Editoriais

DOG Nº 044.- Acordo da comisión mixta paritaria do convenio colectivo galego de editoriais, relativo á aprobación da táboa salarial para o ano 2011.

02.03.2011.

Martínez Loriente, SA.

BOE Nº 052.- Revisión salarial do Convenio colectivo de Martínez Loriente, SA.

02.03.2011.

Supercor, SA.

BOE Nº 052.- Revisión salarial definitiva para o 2010 e o incremento salarial para o 2011 do Convenio colectivo estatal de Supercor, SA.

02.03.2011.

Sector dos servizos de prevención alleos

BOE Nº 052.- Táboas salariais definitivas do ano 2010 e as provisionais do ano 2011 do Convenio colectivo nacional dos servizos de prevención alleos.

01.03.2011.

Festas laborais de carácter local para o ano 2011, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia

DOG Nº 041.- Corrección de erros na publicación das festas laborais de carácter local para o ano 2011, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia

28.02.2011.

Caixas de Aforros

BOE Nº 050.- Escala salarial oficial e definitiva correspondente ao ano 2010 do Convenio colectivo das Caixas de Aforros, así como as contías de diversos pluses.

28.02.2011.

Grandes almacéns

BOE Nº 050.- Revisión salarial correspondente ao ano 2011 do Convenio colectivo de grandes almacéns

28.02.2011.

Servicios de Colaboración Integral, SL.

BOE Nº 050.- Convenio colectivo de Servicios de Colaboración Integral, SL.

28.02.2011.

Caixas de Aforros

BOE Nº 050.- Escala salarial oficial e definitiva correspondente ao ano 2009 do Convenio colectivo das Caixas de Aforros, así como as contías de diversos pluses.

28.02.2011.

Axencias de viaxes

BOE Nº 050.- Acordos de revisión salarial para o ano 2010 e as táboas salariais correspondentes ao exercicio 2011 do Convenio colectivo estatal de axencias de viaxes

28.02.2011.

Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda

BOE Nº 050.- Actas onde se aproban as modificacións de nivel salarial e definicións de varias categorías profesionais, así como a creación doutras novas, correspondentes á valoración do segundo semestre de 2006 da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda.

28.02.2011.

Tendas de conveniencia

BOE Nº 050.- Revisión salarial para o ano 2011 do IV Convenio colectivo de tendas de conveniencia.

28.02.2011.

Sector de granxas avícolas e outros animais

BOE Nº 050.- Táboas salariais definitivas correspondentes ao ano 2010 do Convenio colectivo de granxas avícolas e outros animais

28.02.2011.

Sector de perfumaría e afíns

BOE Nº 050.- Acordos da revisión salarial para o ano 2010 e a actualización de salarios para o ano 2011 do Convenio colectivo de perfumaría e afíns

28.02.2011.

Sector da industria de alimentos compostos para animais

BOE Nº 050.- Táboas salariais definitivas para o ano 2010 e as provisionais do ano 2011 do Convenio colectivo para a industria de alimentos compostos para animais.

28.02.2011.

Fujitsu Tecnology Solutions, SA.

BOE Nº 050.- Acordo de revisión de contidos económicos do Convenio colectivo interprovincial para Fujitsu Tecnology Solutions, SA.

28.02.2011.

Noroto, SA.

BOE Nº 050.- Convenio colectivo de Noroto, SA.

28.02.2011.

Grupo de Empresas Cetelem

BOE Nº 050.- Convenio colectivo do Grupo de Empresas Cetelem.

21.02.2011.

Entidades de seguros, reaseguros e mutuas de accidentes de traballo

BOE Nº 044.- Acordos referentes á aplicación da cláusula de revisión salarial para o ano 2010, así como á aplicación do artigo 36 sobre condicións económicas para o ano 2011, do Convenio colectivo xeneral de ámbito estatal para as entidades de seguros, reaseguros e mutuas de accidentes de traballo.

21.02.2011.

Telefónica Móbiles de España, SAU.

BOE Nº 044.- Acordo de prórroga do Convenio colectivo de Telefónica Móbiles de España, SAU.

21.02.2011.

Artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriais e industrias auxiliares

BOE Nº 044.- Acta pola que se aproban as táboas salariais para o 2011 do Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriais e industrias auxiliares

19.02.2011.

Electrolux Home Products España, SA.

BOE Nº 043.- Corrección de erros na publicación do XIII Convenio colectivo de Electrolux Home Products España, SA.

18.02.2011.

Pompas fúnebres

DOG Nº 034.- Acordo da comisión mixta paritaria do convenio colectivo autonómico de pompas fúnebres, relativo á aprobación da táboa salarial para o ano 2011

16.02.2011.

Verdifresh, SL.

BOE Nº 040.- Convenio colectivo de Verdifresh, SL.

16.02.2011.

Iberia, LAE e os seus tripulantes de cabina de pasaxeiros

BOE Nº 040.- XVI Convenio colectivo de Iberia, LAE e os seus tripulantes de cabina de pasaxeiros

16.02.2011.

sector de comercio por xunto e importadores de produtos químicos industriais e de drogaría, perfumaría e anexos

BOE Nº 040.- Revisión salarial correspondente ao ano 2010 do Convenio colectivo para o sector de comercio por xunto e importadores de produtos químicos industriais e de drogaría, perfumaría e anexos

16.02.2011.

Centros de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos

BOE Nº 040.- Acordo de constitución do órgano paritario sectorial para a promoción da saúde e a seguridade no traballo do Convenio colectivo de centros de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.

16.02.2011.

Yemas de Santa Teresa, SA.

BOE Nº 040.- Corrección de erros na publicación do convenio colectivo de Yemas de Santa Teresa, SA.

16.02.2011.

Empresas de seguridade

BOE Nº 040.- Convenio colectivo estatal das empresas de seguridade.

15.02.2011.

Fundación Unicef - Comité Español

BOE Nº 039.- V Convenio colectivo de Fundación Unicef - Comité Español.

15.02.2011.

Industrias extractivas, Industrias do vidro, industrias cerámicas e para as do comercio exclusivista dos mesmos materiais

BOE Nº 039.- Revisión salarial final para o ano 2009 do Convenio colectivo para as industrias extractivas, Industrias do vidro, industrias cerámicas e para as do comercio exclusivista dos mesmos materiais

15.02.2011.

Repsol Química, SA

BOE Nº 039.- Acta da Comisión Negociadora do X Convenio colectivo de Repsol Química, SA

14.02.2011.

Decathlon España, SA.

BOE Nº 038.- V Convenio colectivo de Decathlon España, SA.

10.02.2011.

Aga Airlines Ground Assistance, SL.

BOE Nº 035.- III Convenio colectivo de Aga Airlines Ground Assistance, SL.

08.02.2011.

Sector da construción

BOE Nº 33.- Acta da Comisión Paritaria do IV Convenio colectivo xeral da construción.

08.02.2011.

Asociación Telefónica para asistencia a minusválidos

BOE Nº 33.- Acordo de prórroga e revisión salarial do XI Convenio colectivo da Asociación Telefónica para asistencia a minusválidos.

08.02.2011.

Estudios e Ingeniería Aplicada XXI, SA.

BOE Nº 33.- Convenio colectivo de Estudios e Ingeniería Aplicada XXI, SA.

08.02.2011.

Persoal laboral do Consello de Administración do Patrimonio Nacional

BOE Nº 33.- Táboas salariais correspondentes ao ano 2009, para o persoal laboral do Consello de Administración do Patrimonio Nacional.

08.02.2011.

Empresas dedicadas aos servizos de campo para actividades de reposición

BOE Nº 33.- Prórroga e revisión salarial do Convenio colectivo para as empresas dedicadas aos servizos de campo para actividades de reposición.

05.02.2011.

Repsol YPF Lubricantes e Especialidades, SA

BOE Nº 031.- Acta do Acordo complementario ao Convenio colectivo xeneral de Repsol YPF Lubricantes e Especialidades, SA

05.02.2011.

Repsol Butano, SA. Repsol Petróleo, SA. Repsol YPF, SA. Repsol Comercial de Produtos Petrolíferos, SA.

BOE Nº 031.- Acta do XXIII Convenio colectivo de Repsol Butano, SA; a Acta do VIII Convenio colectivo de Repsol Petróleo, SA; a Acta do III Convenio colectivo de Repsol YPF, SA e a Acta do VII Convenio colectivo de Repsol Comercial de Produtos Petrolíferos, SA.

03.02.2011.

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA.

BOE Nº 029.- VII Convenio colectivo de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA.

03.02.2011.

Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda

BOE Nº 029.- Modificacións de nivel salarial e definicións de varias categorías profesionais asi como a creación doutras novas, correspondentes á valoración do primeiro semestre de 2006 e á arbitraxe do primeiro semestre de 2006 empresa Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda.

03.02.2011.

Repsol YPF, SA.

BOE Nº 029.- Convenio colectivo de Repsol YPF, SA.

03.02.2011.

Repsol Butano, SA.

BOE Nº 029.- Convenio colectivo de Repsol Butano, SA.

03.02.2011.

Repsol Petróleo, SA.

BOE Nº 029.- Convenio colectivo de Repsol Petróleo, SA.

31.01.2011.

Eurogrúas Valeriano SLU.

BOE Nº 026.- Convenio colectivo de Eurogrúas Valeriano SLU.

31.01.2011.

Sun Planet, SA.

BOE Nº 026.- II Convenio colectivo de Sun Planet, SA.

31.01.2011.

Retevisión I, SAU

BOE Nº 026.- Acordo de prórroga do III Convenio colectivo de Retevisión I, SAU

24.01.2011.

Veneciana Crisa-Norte, SA.

BOE Nº 020.- Convenio colectivo da Veneciana Crisa-Norte, SA.

24.01.2011.

Repsol Química, SA.

BOE Nº 020.- Modificacións acordadas do X Convenio colectivo de Repsol Química, SA.

24.01.2011.

Oficinas de farmacia

BOE Nº 020.- XXIII Convenio colectivo marco para oficinas de farmacia.

24.01.2011.

Saint Gobain Vicasa, SA - Fábricas

BOE Nº 020.- Convenio colectivo de Saint Gobain Vicasa, SA - Fábricas.

24.01.2011.

Enel Green Power España, SL

BOE Nº 020.- Convenio colectivo do Acordo de adhesión de Enel Green Power España, SL ao III Convenio colectivo marco do Grupo Endesa.

24.01.2011.

Empresas de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos

BOE Nº 020.- Convenio colectivo de empresas de ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos

24.01.2011.

Mutualidade da Avogacía

BOE Nº 020.- Convenio colectivo de ámbito estatal para a Mutualidade da Avogacía.

11.01.2011.

Iberia, L.A.E. e os seus tripulantes de cabina de pasaxeiros

BOE Nº 009.- XVI Convenio colectivo entre Iberia, L.A.E. e os seus tripulantes de cabina de pasaxeiros.

04.01.2011.

Minas de Almadén y Arrayanes, SA.

BOE Nº 003.- Convenio colectivo de Minas de Almadén y Arrayanes, SA.

30.12.2010.

Diario ABC, SL.

BOE Nº 317.- Convenio colectivo de Diario ABC, SL.

27.12.2010.

Grupo de empresas Gamesa

BOE Nº 314.- Plan de Igualdade do Grupo de empresas Gamesa que vén dar cumprimento ao establecido nos Convenios colectivos sectoriais que lle son de aplicación

27.12.2010.

Balonmano profesional

BOE Nº 314.- III Convenio colectivo de balonmano profesional

22.12.2010.

Guindastres móbiles autopropulsados de Galicia

DOG Nº 244.- Convenio colectivo de guindastres móbiles autopropulsados de Galicia

04.12.2010.

Tradia Telecom, SAU - antes Difusió Digital Societat de Telecomunicaciones, SAU.

BOE Nº 294.- Corrección de erros do texto do III Convenio colectivo de Tradia Telecom, SAU - antes Difusió Digital Societat de Telecomunicaciones, SAU.

03.12.2010.

Centros e servizos de atención a persoas con discapacidade

BOE Nº 292.- XIII Convenio colectivo xeral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade

03.12.2010.

Fundación CEPAIM, Acción Integral con Migrantes

BOE Nº 292.- I Convenio colectivo da Fundación CEPAIM, Acción Integral con Migrantes.

02.12.2010.

EPE Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima

BOE Nº 291.- VII Convenio colectivo de EPE Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.

01.12.2010.

Hijos de Luis Rodríguez, SA.

BOE Nº 290.- Plan de igualdade de Hijos de Luis Rodríguez, SA.

01.12.2010.

NEC Unified Solutions España, SA.

BOE Nº 290.- II Convenio colectivo de NEC Unified Solutions España, SA.

26.11.2010.

Grupo de Empresas Sprinter - Sprinter Megacentros del Deporte, SL, Stocker Factory, SL e Stivals 2000, SL.

BOE Nº 286.- Convenio colectivo do Grupo de Empresas Sprinter - Sprinter Megacentros del Deporte, SL, Stocker Factory, SL e Stivals 2000, SL.

16.11.2010.

Mapfre Grupo Asegurador

BOE Nº 277.- Convenio colectivo de ámbito estatal de Mapfre Grupo Asegurador.

16.11.2010.

González Fierro, SA.

BOE Nº 277.- VIII Convenio colectivo de González Fierro, SA.

16.11.2010.

Allianz, Compañía de Seguros e Reaseguros, SA.

BOE Nº 277.- Convenio colectivo de Allianz, Compañía de Seguros e Reaseguros, SA.

12.11.2010.

Consello de Administración do Patrimonio Nacional

BOE Nº 274.- Corrección de erros no texto do Convenio colectivo para o persoal laboral do Consello de Administración do Patrimonio Nacional.

10.11.2010.

Festas laborais de carácter local para o ano 2011, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

DOG Nº 216.- Festas laborais de carácter local para o ano 2011, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

10.11.2010.

Gallina Blanca, SA.

BOE Nº 272.- Convenio colectivo de Gallina Blanca, SA.

04.11.2010.

Tap-Air Portugal, SA.

BOE Nº 267.- Revisión salarial para o ano 2009 do Convenio colectivo de Tap-Air Portugal, SA.

30.10.2010.

Sector de contact center

BOE Nº 263.- Corrección de erros na publicación da revisión salarial correspondente ao ano 2009 do IV Convenio colectivo do sector de contact center.

29.10.2010.

Autopistas Concesionaria Española, SAU.

BOE Nº 262.- XV Convenio colectivo de Autopistas Concesionaria Española, SAU.

28.10.2010.

Thales Transport Signalling & Security Solutions, SAU.

BOE Nº 261.- I Convenio colectivo de Thales Transport Signalling & Security Solutions, SAU.

27.10.2010.

Grupo de Empresas Tirma, SA.

BOE Nº 260.- Convenio colectivo do Grupo de Empresas Tirma, SA.

27.10.2010.

Sector de contact center

BOE Nº 260.- Revisión salarial correspondente ao ano 2009 do IV Convenio colectivo do sector de contact center

26.10.2010.

Enagás, SA.

BOE Nº 256.- Corrección de erros na publicación do XV Convenio colectivo de Enagás, SA.

26.10.2010.

Grupo de empresas Gas Natural

BOE Nº 256.- Convenio colectivo do Grupo de empresas Gas Natural.

25.10.2010.

Sector da ferralla

BOE Nº 258.- Táboas salariais revisadas correspondentes ao ano 2009 e as do ano 2010 do Convenio colectivo xeral de ferralla.

25.10.2010.

Cointra Godesia, SA.

BOE Nº 258.- III Convenio colectivo para os centros comerciais de Cointra Godesia, SA.

21.10.2010.

Vueling Airlines, SA (Pilotos)

BOE Nº 255.- I Convenio colectivo de Vueling Airlines, SA (Pilotos).

21.10.2010.

Top-Room, SL.

BOE Nº 255.- Convenio colectivo de Top-Room, SL.

21.10.2010.

Siemens, SA

BOE Nº 255.- Sentenza da Audiencia Nacional relativa ao VII Convenio colectivo de Siemens, SA

21.10.2010.

Industrias de hormas, tacóns, cuñas, pisos e cambrillones de madeira e cortiza

BOE Nº 255.- I Convenio colectivo estatal para as industrias de hormas, tacóns, cuñas, pisos e cambrillones de madeira e cortiza

19.10.2010.

Aldeasa, SA.

BOE Nº 253.- Revisión salarial para o ano 2009 do Convenio colectivo de Aldeasa, SA.

19.10.2010.

Sector da ferralla

BOE Nº 253.- Acordo de modificación do Convenio colectivo xeral da ferralla.

15.10.2010.

Agencia Efe, SA.

BOE Nº 250.- Convenio colectivo de Agencia Efe, SA.

14.10.2010.

Formación y Ediciones, SLU.

BOE Nº 249.- Convenio colectivo de Formación y Ediciones, SLU.

14.10.2010.

Grupo de Empresas Arcelor Mittal

BOE Nº 249.- IV Acordo marco do Grupo de Empresas Arcelor Mittal en España.

08.10.2010.

AP-1 Europistas, Concesionaria del Estado, S.A.U.

BOE Nº 244.- Convenio colectivo de AP-1 Europistas, Concesionaria del Estado, S.A.U.

08.10.2010.

Corporación empresarial Roca, SA e Roca Sanitario, SA.

BOE Nº 244.- Corrección de erros na publicacióndo III Convenio colectivo de Corporación empresarial Roca, SA e Roca Sanitario, SA.

30.09.2010.

Industrias do curtido, correas e coiros industriais e curtición de peles para peletería

BOE Nº 237.- Convenio colectivo de ámbito estatal para as industrias do curtido, correas e coiros industriais e curtición de peles para peletería.

30.09.2010.

Sector de hostalaría

BOE Nº 237.- IV Acordo laboral de ámbito estatal para o sector de hostalaría

30.09.2010.

Sector de industrias de augas de bebida envasadas

BOE Nº 237.- Revisión salarial do II Acordo marco para o sector de industrias de augas de bebida envasadas.

30.09.2010.

Red Española de Entidades por el Empleo-Red Araña

BOE Nº 237.- Convenio colectivo de Red Española de Entidades por el Empleo-Red Araña

27.09.2010.

Canal de Isabel II

BOE Nº 234.- Corrixe erro no texto do XVIII Convenio colectivo de Canal de Isabel II.

20.09.2010.

Instalacións deportivas e ximnasios

DOG Nº 181.- I Convenio colectivo de instalacións deportivas e ximnasios da Comunidade Autónoma de Galicia.

17.09.2010.

Eulen, S.A.

DOG Nº 180.- Convenio colectivo para o persoal de mantemento, recadación, contaxe de moedas, limpeza e publicidade de cabinas telefónicas, soportes e teléfonos de uso público da empresa Eulen, S.A., actual contratista, ou empresa que a puider substituír para as catro provincias de Galicia

14.09.2010.

Industria de produción audiovisual (Técnicos)

BOE Nº 223.- Táboas salariais para o ano 2010 do II Convenio colectivo da industria de produción audiovisual (Técnicos).

14.09.2010.

Oerlikon Soldadura, SA.

BOE Nº 223.- X Convenio colectivo de Oerlikon Soldadura, SA.

14.09.2010.

Sector de perfumaría e afíns

BOE Nº 223.- Convenio colectivo estatal de perfumaría e afíns.

14.09.2010.

Fabricación de conservas vexetais

BOE Nº 223.- Convenio colectivo de ámbito estatal para a fabricación de conservas vexetais

14.09.2010.

Persoal laboral da Xunta de Galicia

DOG Nº 177.- Modificación do texto do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia

30.08.2010.

J2Y Integra, S.L.

BOE Nº 210.- Convenio colectivo de J2Y Integra, S.L.

27.08.2010.

Vueling Airlines, S.A.

BOE Nº 208.- I Convenio colectivo de Vueling Airlines, S.A.

26.08.2010.

Corporación empresarial Roca, SA e Roca Sanitario, SA.

BOE Nº 207.- III Convenio Colectivo de Corporación empresarial Roca, SA e Roca Sanitario, SA.

26.08.2010.

France Telecom España, SA.

BOE Nº 207.- II Convenio colectivo de France Telecom España, SA.

26.08.2010.

Alquimia Soluciones Ambientales, SL

BOE Nº 207.- I Convenio colectivo de Alquimia Soluciones Ambientales, SL

26.08.2010.

Banca March, SA

BOE Nº 207.- Acordo polo que se prorroga por un ano máis a vixencia da disposición adicional primeira do Acordo colectivo de Banca March, SA sobre prexubilacións.

26.08.2010.

Fundación Secretariado Gitano

BOE Nº 207.- II Convenio colectivo de Fundación Secretariado Gitano.

25.08.2010.

Augas Fontvella e Lanjarón, SA

BOE Nº 206.- Convenio colectivo de Augas Fontvella e Lanjarón, SA que afecta o persoal da rede comercial proveniente de Augas de Lanjaron, SA.

25.08.2010.

Bridgestone Hispania, SA

BOE Nº 206.- XV Convenio colectivo de Bridgestone Hispania, SA (Delegacións Comerciais).

25.08.2010.

Schweppes, SA.

BOE Nº 206.- IX Convenio colectivo de Schweppes, SA.

25.08.2010.

Augas Fontvella e Lanjarón, SA

BOE Nº 206.- Convenio colectivo de Augas Fontvella e Lanjarón, SA que afecta o persoal da rede de vendas proveniente de Fontvella, SA.

25.08.2010.

Administracións de lotarías

BOE Nº 206.- Convenio colectivo sectorial, de ámbito estatal, das administracións de lotarías

23.08.2010.

Grupo Negocios de Edicións e Publicacións, SL.

BOE Nº 204.- Acordos sobre modificación do Convenio colectivo de Grupo Negocios de Edicións e Publicacións, SL.

23.08.2010.

Notarios e persoal empregado

BOE Nº 204.- I Convenio colectivo estatal de notarios e persoal empregado

23.08.2010.

Empresas de consultoría e estudos de mercado e da opinión pública

BOE Nº 204.- Acta na que se acorda corrixir a actualización salarial realizada nas táboas para os anos 2007, 2008 e 2009 do XVI Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría e estudos de mercado e da opinión pública.

23.08.2010.

Sector da madeira

BOE Nº 204.- Revisión salarial correspondente ao ano 2009 do III Convenio colectivo estatal da madeira

23.08.2010.

Industria elaboradora do arroz

BOE Nº 204.- Acta de revisión salarial e as correspondentes táboas salariais, definitivas para o 2009 e provisionais para o 2010, do Convenio colectivo da industria elaboradora do arroz.

23.08.2010.

Saint Gobain Vicasa, SA.

BOE Nº 204.- Convenio colectivo de Saint Gobain Vicasa, SA.

21.08.2010.

Sector de fabricantes de xesos, escaiolas, cales e os seus prefabricados

BOE Nº 203.- IV Convenio colectivo estatal do sector de fabricantes de xesos, escaiolas, cales e os seus prefabricados.

21.08.2010.

Comercio do papel e artes gráficas

BOE Nº 203.- Corrección de erros na publicación do convenio colectivo nacional do ciclo de comercio do papel e artes gráficas.

21.08.2010.

Radio Popular, SA -COPE-

BOE Nº 203.- Convenio colectivo de Radio Popular, SA -COPE- para o ano 2010.

21.08.2010.

Saint-Gobain Cristalería, S.L.

BOE Nº 203.- Convenio colectivo de Saint-Gobain Cristalería, S.L.

21.08.2010.

Sector da Regulación do Estacionamento Limitado de Vehículos na vía pública

BOE Nº 203.- Táboas salariais definitivas para os anos 2009 e 2010 do IV Convenio colectivo de ámbito nacional para o sector da Regulación do Estacionamento Limitado de Vehículos na vía pública, mediante control horario e cumprimento das ordenanzas de aparcadoiro

20.08.2010.

La Voz de Galicia, SA.

BOE Nº 202.- Acordo sobre xubilación parcial que formará anexo do Convenio colectivo de La Voz de Galicia, SA.

19.08.2010.

Delegacións comerciais de Xeados e Sobremesas, SA.

BOE Nº 201.- Convenio colectivo das delegacións comerciais de Xeados e Sobremesas, SA.

19.08.2010.

Compañía Transmediterránea, SA

BOE Nº 201.- Convenio colectivo para o persoal de terra da Compañía Transmediterránea, SA

19.08.2010.

The Disney Store Spain, SL.

BOE Nº 201.- Convenio colectivo de The Disney Store Spain, SL.

19.08.2010.

Sector da madeira

BOE Nº 201.- Acordo de modificación do artigo 66 e a disposición adicional cuarta do III Convenio colectivo estatal da madeira.

19.08.2010.

Grupo de Proyectos Sociales de Gestión, SA.

BOE Nº 201.- Convenio colectivo de Grupo de Proyectos Sociales de Gestión, SA.

19.08.2010.

Compañía Asturiana de Bebidas Gaseosas, SA.

BOE Nº 201.- Convenio colectivo de Compañía Asturiana de Bebidas Gaseosas, SA.

17.08.2010.

Persoal laboral da Xunta de Galicia

DOG Nº 157.- Acordo do comité intercentros polo que se modifica o texto do V convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia.

16.08.2010.

Zúric Insurance PLC, sucursal en España, Zúric Vida, Compañía de Seguros e Reaseguros, S.A. e Zúric Services AIE

BOE Nº 198.- Convenio colectivo de Zúric Insurance PLC, sucursal en España, Zúric Vida, Compañía de Seguros e Reaseguros, S.A. e Zúric Services AIE.

16.08.2010.

Centros e servizos de atención a persoas con discapacidade

BOE Nº 198.- XIII Convenio colectivo xeneral de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade

14.08.2010.

Enagas, SA.

BOE Nº 197.- XV Convenio colectivo de Enagas, SA.

14.08.2010.

Docks Logistics Spain, SA

BOE Nº 197.- Revisións salariais do Convenio colectivo de Docks Logistics Spain, SA (antes Docks Comerciais de Valencia, SA).

11.08.2010.

Despachos de técnicos tributarios e asesores fiscais

BOE Nº 194.- Corrección de erros na publicación da revisión salarial do Convenio colectivo estatal de despachos de técnicos tributarios e asesores fiscais

11.08.2010.

Industria metalgráfica e de fabricación de envases metálicos

BOE Nº 194.- Convenio colectivo estatal da industria metalgráfica e de fabricación de envases metálicos.

06.08.2010.

Praxair España, SL, Praxair Producción España, SLU, Praxair Soldadura, SLU e Praxair Euroholding, SL.

BOE Nº 190.- Corrección de erros do convenio colectivo de Praxair España, SL, Praxair Producción España, SLU, Praxair Soldadura, SLU e Praxair Euroholding, SL.

06.08.2010.

Celite Hispánica, SA.

BOE Nº 190.- Acordos de revisión salarial do Convenio colectivo de Celite Hispánica, SA.

06.08.2010.

BP Oil España, SAU.

BOE Nº 190.- VI Convenio colectivo de BP Oil España, SAU.

06.08.2010.

ONCE e o seu persoal

BOE Nº 190.- Acordo da Comisión Negociadora do XIV Convenio colectivo do ONCE e o seu persoal

05.08.2010.

Grupo de empresas Unión Radio

BOE Nº 189.- VI Convenio colectivo do grupo de empresas Unión Radio.

04.08.2010.

Amil Lago Servicios Generales, S.L.

DOG Nº 148.- Convenio colectivo da empresa Amil Lago Servicios Generales, S.L.

30.07.2010.

Perfumaría e afíns

BOE Nº 184.- Revisión salarial para o ano 2009 do Convenio colectivo estatal de perfumaría e afíns

30.07.2010.

Fabricación de xeados

BOE Nº 184.- Acordos de prórroga do Convenio colectivo estatal para a fabricación de xeados e as táboas salariais definitivas para o ano 2009 e as provisionais para o ano 2010

30.07.2010.

Empresas de publicidade

BOE Nº 184.- Táboas salariais dos anos 2009 e 2010 do Convenio colectivo para as empresas de publicidade

30.07.2010.

Sector da construción

BOE Nº 184.- Revisión salarial do IV Convenio colectivo xeral do sector da construción.

28.07.2010.

Sector de eventos, servizos e producións culturais de Galicia

DOG Nº 143.- Convenio colectivo autonómico do sector de eventos, servizos e producións culturais de Galicia.

28.07.2010.

Bridgestone Hispania, SA.

BOE Nº 182.- XXIII Convenio colectivo de Bridgestone Hispania, SA.

26.07.2010.

Industrias cárnicas

BOE Nº 180.- Corrección de erros do texto dos acordos referentes á revisión salarial con carácter definitivo para o ano 2009 e provisional para o 2010 e á actualización dos anexos do Convenio colectivo de ámbito nacional para as industrias cárnicas.

26.07.2010.

Consello de Administración do Patrimonio Nacional

BOE Nº 180.- Convenio colectivo para o persoal laboral do Consello de Administración do Patrimonio Nacional

24.07.2010.

Reintegra, SA.

BOE Nº 179.- Convenio colectivo de Reintegra, SA.

24.07.2010.

Electrolux Home Products España, SA.

BOE Nº 179.- XIII Convenio colectivo de Electrolux Home Products España, SA.

23.07.2010.

Uniprex, SAU.

BOE Nº 178.- Convenio colectivo de Uniprex, SAU.

23.07.2010.

Tendas de Conveniencia

BOE Nº 178.- IV Convenio colectivo de Tendas de Conveniencia.

23.07.2010.

Compañía Castellana de Bebidas Gaseosas, SA

BOE Nº 178.- Convenio colectivo de Compañía Castellana de Bebidas Gaseosas, SA

23.07.2010.

Ibermática, SA

BOE Nº 178.- Convenio colectivo de Ibermática, SA

22.07.2010.

Centros especiais de emprego

DOG Nº 139.- Convenio colectivo galego de centros especiais de emprego

16.07.2010.

Industria téxtil e da confección

BOE Nº 172.- Táboas salariais do Convenio colectivo xeneral de traballo da industria téxtil e da confección

13.07.2010.

Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A.

DOG Nº 132.- Convenio colectivo da empresa Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A.

13.07.2010.

Unidad Editorial Información Económica, SL.

BOE Nº 169.- I Convenio colectivo de Unidad Editorial Información Económica, SL.

12.07.2010.

Centros de xardinaría

BOE Nº 168.- Convenio colectivo de centros de xardinaría

12.07.2010.

Carlson Wagonlit España, SLU.

BOE Nº 168.- Convenio colectivo de Carlson Wagonlit España, SLU.

12.07.2010.

Diario AS, SL.

BOE Nº 168.- VIII Convenio colectivo de Diario AS, SL.

12.07.2010.

Tradia Telecom, SAU -antes, Difusió Digital Societat de Telecomunicaciones, SAU.

BOE Nº 168.- III Convenio colectivo de Tradia Telecom, SAU -antes, Difusió Digital Societat de Telecomunicaciones, SAU.

12.07.2010.

Grupo Generali España

BOE Nº 168.- Acordo de prórroga até o 31 de decembro de 2011 do IV Convenio colectivo do Grupo Generali España

12.07.2010.

Primark Tiendas, SLU.

BOE Nº 168.- I Convenio colectivo de Primark Tiendas, SLU.

07.07.2010.

Editorial La Capital, S.L.

DOG Nº 128.- Corrección de erros da publicación sobre o acordo da comisión negociadora do convenio da empresa Editorial La Capital, S.L.

05.07.2010.

Comercio do papel e artes gráficas

BOE Nº 162.- Convenio colectivo nacional do ciclo de comercio do papel e artes gráficas.

05.07.2010.

Praxair España, SL, Praxair Producción España, SLU, Praxair Soldadura, SLU e Praxair Euroholding, S.L.

BOE Nº 162.- Convenio colectivo de Praxair España, SL, Praxair Producción España, SLU, Praxair Soldadura, SLU e Praxair Euroholding, S.L.

05.07.2010.

Transporte de enfermos e accidentados en ambulancia

BOE Nº 162.- Convenio colectivo estatal de transporte de enfermos e accidentados en ambulancia.

05.07.2010.

Iberdrola Ingeniería e Construcción, S.A.U.

BOE Nº 162.- III Convenio colectivo de Iberdrola Ingeniería e Construcción, S.A.U.

05.07.2010.

Industrias lácteas e os seus derivados

BOE Nº 162.- Táboas salariais definitivas correspondentes ao ano 2009 e as provisionais do ano 2010 do Convenio colectivo de industrias lácteas e os seus derivados.

05.07.2010.

IMS Health, S.A.

BOE Nº 162.- Revisión económica, modificación e prórroga do Convenio colectivo de IMS Health, S.A.

05.07.2010.

NextiraOne España, SLU.

BOE Nº 162.- IV Convenio colectivo de NextiraOne España, SLU.

05.07.2010.

NCR España, S.L.

BOE Nº 162.- V Convenio colectivo de NCR España, S.L.

05.07.2010.

Industria metalgráfica e de fabricación de envases metálicos

BOE Nº 162.- Convenio colectivo interprovincial da industria metalgráfica e de fabricación de envases metálicos.

01.07.2010.

Cargotec Iberia, S.A.

BOE Nº 159.- Convenio colectivo de Cargotec Iberia, S.A.

01.07.2010.

Fundación Meniños

BOE Nº 159.- I Convenio colectivo da Fundación Meniños.

01.07.2010.

Agfa Gevaert, SAU.

BOE Nº 159.- XXIV Convenio colectivo de Agfa Gevaert, SAU.

01.07.2010.

Wincor Nixdorf, S.L.

BOE Nº 159.- Convenio colectivo de Wincor Nixdorf, S.L.

01.07.2010.

3M España, S.A.

BOE Nº 159.- Convenio colectivo de 3M España, S.A.

30.06.2010.

Comercio de flores e plantas

BOE Nº 158.- Corrección de erros na publicación das táboas salariais correspondentes ao ano 2010 do Convenio colectivo interprovincial de empresas para o comercio de flores e plantas.

29.06.2010.

Calendario laboral para o ano 2011 na Comunidade Autónoma de Galicia

DOG Nº 122.- Calendario laboral para o ano 2011 na Comunidade Autónoma de Galicia

28.06.2010.

Sector de prensa non diaria

BOE Nº 156.- Revisión salarial para o ano 2010 do Convenio colectivo do sector de prensa non diaria

24.06.2010.

Nexans Iberia, S.L.

BOE Nº 153.- Convenio colectivo de Nexans Iberia S.L.

24.06.2010.

Essilor España, S.A.

BOE Nº 153.- Revisión salarial dO Convenio colectivo de Essilor España, S.A.

23.06.2010.

Empresas de traballo temporal

BOE Nº 152.- Corrección de erros da publicación da táboa salarial para o ano 2010 do V Convenio colectivo estatal de empresas de traballo temporal

21.06.2010.

Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda.

BOE Nº 150.- Modificacións de nivel salarial e definicións de varias categorías profesionais así como a creación doutras novas, correspondentes á arbitraxe da valoración do segundo semestre de 2005 da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda

21.06.2010.

Agfa Healthcare Spain, SAU

BOE Nº 150.- II Convenio colectivo de Agfa Healthcare Spain, SAU

21.06.2010.

Asociación Provivienda

BOE Nº150.- Convenio colectivo da Asociación Provivienda

21.06.2010.

Pansfood, S.A.

BOE Nº 150.- Revisión salarial para o ano 2010 do Convenio colectivo de Pansfood, S.A.

19.06.2010.

Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. e o seu persoal de terra

BOE Nº 149.- XIX Convenio colectivo de Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. e o seu persoal de terra

17.06.2010.

Industrias cárnicas

BOE Nº 147.- Acordos referentes á revisión salarial con carácter definitivo para o ano 2009 e provisional para o 2010 e á actualización dos anexos do Convenio colectivo de ámbito nacional para as industrias cárnicas.

10.06.2010.

Editorial La Capital, S.L.

DOG Nº 109.- Acordo da comisión negociadora do convenio colectivo da empresa Editorial La Capital, S.L.

07.06.2010.

Despachos de técnicos tributarios e asesores fiscais

BOE Nº138.- Revisión salarial do Convenio colectivo estatal de despachos de técnicos tributarios e asesores fiscais

07.06.2010.

Al Air Liquide España, SA., Air Liquide Medicinal, SLU e Air Liquide Ibérica de Gases, SLU

BOE Nº 138.- Revisión salarial do Convenio colectivo de Al Air Liquide España, SA., Air Liquide Medicinal, SLU e Air Liquide Ibérica de Gases, SLU.

07.06.2010.

Empresas de traballo temporal

BOE Nº 138.- Táboa salarial para o ano 2010 do V Convenio colectivo estatal de empresas de traballo temporal

04.06.2010.

Industrias de frío industrial

BOE Nº 136.- Revisión salarial para o ano 2009 do Convenio colectivo de ámbito estatal para as industrias de frío industrial

03.06.2010.

Partido Socialista de Galicia-Partido Socialista Obrero Español (PSdeG-PSOE)

DOG Nº 104.- Acordos da comisión negociadora do convenio colectivo do Partido Socialista de Galicia-Partido Socialista Obrero Español (PSdeG-PSOE).

02.06.2010.

Pansfood, S.A.

BOE Nº 134.- V Convenio colectivo de Pansfood, S.A.

02.06.2010.

Iris Assistance, S.L.

BOE Nº 134.- I Convenio colectivo de Iris Assistance, S.L.

02.06.2010.

Compañía Transmediterránea, S.A. e o seu persoal de flota

BOE Nº 134.- Convenio colectivo da Compañía Transmediterránea, S.A. e o seu persoal de flota

31.05.2010.

Hertz de España, S.L.

BOE Nº 132.- Modificacións do Convenio colectivo de Hertz de España, S.L.

31.05.2010.

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

BOE Nº 132.- Revisión salarial para o ano 2010 do III Convenio colectivo da Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

29.05.2010.

Industria do calzado

BOE Nº 131.- Convenio colectivo da industria do calzado

29.05.2010.

Máquinas Automáticas de Restauración, S.L.

BOE Nº 131.- Convenio colectivo de Máquinas Automáticas de Restauración, S.L.

29.05.2010.

Grupo Empresarial Eroski-Sociedad Anónima de Supermercados y Autoservicios

BOE Nº 131.- II Convenio colectivo de supermercados do Grupo Empresarial Eroski-Sociedad Anónima de Supermercados y Autoservicios, Unión de Detallistas de Alimentación del Mediodía y Aragón, S.A., Vegonsa Agrupación Alimentaria, S.A., Vego Supermercados, S.A., Mercash-Sar, SL, Cenco, S.A., Cecosa Supermercados, S.A., Distribuidores de Alimentación para Grandes Empresas, S.A.U. y Supermercados Picabo, S.L.U.

29.05.2010.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra

BOE Nº 131.- II Convenio colectivo de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra

25.05.2010.

Industrias cárnicas

BOE Nº 127.- Revisión salarial con carácter definitivo para o ano 2009 e provisional para o 2010 e á actualización dos anexos do Convenio colectivo de ámbito nacional para as industrias cárnicas

25.05.2010.

Produtores de obras audiovisuais e actores que prestan servizos para as mesmas

BOE Nº 127.- Táboas salariais para o ano 2010 do II Convenio colectivo estatal regulador das relacións laborais entre produtores de obras audiovisuais e os actores que prestan servizos para as mesmas.

25.05.2010.

Hijos de Rivera, S.A.

BOE Nº 127.- Convenio colectivo de Hijos de Rivera, S.A.

25.05.2010.

Air Europa Liñas Aéreas, SAU e os seus traballadores de terra (excepto técnicos de mantemento aeronáutico)

BOE Nº 127.- Acordo sobre prórroga e revisión salarial do II Convenio colectivo de Air Europa Liñas Aéreas, SAU e os seus traballadores de terra (excepto técnicos de mantemento aeronáutico).

25.05.2010.

Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social nº 274

BOE Nº 127.- Revisión salarial do Convenio colectivo de Ibermutuamur, Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social nº 274.

24.05.2010.

Industrias de captación, elevación, condución, tratamento, distribución, saneamento e depuración de augas potables e residuais

BOE Nº 126.- Corrección de erros na publicación das táboas salariais definitivas correspondentes ao ano 2009 e as provisionais do ano 2010 do III Convenio colectivo estatal das industrias de captación, elevación, condución, tratamento, distribución, saneamento e depuración de augas potables e residuais

22.05.2010.

Industrias de pastas alimenticias

BOE Nº 125.- Táboas salariais definitivas para o ano 2009 e as provisionais correspondentes ao ano 2010 do Convenio colectivo nacional para as industrias de pastas alimenticias

17.05.2010.

Reforma xuvenil e protección de menores

BOE Nº 120.- I Convenio colectivo estatal de reforma xuvenil e protección de menores.

17.05.2010.

Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda

BOE Nº 120.- modificacións de nivel salarial e definicións de varias categorías profesionais, así como a creación doutras novas, correspondentes á valoración do segundo semestre de 2005 da empresa Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda.

17.05.2010.

Cremonini Raíl Ibérica, S.A., (antes Raíl Gourmet España, S.A.)

BOE Nº 120.- Táboas salariais definitivas correspondentes ao ano 2009 e as provisionais do ano 2010, do III Convenio colectivo de Cremonini Raíl Ibérica, S.A., (antes Raíl Gourmet España, S.A.)

17.05.2010.

Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda

BOE Nº 120.- Modificacións de nivel salarial e definicións de varias categorías profesionais, así como a creación doutras novas, correspondentes á valoración do primeiro semestre de 2005 da

17.05.2010.

Empresas de servizos ferroviarios

BOE Nº 120.- Acordo de constitución do órgano paritario para a promoción da saúde e seguridade no traballo do II Convenio colectivo estatal de servizos externos e atención ao cliente en empresas de servizos ferroviarios

14.05.2010.

Once e o seu persoal

BOE Nº 118.- Acordo da Comisión negociadora do XIV Convenio colectivo da Once e o seu persoal

14.05.2010.

Euro Depot España, SAU.

BOE Nº 118.- Acordos de revisión salarial do Convenio colectivo de Euro Depot España, SAU.

14.05.2010.

Repsol Butano, S.A.

BOE Nº 118.- XXIII Convenio colectivo de Repsol Butano, S.A.

14.05.2010.

Industria de alimentos compostos para animais

BOE Nº 118.- Corrección de erros do texto publicado do convenio colectivo para a industria de alimentos compostos para animais.

12.05.2010.

Aguas de Cabreiroá, S.A.

DOG Nº 89.- Convenio colectivo da empresa Aguas de Cabreiroá, S.A.

10.05.2010.

Recuperación de residuos e materias primas secundarias

BOE Nº 114.- Acordo de constitución do organismo paritario sectorial en materia de prevención de riscos laborais do Convenio colectivo estatal da recuperación de residuos e materias primas secundarias.

10.05.2010.

Acuicultura mariña nacional

BOE Nº 114.- Acordo de constitución da Comisión de Saúde Laboral do II Acordo colectivo marco de acuicultura mariña nacional.

10.05.2010.

Asistencia, Distribución y Servicios 2003, S.A.

BOE Nº 114.- Convenio colectivo de Asistencia, Distribución y Servicios 2003, S.A.

10.05.2010.

Axuda a domicilio de Galicia

DOG Nº 87.- Acordo da comisión paritaria do convenio colectivo autonómico para a actividade de axuda a domicilio de Galicia, relativo á aprobación das táboas salariais para o ano 2010.

10.05.2010.

Petróleos del Norte, S.A.

BOE Nº 114.- XIV Convenio colectivo de Petróleos del Norte, S.A.

10.05.2010.

Ford España, S.L.

BOE Nº 114.- XV Convenio colectivo de Ford España, S.L.

10.05.2010.

Xestión e mediación inmobiliaria

BOE Nº 114.- Acordo sobre táboas salariais para o ano 2010 do III Convenio colectivo estatal de xestión e mediación inmobiliaria

10.05.2010.

Mantemento e conservación de instalacións acuáticas

BOE Nº 114.- Acordo de constitución do organismo paritario sectorial en materia de prevención de riscos laborais do Convenio colectivo estatal de mantemento e conservación de instalacións acuáticas

06.05.2010.

Sector de autoescolas

BOE Nº 110.- Acordo para a promoción da seguridade e a saúde no traballo no sector de autoescolas

03.05.2010.

Transporte de enfermos e accidentados en ambulancia

DOG Nº 82.- Acordo da comisión paritaria do convenio colectivo autonómico de transporte de enfermos e accidentados en ambulancia, relativo á aprobación da táboa salarial para o ano 2010.

29.04.2010.

Thyssenkrupp Elevadores, S.L.

BOE Nº 103.- Revisión salarial del Convenio colectivo de Thyssenkrupp Elevadores, S.L.

29.04.2010.

Prensa diaria

BOE Nº 103.- Revisión salarial correspondente ao ano 2010 do III Convenio colectivo de prensa diaria

29.04.2010.

Sector de desinfección, desinsectación e desratización

BOE Nº 103.- Revisión salarial do Convenio colectivo do sector de desinfección, desinsectación e desratización.

29.04.2010.

Grupo Finsa en Galicia

BOE Nº 80.- Acordo da comisión negociadora do convenio colectivo para as fábricas de taboleiro do grupo Finsa en Galicia, relativo á prórroga do actual convenio

24.04.2010.

Industria de granxas avícolas e outros animais

BOE Nº 99.- Táboas salariais definitivas correspondentes aos anos 2008 e 2009 e as provisionais do ano 2010, do Convenio Colectivo para a industria de granxas avícolas e outros animais

23.04.2010.

Seguridad Gallega Nosa Terra, S.A.

BOE Nº 98.- Convenio colectivo de Seguridad Gallega Nosa Terra, S.A.

23.04.2010.

Umivale Matepss nº 15

BOE Nº 98.- Convenio colectivo de Umivale Matepss nº 15.

23.04.2010.

Mantenimiento y Montajes Industriales, S.A.

BOE Nº 98.- XX Convenio colectivo de Mantenimiento y Montajes Industriales, S.A.

23.04.2010.

Bimbo, SAU.

BOE Nº 98.- Plan de igualdade e a súa incorporación como anexo ao XXIV Convenio colectivo de Bimbo, SAU.

23.04.2010.

Control Galicia, S.A.

BOE Nº 98.- Táboas salariais para 2010 do Convenio colectivo de Control Galicia, S.A.

23.04.2010.

Industria de alimentos compostos para animais

BOE Nº 98.- Convenio colectivo para a industria de alimentos compostos para animais.

23.04.2010.

Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda

BOE Nº 98.- Modificacións do nivel salarial e definicións de varias categorías profesionais, así como a creación doutras novas, correspondentes á valoración do segundo semestre de 2004, da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda.

23.04.2010.

Telefónica Soluciones de Informática y Comunicación de España, S.A.U.

BOE Nº 98.- VI Convenio colectivo de Telefónica Soluciones de Informática y Comunicación de España, S.A.U.

23.04.2010.

Sector de fariñas panificables e sémolas

BOE Nº 98.- Corrección de erros das táboas salariais definitivas correspondentes ao ano 2009 e as provisionais do ano 2010 do Convenio colectivo nacional do sector de fariñas panificables e sémolas

23.04.2010.

Matadoiros de aves e coellos

BOE Nº 98.- Táboas salariais definitivas para o ano 2009 e as provisionais correspondentes ao ano 2010, do Convenio colectivo de ámbito nacional de matadoiros de aves e coellos

22.04.2010.

Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. e Twins Alimentación, S.A.U.

BOE Nº 97.- Convenio colectivo de Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. e Twins Alimentación, S.A.U.

22.04.2010.

Universidades privadas, centros universitarios privados e centros de formación de postgraduados

BOE Nº 97.- VI Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados e centros de formación de postgraduados.

22.04.2010.

Hero España, S.A.

BOE Nº 97.- Táboas salariais correspondentes ao ano 2010 do Convenio colectivo de Hero España, S.A.

22.04.2010.

V-2 Complementos Auxiliares, S.A.

BOE Nº 97.- V Convenio colectivo de V-2 Complementos Auxiliares, S.A.

21.04.2010.

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A.

BOE Nº 96.- Acordo complementario ao Convenio colectivo xeral da industria química de Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A.

21.04.2010.

Portos do Estado e Autoridades Portuarias

BOE Nº 96.- Revisión salarial correspondente a 2009 do II Convenio colectivo de Portos de Estado e Autoridades Portuarias

21.04.2010.

Compañía La Casera, S.A.

BOE Nº 96.- Táboas salariais e anexos de contido económico correspondentes ao ano 2010 do Convenio colectivo da Compañía La Casera, S.A.

21.04.2010.

Industrias de captación, elevación, condución, tratamento, distribución, saneamento e depuración de augas potables e residuais

BOE Nº 96.- Táboas salariais definitivas correspondentes ao ano 2009 e as provisionais do ano 2010 do III Convenio colectivo estatal das industrias de captación, elevación, condución, tratamento, distribución, saneamento e depuración de augas potables e residuais

21.04.2010.

Unión de Detallistas Españoles, S. Coop., Grupo Técnico, S.A., Trípode, S.A. e Coidec, S.A.

BOE Nº 96.- Revisión salarial do Convenio colectivo de Unión de Detallistas Españoles, S. Coop., Grupo Técnico, S.A., Trípode, S.A. e Coidec, S.A.

21.04.2010.

Empresas para o comercio de flores e plantas

BOE Nº 96.- Táboas salariais correspondentes ao ano 2010 do Convenio colectivo interprovincial de empresas para o comercio de flores e plantas

21.04.2010.

Instalacións deportivas e ximnasios

BOE Nº 96.- Táboas salariais correspondentes ao ano 2010 do II Convenio colectivo estatal de instalacións deportivas e ximnasios

14.04.2010.

Sector de residencias privadas da terceira idade

DOG Nº 69.- Acordo da comisión mixta paritaria do II convenio colectivo do sector de residencias privadas da terceira idade, relativo á aprobación das táboas salariais para o ano 2009 e 2010.

13.04.2010.

Fundación Formación e Emprego de Galicia (Forem Galicia)

DOG Nº 68.- Convenio colectivo da Fundación Formación e Emprego de Galicia (Forem Galicia).

13.04.2010.

Sector de perrucarías de donas, cabaleiros, unisex e beleza

DOG Nº 68.- Acordo da comisión paritaria do convenio colectivo de ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para o sector de perrucarías de donas, cabaleiros, unisex e beleza, polo que se aproba a táboa salarial para o ano 2010.

13.04.2010.

Gadisven, S.A.

DOG Nº 68.- Convenio colectivo da empresa Gadisven, S.A.

09.04.2010.

Autoestradas de Galicia, Autopistas de Galicia, Concesionaria da Xunta de Galicia, S.A.

DOG Nº 66.- Acordo da comisión mixta paritaria do convenio colectivo da empresa Autoestradas de Galicia, Autopistas de Galicia, Concesionaria da Xunta de Galicia, S.A., relativo á aprobación das táboas salariais para o ano 2009 e 2010.

08.04.2010.

Mercadona, S.A.

BOE Nº 85.- Acta da Comisión Mixta do Convenio colectivo de Mercadona, S.A.

08.04.2010.

Atendo Calidade, S.L.

DOG Nº 65.- Convenio colectivo da empresa Atendo Calidade, S.L.

08.04.2010.

Sector taurino

BOE Nº 85.- Convenio colectivo nacional taurino.

08.04.2010.

Altadis, S.A. e Logista, S.A.

BOE Nº 85.- Acta complementaria da Comisión Negociadora do Acordo marco do grupo de empresas formado por Altadis, S.A. e Logista, S.A.

08.04.2010.

Avis Alquile un Coche, S.A.

BOE Nº 85.- Revisión salarial para o ano 2010 do Convenio colectivo de Avis Alquile un Coche, S.A.

08.04.2010.

Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, Sociedad Cooperativa Limitada

BOE Nº 85.- Convenio colectivo de Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, Sociedad Cooperativa Limitada

07.04.2010.

Empresas comerciantes polo miúdo de drogarías, herboristerías, ortopedias e perfumarías

BOE Nº 84.- Acta na que se conteñen os acordos sobre revisión salarial para o ano 2009 e os salarios mínimos correspondentes ao ano 2010 do Convenio colectivo interprovincial das empresas comerciantes polo miúdo de drogarías, herboristerías, ortopedias e perfumarías.

07.04.2010.

Sector da lousa das provincias de Ourense e Lugo

DOG Nº 64.- Acordo subscrito polas partes asinantes do Convenio colectivo do sector da lousa das provincias de Ourense e Lugo

05.04.2010.

Industria química

BOE Nº 82.- Acta onde se recollen os acordos de prórroga ata o 31 de decembro de 2010 e de revisión salarial para os anos 2009 e 2010 do XV Convenio colectivo xeral da industria química

05.04.2010.

Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda

BOE Nº 82.- Modificacións de nivel salarial e definicións de varias categorías profesionais, así como a creación doutras novas, correspondentes ás arbitraxes das valoracións do primeiro e segundo semestre de 2004 da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre - Real Casa da Moeda.

05.04.2010.

Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda

BOE Nº 82.- Actas onde se aproban as modificacións do nivel salarial e definicións de varias categorías profesionais, así como a creación doutras novas, correspondentes á valoración do segundo semestre de 2004 da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda.

05.04.2010.

Sector de derivados do cemento

BOE Nº 82.- Acta na que se fixa a táboa de remuneracións mínimas para 2010 do IV Convenio colectivo xeral do sector de derivados do cemento.

03.04.2010.

Cableuropa, SAU e Tenaria, S.A. (Grupo ONO).

BOE Nº 81.- I Convenio colectivo de Cableuropa, SAU e Tenaria, S.A. (Grupo ONO).

01.04.2010.

Patentes Talgo, S.L.

BOE Nº 79.- V Convenio colectivo de Patentes Talgo, S.L.

01.04.2010.

Artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriais e industrias auxiliares

BOE Nº 79.- Corrección de erros da publicación das táboas salariais correspondentes ao ano 2010, do Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriais e industrias auxiliares.

01.04.2010.

Xestorías administrativas

BOE Nº 79.- IV Convenio colectivo de ámbito estatal de xestorías administrativas.

01.04.2010.

Finanzauto, S.A.

BOE Nº 79.- Acordo sobre modificación temporal do Convenio colectivo interprovincial de Finanzauto, S.A.

01.04.2010.

Industrias de pastas alimenticias

BOE Nº 79.- Táboas salariais definitivas para o ano 2009 e as provisionais correspondentes ao ano 2010 do Convenio colectivo nacional para as industrias de pastas alimenticias.

01.04.2010.

Once e o seu persoal

BOE Nº 79.- Acordo da Comisión Negociadora do XIV Convenio Colectivo da Once e o seu persoal

01.04.2010.

Actividade do ciclismo profesional

BOE Nº 79.- Convenio colectivo para a actividade do ciclismo profesional.

01.04.2010.

Supercor, S.A.

BOE Nº 79.- Revisión salarial do Convenio colectivo estatal de Supercor, S.A.

25.03.2010.

Importaco, S.A.

BOE Nº 73.- I Convenio colectivo de Importaco, S.A.

24.03.2010.

Renfe-Operadora

BOE Nº 72.- Acta da Comisión Paritaria do I Convenio colectivo da entidade pública empresarial Renfe-Operadora

24.03.2010.

Industria de producción audiovisual - técnicos

BOE Nº 72.- Táboas salariais correspondentes ao ano 2010 do II Convenio colectivo da industria de producción audiovisual - técnicos.

23.03.2010.

Bureau Veritas Comercio Internacional, S.A.

BOE Nº 71.- I Convenio colectivo de Bureau Veritas Comercio Internacional, S.A.

23.03.2010.

Transportes Ferroviarios Especiales, S.A.

BOE Nº 71.- Calendario laboral e as táboas salariais para o 2010, así como o detalle do persoal que inclúe o Convenio colectivo de Transportes Ferroviarios Especiales, S.A.

22.03.2010.

Sector de fariñas panificables e sémolas

BOE Nº 70.- Táboas salariais definitivas correspondentes ao ano 2009 e as provisionais do ano 2010 do Convenio colectivo nacional do sector de fariñas panificables e sémolas

22.03.2010.

Centros de asistencia e educación infantil

BOE Nº 70.- XI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia e educación infantil.

19.03.2010.

Pirelli Neumáticos, S.A.

BOE Nº 68.- Convenio colectivo de Pirelli Neumáticos, S.A., para o ano 2010.

19.03.2010.

Mahou, S.A.

BOE Nº 68.- Convenio colectivo de Mahou, S.A.

19.03.2010.

Servigesplan, S.L.

BOE Nº 68.- Revisión salarial correspondente ao ano 2010 do Convenio colectivo de Servigesplan, S.L.

17.03.2010.

Establecementos financeiros de crédito

BOE Nº 66.- Revisión salarial do Convenio colectivo marco para os establecementos financeiros de crédito

17.03.2010.

Acuicultura mariña nacional

BOE Nº 66.- II Acordo Colectivo marco para a acuicultura mariña nacional

17.03.2010.

Axencias de viaxes

BOE Nº 66.- Revisión salarial do Convenio colectivo estatal de axencias de viaxes

17.03.2010.

Algeco Construcciones Modulares, SAU

BOE Nº 66.- Revisión salarial correspondente ao ano 2010 do Convenio colectivo de Algeco Construcciones Modulares, SAU

17.03.2010.

Sector de conservas, semiconservas, afumados, cocidos, secados, elaborados, salgaduras, aceites e fariñas de peixes e mariscos

BOE Nº 66.- Táboas salariais definitivas correspondentes ao ano 2009 e as provisionais do ano 2010 do Convenio colectivo para o sector de conservas, semiconservas, afumados, cocidos, secados, elaborados, salgaduras, aceites e fariñas de peixes e mariscos

17.03.2010.

Martínez Loriente, S.A.

BOE Nº 66.- Revisión salarial do Convenio colectivo de Martínez Loriente, S.A.

17.03.2010.

Mantrol Servicios, S.L.

BOE Nº 66.- I Convenio colectivo de Mantrol Servicios, S.L.

13.03.2010.

AVIS Alquile un Coche, S.A.

BOE Nº 63.- Acordos de prórroga ata o 31 de decembro de 2010 e de conxelación salarial para o ano 2009 do Convenio Colectivo de AVIS Alquile un Coche, S.A.

11.03.2010.

Corrección de erros das festas laborais de carácter local para o ano 2010 correspondentes aos concellos das catro provincias galegas

DOG Nº 48.- Corrección de erros das festas laborais de carácter local para o ano 2010, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia

11.03.2010.

ESC Servicios Generales, S.L.

BOE Nº 61.- Revisión salarial do Convenio colectivo de ESC Servicios Generales, S.L.

11.03.2010.

Recursos en punto de venta, S.L.

BOE Nº 61.- Acordo de adhesión de Recursos en punto de venta, S.L. ao Convenio colectivo de Novara Planifica, S.L.

10.03.2010.

Grupo Champion-Supermercados Champion, S.A. e Grup Supeco-Maxor, S.L.

BOE Nº 60.- Revisión salarial 2009-2010 do Convenio colectivo do Grupo Champion-Supermercados Champion, S.A. e Grup Supeco-Maxor, S.L.

10.03.2010.

Unión Xeral de Traballadores

BOE Nº 60.- Táboas salariais consolidadas do ano 2009 e a previsión para o ano 2010 do Convenio marco da Unión Xeral de Traballadores.

10.03.2010.

Industria de alimentos compostos para animais

BOE Nº60.- Táboas salariais definitivas correspondentes ao ano 2009 e as provisionais do ano 2010 do Convenio colectivo para a industria de alimentos compostos para animais

10.03.2010.

Sector da cortiza

BOE Nº 60.- Táboas salariais correspondentes ao ano 2010 do convenio colectivo do sector da cortiza

10.03.2010.

Mercadona, S.A.

BOE Nº 60.- Convenio colectivo de Mercadona, S.A.

10.03.2010.

Axuda a domicilio

DOG Nº 47.- Acordo da comisión negociadora do convenio colectivo de axuda a domicilio de Galicia

09.03.2010.

Corrección de erros da publicación das festas laborais de carácter local para o ano 2010 en Galicia

DOG Nº 46.- Corrección de erros da publicación das festas laborais de carácter local para o ano 2010, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia

04.03.2010.

Cadeas de tendas de conveniencia

BOE Nº 55.- Acordos de revisión salarial do III Convenio colectivo de cadeas de tendas de conveniencia

04.03.2010.

Industria azucareira

BOE Nº 55.- Revisión salarial do Convenio colectivo estatal da industria azucareira

04.03.2010.

Seguriber Compañía de Servicios Integrales SLU

BOE Nº 55.- Modificación do artigo 6 do Convenio colectivo de Seguriber Compañía de Servicios Integrales SLU

04.03.2010.

Total España, SAU.

BOE Nº 55.- Revisión salarial do II Convenio colectivo de Total España, SAU.

03.03.2010.

Supermercados Sabeco, S.A.

BOE Nº 54.- Táboas salariais definitivas para 2009 e as provisionais para 2010 do VI Convenio colectivo de Supermercados Sabeco, S.A.

03.03.2010.

Renault España, S.A.

BOE Nº 54.- Convenio colectivo interprovincial de Renault España, S.A.

03.03.2010.

Asepeyo - Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social nº 151

BOE Nº 54.- I Convenio colectivo de Asepeyo - Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social nº 151.

03.03.2010.

Empresas do Grupo Gas Natural - Unión Fenosa

BOE Nº 54.- Acordo colectivo de garantías para as empresas do Grupo Gas Natural - Unión Fenosa

01.03.2010.

Editoriais

DOG Nº40.- Acordo da comisión mixta paritaria do convenio colectivo galego de editoriais, relativo á aprobación da táboa salarial para o ano 2010

01.03.2010.

Empresas de mediación en seguros privados

BOE Nº 52.- Revisión salarial do Convenio colectivo estatal para as empresas de mediación en seguros privados

01.03.2010.

Servizos de prevención alleos

BOE Nº52.- Tboas salariais definitivas correspondentes ao ano 2009 e as táboas salariais do ano 2010 do Convenio colectivo nacional dos servizos de prevención alleos

01.03.2010.

Pompas fúnebres

DOG Nº40.- Acordo da comisión mixta paritaria do convenio colectivo autonómico de pompas fúnebres, relativo á aprobación da táboa salarial para o ano 2010

01.03.2010.

Sector de comercio ó por maior e importadores de productos químicos industriais e de drogaría, perfumaría e anexos

BOE Nº52.- Revisión salarial correspondente ao ano 2010 do Convenio colectivo para o sector de comercio ó por maior e importadores de productos químicos industriais e de drogaría, perfumaría e anexos

01.03.2010.

Servizos de atención ás persoas dependentes e desenvolvemento da promoción da autonomía persoal

BOE Nº52.- Táboas salariais correspondentes ó ano 2010 do Convenio colectivo marco estatal de servizos de atención ás persoas dependentes e desenvolvemento da promoción da autonomía persoal

26.02.2010.

Autopista Central Gallega Concesionaria Española, S.A.

DOG Nº 39.- acordo da comisión mixta paritaria do convenio colectivo de Autopista Central Gallega Concesionaria Española, S.A., relativo á aprobación da táboa salarial para o ano 2010

25.02.2010.

Avanza Externalización de Servicios, S.A.

BOE Nº49.- Convenio colectivo de Avanza Externalización de Servicios, S.A.

25.02.2010.

Cobra Servicios Auxiliares, S.A.

BOE Nº49.- Revisión salarial correspondente ao ano 2010 do Convenio colectivo de Cobra Servicios Auxiliares, S.A.

24.02.2010.

Sector de recuperación de residuos e materias primas secundarias

BOE Nº 48.-Convenio colectivo para o sector de recuperación de residuos e materias primas secundarias

24.02.2010.

Artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriais e industrias auxiliares

BOE Nº 48.- Táboas salariais correspondentes ao ano 2010 do Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriais e industrias auxiliares

24.02.2010.

Grandes almacéns

BOE Nº 48.- Revisión salarial correspondente ao ano 2010 do Convenio colectivo de grandes almacéns

24.02.2010.

Empresas de publicidade

BOE Nº 48.- Convenio colectivo estatal para as empresas de publicidade

24.02.2010.

Asociación Aldeas Infantiles SOS de España

BOE Nº 48.-Táboa salarial para 2010 do IV Convenio colectivo de Asociación Aldeas Infantiles SOS de España

24.02.2010.

Servicios Securitas, S.A.

BOE Nº 48.- Acordo de revisión salarial e a táboa salarial correspondente ao ano 2010 do Convenio colectivo de Servicios Securitas, S.A.

24.02.2010.

Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A. e os seus traballadores técnicos de mantemento

BOE Nº 48.- III Convenio colectivo de Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A. e os seus traballadores técnicos de mantemento.

24.02.2010.

Entidades de seguros, reaseguros e mutuas de accidentes de traballo

BOE Nº 048.- Acordo referente á aplicación da cláusula de revisión salarial para o ano 2009, así como a aplicación do artigo 36, sobre condicións económicas para o ano 2010, do Convenio colectivo de ámbito estatal para as entidades de seguros, reaseguros e mutuas de accidentes de traballo

16.02.2010.

Nuclenor, S.A.

BOE Nº 41.- II Convenio colectivo de Nuclenor, S.A.

16.02.2010.

Actividade de axuda a domicilio de Galicia

DOG Nº 31.- Convenio colectivo para a actividade de axuda a domicilio de Galicia

15.02.2010.

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

BOE Nº 40.- Acordo de prórroga do I Convenio colectivo de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

15.02.2010.

Elaboradores de productos cociñados para a súa venta a domicilio

BOE Nº 40.- Convenio colectivo estatal de elaboradores de productos cociñados para a súa venta a domicilio

15.02.2010.

Automáticos Orenes, S.L.U.

BOE Nº 40.- II Convenio colectivo de Automáticos Orenes, S.L.U.

12.02.2010.

Empresas e traballadores/as de transporte de enfermos/as e accidentados/as en ambulancia

DOG Nº 29.- Convenio colectivo para as empresas e traballadores/as de transporte de enfermos/as e accidentados/as en ambulancia na Comunidade Autónoma de Galicia.

11.02.2010.

La Voz de Galicia, S.A.

BOE Nº 37.- Convenio colectivo de La Voz de Galicia, S.A.

11.02.2010.

La Voz de Galicia, S.A.

BOE Nº 37.- Acordo anexo do Convenio colectivo de La Voz de Galicia, S.A.

10.02.2010.

Festas laborais de carácter local para o ano 2010

DOG Nº 27.- Corrección de erros da publicación das festas laborais de carácter local para o ano 2010, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia

05.02.2010.

Autobar Norte, S.A.

BOE Nº 31.- Convenio colectivo de Autobar Norte, S.A.

05.02.2010.

Industrias de pastas alimenticias

BOE Nº 31.- Táboas salariais definitivas correspondentes ao ano 2008, as táboas salariais provisionais do ano 2009 e a modificación do artigo 35 do Convenio colectivo nacional para as industrias de pastas alimenticias.

02.02.2010.

Fábrica Nacional da Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda

BOE Nº 28.- XI Convenio colectivo da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda

02.02.2010.

Bombardier European Investments, S.L.U.

BOE Nº 28.- Convenio colectivo de Bombardier European Investments, S.L.U.

02.02.2010.

Bureau Veritas Inversiones, S.A.

BOE Nº 28.- I Convenio colectivo de Bureau Veritas Inversiones, S.A.

02.02.2010.

Elaboradores de productos cocinados para a súa venta a domicilio

BOE Nº 28.- Revisión salarial correspondente ao ano 2008 do Convenio colectivo estatal de elaboradores de productos cocinados para a súa venta a domicilio.

02.02.2010.

Cegelec, S.A.

BOE Nº 28.- V Convenio colectivo de Cegelec, S.A.

02.02.2010.

Gesgrup Outsourcing, S.L.

BOE Nº 28.- Convenio colectivo de Gesgrup Outsourcing, S.L.

02.02.2010.

Fernando Buil, S.A.U.

BOE Nº 28.- Convenio colectivo de Fernando Buil, S.A.U.

27.01.2010.

Indiana Rooms, S.L.

BOE Nº 23.- Acordos de modificación do Convenio colectivo de Indiana Rooms, S.L.

14.01.2010.

Aeroportos Españois e Navegación Aérea

BOE Nº 14.- V Convenio colectivo de Aeroportos Españois e Navegación Aérea.

05.01.2010.

Grupo Gas Natural en España

BOE Nº 004.- Acordo sobre modificación de determinadas disposicións do I Convenio colectivo de distribuidoras de gas do Grupo Gas Natural en España.

02.01.2010.

Bimbo Martínez Comercial, S.L.

BOE Nº 002.- V Convenio colectivo de Bimbo Martínez Comercial, S.L.

31.12.2009.

Grupo Tecopy Cartera Empresarial, S.L.

BOE Nº 315.- Corrección de erros do Convenio colectivo do Grupo Tecopy Cartera Empresarial, S.L.

19.12.2009.

Colexio de Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas

BOE Nº 305.- I Convenio colectivo do Colexio de Enxeñeiros Técnicos de Obras Públicas.

19.12.2009.

Industria salinera

BOE Nº 305.- Acordo sectorial nacional da industria salinera para o ano 2009.

19.12.2009.

Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda

BOE Nº 305.- Actas de modificación de nivel salarial e de categorías profesionais, correspondentes á arbitraxe da valoración do segundo semestre de 2004 da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda.

19.12.2009.

EasyJet Handing Spain

BOE Nº 305.- Convenio colectivo de EasyJet Handing Spain

18.12.2009.

Corrección de erros na publicación das Festas laborais da Comunidade Autónoma de Galicia

DOG Nº 246.- Corrección de erros na publicación das festas laborais de carácter local para o ano 2010, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia

09.12.2009.

Flota de Remolques Marítimos, S.A.

BOE Nº 296.- Acordo sobre modificación do XIII Convenio colectivo de Flota de Remolques Marítimos, S.A.

09.12.2009.

Globalia Servicios Corporativos, S.L.

BOE Nº 296.- I Convenio colectivo de Globalia Servicios Corporativos, S.L.

09.12.2009.

Grupo de Empresas TIRMA (Tirma, SA e Café Sol, hijo de Gregorio Gonzálvez, S.A.U.).

BOE Nº 296.- Convenio colectivo do Grupo de Empresas TIRMA (Tirma, SA e Café Sol, hijo de Gregorio Gonzálvez, S.A.U.).

09.12.2009.

Total España, S.A.U.

BOE Nº 296.- Acordo referente á modificación do II Convenio colectivo de Total España, S.A.U.

01.12.2009.

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

BOE Nº 289.- VII Convenio colectivo de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

30.11.2009.

Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 61

BOE Nº 288.- Convenio colectivo interprovincial de Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 61.

30.11.2009.

Mondial Assistance Service, S.A. e Mondial Assistance Europe, N.V., sucursal en España

BOE Nº 288.- Convenio colectivo de Mondial Assistance Service, S.A. y Mondial Assistance Europe, N.V., sucursal en España

27.11.2009.

La Voz de Galicia, S.A.

BOE Nº 286.- Acordo anexo do Convenio colectivo de La Voz de Galicia, S.A.

27.11.2009.

Telefónica Servicios Audiovisuales, S.A.

BOE Nº 286.- Acordo de prórroga do Convenio colectivo de Telefónica Servicios Audiovisuales, S.A.

27.11.2009.

Sector da madeira

BOE Nº 286.- Acordo sobre constitución do Organismo Paritario Sectorial en materia de prevención de riscos laborais gobernado pola Comisión Mixta Paritaria de Saúde Laboral constituida de acordo co artigo 94 do III Convenio colectivo estatal da madeira

12.11.2009.

Sistema a Domicilio SD 2000, S.L.

BOE Nº 273.- IV Convenio colectivo de Sistema a Domicilio SD 2000, S.L.

12.11.2009.

Sector do metal

BOE Nº 273.- Acordo sobre modificación de determinadas disposicións do Acordo estatal do sector do metal

12.11.2009.

Persoal laboral da Administración Xeral do Estado

BOE Nº 273.- III Convenio colectivo único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado

10.11.2009.

Sector da cortiza

BOE Nº 271.- IV Convenio colectivo do sector da cortiza

10.11.2009.

Nokia Siemens Networks, S.L.

BOE Nº 271.- I Convenio colectivo de Nokia Siemens Networks, S.L.

10.11.2009.

Grupo Tecopy Cartera Empresarial, SL.

BOE Nº 271.- Convenio colectivo do Grupo Tecopy Cartera Empresarial, SL.

10.11.2009.

Bimbo, SAU.

BOE Nº 271.- Acta de modificación do artigo 25.4 do XXIV Convenio colectivo de Bimbo, SAU.

10.11.2009.

Exide Technologies, S.A.

BOE Nº 271.- Revisión salarial do III Convenio colectivo de Exide Technologies, S.A.

05.11.2009.

Sector da mediación de seguros privados

BOE Nº 267.- Convenio colectivo de ámbito estatal do sector da mediación de seguros privados (2009-2010).

05.11.2009.

Sector de hostalería

BOE Nº 267.- Acordo polo que se aproba o Reglamento da Comisión de Igualdade do III Acordo laboral de ámbito estatal do sector de hostalería.

05.11.2009.

Tecnocom España Solutions, S.L.

BOE Nº 267.- Convenio colectivo de Tecnocom España Solutions, S.L.

05.11.2009.

Empresas minoritarias de droguerías, herboristerías, ortopedias e perfumerías

BOE Nº 267.- Revisión salarial do Convenio colectivo interprovincial das empresas minoritarias de droguerías, herboristerías, ortopedias e perfumerías.

05.11.2009.

Fábrica Nacional de Moneda e Timbre-Real Casa de la Moneda

BOE Nº 267.- Modificacións de nivel salarial e definicións de varias categorías profesionais, así como a creación de outras novas, correspondentes á valoración do segundo semestre de 2004 da Fábrica Nacional de Moneda e Timbre-Real Casa de la Moneda

05.11.2009.

Industria azucreira

BOE Nº 267.- Convenio colectivo da industria azucreira

05.11.2009.

Industrias de captación, elevación, condución, tratamento, distribución, saneamento e depuración de augas potables e residuais

BOE Nº 267.- Táboas salariais definitivas de 2008 e as táboas salariais provisionais de 2009 do III Convenio colectivo estatal das industrias de captación, elevación, condución, tratamento, distribución, saneamento e depuración de augas potables eresiduais

28.10.2009.

Repsol Química, S.A.

BOE Nº 260.- X Convenio colectivo de Repsol Química, S.A.

28.10.2009.

Sector de desinfección, desinsectación e desratización

BOE Nº 260.- Convenio colectivo estatal do sector de desinfección, desinsectación e desratización

28.10.2009.

Siemens, S.A.

BOE Nº 260.- VII Convenio colectivo de Siemens, S.A.

23.10.2009.

Repsol Petróleo, S.A.

BOE Nº 256.- VIII Convenio colectivo de Repsol Petróleo, S.A.

20.10.2009.

Autoestradas de Galicia, Autopistas de Galicia, Concesionaria da Xunta de Galicia, S.A.

DOG Nº 205.- Acordo da comisión mixta paritaria do convenio colectivo da empresa Autoestradas de Galicia, Autopistas de Galicia, Concesionaria da Xunta de Galicia, S.A.,relativo á aprobación das táboas salariais para o ano 2008 e 2009.

14.10.2009.

Cemex España, S.A.

BOE Nº 248.- III Convenio colectivo de Cemex España, S.A., para a actividade de fabricación de cemento

14.10.2009.

ONCE e o seu persoal

BOE Nº 248.- XIV Convenio colectivo da ONCE e o seu persoal.

14.10.2009.

Área Cultural da Obra Social da Caixa de Aforros do Mediterráneo

BOE Nº 248.- Convenio colectivo do Área Cultural da Obra Social da Caixa de Aforros do Mediterráneo

13.10.2009.

British American Tobacco España, S.A.

BOE Nº 247.- Convenio colectivo de British American Tobacco España, S.A.

13.10.2009.

Industrias de captación, elevación, condución, tratamento, distribución, saneamento e depuración de augas potables e residuais

BOE Nº 247.- Táboas salariais definitivas de 2008 e as táboas salariais provisionais do 2009 do III Convenio colectivo estatal das industrias de captación, elevación, condución, tratamento, distribución, saneamento e depuración de augas potables e residuais

13.10.2009.

Santa Bárbara Sistemas, S.A.

BOE Nº 247.- III Convenio colectivo de Santa Bárbara Sistemas, S.A.

13.10.2009.

Martínez Loriente, S.A.

BOE Nº 247.- Convenio colectivo de Martínez Loriente, S.A.

12.10.2009.

Control y Montajes Industriales CYMI, S.A

BOE Nº 246.- X Convenio colectivo de Control y Montajes Industriales CYMI, S.A

10.10.2009.

Telefónica de España, S.A.U.

BOE Nº 245.- Corrección de erros do acordo para a adaptación da cláusula 3 do Convenio colectivo de Telefónica de España, S.A.U. para os anos 2008-2010, así como as táboas salariais 2009.

08.10.2009.

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.

BOE Nº 243.- III Convenio colectivo de Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

08.10.2009.

Cremonini Rail Ibérica, S.A.

BOE Nº 243.- III Convenio colectivo de Cremonini Rail Ibérica, S.A.

06.10.2009.

Grupo Dhul, S.L.

BOE Nº 241.- Convenio colectivo do Grupo Dhul, S.L.

06.10.2009.

Naturgas Energía

BOE Nº 241.- Convenio colectivo de Naturgas Energía.

06.10.2009.

Saint Gobain Cristalería, S.A.

BOE Nº 241.- Correción de erros da publicación do Convenio colectivo de Saint Gobain Cristalería, S.A.

05.10.2009.

Servigesplan, S.L.

BOE Nº 240.- Convenio colectivo de Servigesplan, S.L.

05.10.2009.

Seguros Catalana Occidente, S.A. Seguros e Reaseguros.

BOE Nº 240.- Convenio colectivo de Seguros Catalana Occidente, S.A. Seguros e Reaseguros.

05.10.2009.

Grandes almacéns

BOE Nº 240.- Convenio colectivo de grandes almacéns, para o periodo 2009-2012.

05.10.2009.

Sector de axencias de viaxes

BOE Nº 240.- Convenio colectivo estatal para o sector de axencias de viaxes.

05.10.2009.

Empresas de xestión e mediación inmobiliaria

BOE Nº 240.- III Convenio colectivo estatal para as empresas de xestión e mediación inmobiliaria.

05.10.2009.

Activa Mutua 2008

BOE Nº 240.- I Convenio colectivo de Activa Mutua 2008.

05.10.2009.

Duna Tecnics, S.A.

BOE Nº 240.- Táboa salarial para o ano 2009 do Convenio colectivo de Duna Tecnics, S.A.

05.10.2009.

Empresas para o comercio de flores e prantas

BOE Nº 240.- Acordos referentes á constitución e reglamento da Comisión de Seguridade e Saúde e das medidas sobre igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes que se incorporan ao XIII Convenio colectivo interprovincial de empresas para o comercio de flores e prantas.

28.09.2009.

Colexio oficial de Arquitectos de Galicia

DOG Nº 190.- Convenio colectivo da empresa Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

23.09.2009.

Sector do xoguete

BOE Nº 230.- Acordo sectorial estatal de formación profesional para o emprego no sector do xoguete

23.09.2009.

Autobar Spain, S.A.

BOE Nº 230.- Convenio colectivo de Autobar Spain, S.A.

23.09.2009.

Celite Hispánica, S.A.

BOE Nº 230.- Revisión salarial do Convenio colectivo de Celite Hispánica, S.A.

23.09.2009.

Sector agrario

BOE Nº 230.- Acordo para a promoción da seguridade e a saúde no traballo no sector agrario

23.09.2009.

Sector da industria de alimentación e bebidas

BOE Nº 230.- Acordo para a promoción da seguridade e a salúde no traballo no sector da industria de alimentación e bebidas

23.09.2009.

Industria azucreira

BOE Nº 230.- Convenio colectivo da industria azucreira

19.09.2009.

Alcatel-Lucent España, S.A.

BOE Nº 227.- XIX Convenio colectivo de Alcatel-Lucent España, S.A.

19.09.2009.

Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas.

BOE Nº 227.- XVII Convenio colectivo de Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas.

16.09.2009.

Grupo Asegurador Reale

BOE Nº 224.- Corrección de erros do acordo de revisión de clasificación profesional do Convenio colectivo do Grupo Asegurador Reale

09.09.2009.

Danone, S.A.

BOE Nº 218.- Plan de igualdade de Danone, S.A., que forma parte do seu Convenio colectivo.

05.09.2009.

Mepaban, S.A.

BOE Nº 215.- Convenio colectivo de Mepaban, S.A.

05.09.2009.

Sector de servizos de asistencia en terra, en aeroportos (Handling).

BOE Nº 215.- Acordos referidos á táboa salarial definitiva correspondente ao ano 2008 e a táboa de salarios provisionais para o ano 2009 do Convenio colectivo do sector de servizos de asistencia en terra, en aeroportos (Handling).

05.09.2009.

Frit Ravich S.L.

BOE Nº 215.- Convenio colectivo de Frit Ravich S.L.

05.09.2009.

Persoal laboral do Consello xeral do Poder Xudicial

BOE Nº 215.- IX Convenio colectivo do persoal laboral do Consello xeral do Poder Xudicial

05.09.2009.

Compañía La Casera, S.A.

BOE Nº 215.- III Convenio colectivo da Compañía La Casera, S.A.

05.09.2009.

Administracións de loterías

BOE Nº 215.- IV Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal das administracións de loterías.

02.09.2009.

Diario As, S.L.

BOE Nº 212.- VII Convenio colectivo de Diario As, S.L.

02.09.2009.

Empresas de traballo temporal

BOE Nº 212.- Táboa salarial para o ano 2009 do V Convenio colectivo estatal de empresas de traballo temporal

02.09.2009.

Sector de pesca e acuicultura

BOE Nº 212.- Acordo estatal de formación continua para o sector de pesca e acuicultura.

02.09.2009.

Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, S.A.

BOE Nº 212.- Convenio colectivo do Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, S.A.

02.09.2009.

ONCE e o seu persoal

BOE Nº 212.- Acordo do XIII Convenio colectivo da ONCE e o seu persoal.

01.09.2009.

Finanzauto, S.A.

BOE Nº 211.- Convenio colectivo de Finanzauto, S.A.

31.08.2009.

Grupo Asegurador Reale

BOE Nº 210.- Convenio colectivo do Grupo Asegurador Reale.

31.08.2009.

Unión de Detallistas Españoles, S. Coop., Grupo Técnico, S.A, Trípode, S.A. e COIDEC, S.A.

BOE Nº 210.- Convenio colectivo de Unión de Detallistas Españoles, S. Coop., Grupo Técnico, S.A, Trípode, S.A. e COIDEC, S.A.

31.08.2009.

Industrias cárnicas

BOE Nº 210.- Acordos referentes á revisión salarial definitiva para o ano 2008 e as táboas salariais provisionais para o ano 2009 do Convenio colectivo de ámbito nacional para as industrias cárnicas

31.08.2009.

Telefónica de España, S.A.U

BOE Nº 210.- Acordo para a adaptación da cláusula 3 do Convenio colectivo de Telefónica de España, S.A.U. para os anos 2008-2010, así como as táboas salariais 2009

31.08.2009.

Sector de aparcadoiros e garaxes

BOE Nº 210.- V Convenio colectivo xeral de aparcadoiros e garaxes

31.08.2009.

Telefónica Móviles de España, S.A.

BOE Nº 210.- V Convenio colectivo de Telefónica Móviles de España, S.A.

31.08.2009.

Mantelnor Outdsourcing, S.L.

BOE Nº 210.- Convenio colectivo de Mantelnor Outdsourcing, S.L.

18.08.2009.

Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A.

BOE Nº 199.- Acordos de prórroga do Convenio colectivo de Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A.

18.08.2009.

Sector da madeira

BOE Nº 199.- Revisión salarial do III Convenio colectivo estatal da madeira

18.08.2009.

Sector da madeira

BOE Nº 199.- Acordo de modificación da disposición adicional cuarta (cláusula de modificación salarial) do III Convenio colectivo estatal da madeira.

18.08.2009.

Grupo de empresas Unión Radio

BOE Nº 199.- V Convenio colectivo do grupo de empresas Unión Radio

15.08.2009.

Schweppes, S.A.

BOE Nº 197.- Revisión salarial correspondente ao ano 2009 do VIII Convenio colectivo de Schweppes, S.A.

12.08.2009.

Volkswagen Finance, S.A., E.F.C.

BOE Nº 194.- V Convenio colectivo de Volkswagen Finance, S.A., E.F.C.

12.08.2009.

Repsol YPF, S.A.

BOE Nº 194.- III Convenio colectivo de Repsol YPF, S.A.

12.08.2009.

City Discargas, S.L.U.

BOE Nº 194.- Convenio colectivo de City Discargas, S.L.U.

03.08.2009.

Ferralla

BOE Nº 186.- IV Convenio colectivo xeral de ferralla

03.08.2009.

Pompas fúnebres de Galicia

DOG Nº 150.- acordo da comisión paritaria do convenio colectivo para o sector de pompas fúnebres de Galicia, polo que se aproban as táboas salariais para o ano 2009.

03.08.2009.

Sector de perrucarías de donas, cabaleiros, unisex e beleza

DOG Nº 150.- acordo da comisión paritaria do convenio colectivo de ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para o sector de perrucarías de donas, cabaleiros, unisex e beleza, polo que se aproba a táboa salarial para o ano 2009.

01.08.2009.

Endesa e Enel a Acciona e sobre materias concretas do Grupo Endesa

BOE Nº 185.- Acordos relativos á desinversión de activos de Endesa e Enel a Acciona e sobre materias concretas do Grupo Endesa

01.08.2009.

Compañía Española de Petróleos, S.A.

BOE Nº 185.- Modificación parcial do Convenio colectivo de Compañía Española de Petróleos, S.A.

01.08.2009.

Aerovías de México, S.A., de C.V. (sucursal en España)

BOE Nº 185.- Convenio colectivo de Aerovías de México, S.A., de C.V. (sucursal en España).

01.08.2009.

Industria da producción audiovisual (Técnicos)

BOE Nº 185.- II Convenio colectivo da industria da producción audiovisual (Técnicos).

01.08.2009.

José Sánchez Peñate, S.A.

BOE Nº 185.- Convenio colectivo de José Sánchez Peñate, S.A.

29.07.2009.

Logista, S.A.

BOE Nº182.- Convenio colectivo de Logista, S.A., 2008-2009.

24.07.2009.

Stolt Sea Farm

DOG Nº 144.- Acordo subscrito polas partes asinantes do convenio colectivo da empresa Stolt Sea Farm

22.07.2009.

Persoal de administración da Universidade de Vigo

DOG Nº 142.- Acordo de mediación relativa á negociación derivada do artigo 35 do II Convenio colectivo para o persoal de administración da Universidade de Vigo.

22.07.2009.

La Vanguardia Ediciones, S.L.

BOE Nº 176.- VII Convenio colectivo de La Vanguardia Ediciones, S.L.

22.07.2009.

ONCE e o seu persoal

BOE Nº 176.- Acordo da Comisión negociadora do XIII Convenio colectivo da ONCE e o seu persoal

22.07.2009.

Industria elaboradora do arroz

BOE Nº 176.- Táboas salariais definitivas correspondentes ao ano 2008 e as provisionais para o ano 2009 do Convenio colectivo da industria elaboradora do arroz.

22.07.2009.

Asociación Camiña Social

DOG Nº 142.- Acordo da comisión intercentros do convenio colectivo da Asociación Camiña Social, relativo á revisión salarial para o ano 2009.

22.07.2009.

Pimad, S.A.U.

BOE Nº 176.- VII Convenio colectivo de Pimad, S.A.U.

16.07.2009.

Calendario laboral para o ano 2010 na Comunidade Autónoma de Galicia

DOG Nº 138.- Calendario laboral para o ano 2010 na Comunidade Autónoma de Galicia.

15.07.2009.

Essilor España, S.A.

BOE Nº 170.- Convenio colectivo de Essilor España, S.A.

15.07.2009.

Heraldo de Aragón, S.A.

BOE Nº 170.- Convenio colectivo de Heraldo de Aragón, S.A.

15.07.2009.

Convenio colectivo de Grenco Ibérica, S.A.

BOE Nº 170.- Convenio colectivo de Grenco Ibérica, S.A.

15.07.2009.

Banca March, S.A.

BOE Nº 170.- Acordo de modificación do Acordo Colectivo de Banca March, S.A. sobre prexubilacións

10.07.2009.

The Disney Store Spain, S.L.

BOE Nº 166.- Convenio colectivo de The Disney Store Spain, S.L.

10.07.2009.

Provico Servicios Auxiliares, S.L.

BOE Nº 166.- Convenio colectivo de Provico Servicios Auxiliares, S.L.

10.07.2009.

Servicios Logísticos de Combustibles de Aviación, S.L.

BOE Nº 166.- I Convenio colectivo de Servicios Logísticos de Combustibles de Aviación, S.L.

10.07.2009.

Equitación y Caza, S.A.

BOE Nº 166.- Convenio colectivo de Equitación y Caza, S.A.

09.07.2009.

Centros residenciais docentes de Galicia

DOG Nº133.- Convenio colectivo para os/as traballadores/as adscritos/as ao servizo de cociña e cafetaría dos centros residenciais docentes de Galicia, pertencentes á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

08.07.2009.

Diez Todo Limpio, S.L.

BOE Nº 164.- Convenio colectivo de Diez Todo Limpio, S.L.

08.07.2009.

Agfa Gevaert, S:A.U.

BOE Nº 164.- XXIII Convenio colectivo Agfa Gevaert, S:A.U.

08.07.2009.

Grupo HC Energía

BOE Nº 164.- Acordo sobre materias concretas que complementan ao I Convenio colectivo do Grupo HC Energía (Hidroeléctrica del Cantábrico, SAU; Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU; Hidrocantábrico Energía, SAU; Hidrocantábrico Servicios, SAU; Hidrocantábrico Explotación de Redes, SAU; Hidrocantábrico Explotación de Centrales, SAU; Hidrocantábrico Gestión de Enérgica, SAU; Hidrocantábrico Soluciones Comerciales, SAU; Sidergás Energía, SAU e Eléctrica de la Ribera del Ebro, SAU).

08.07.2009.

Agfa Healthcare Spain, S.A.U.

BOE Nº 164.- I Convenio colectivo de Agfa Healthcare Spain, S.A.U.