Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Afíliate a CCOO

xoves 28 de xuño de 2018

É o momento: trans, igualdade laboral

  • CCOO, como sindicato de clase e axente vertebrador de cohesión social, ten a responsabilidade de velar polos dereitos das persoas LGTBI, garantindo a igualdade de oportunidades real, especialmente no mundo do traballo

A primeira manifestación do Orgullo que tivo lugar en España foi o 25 de xuño de 1978, en Madrid. Tivo un carácter eminentemente reivindicativo, por un cambio legal que deixase de considerar delito a homosexualidade. A chegada da democracia e a Constitución Española supuxo o declive a Lei de Perigo e Rehabilitación Social (1970), non derrogada completamente ata 1995. O avance lexislativo evidencia que a sociedade evoluciona no modo de conformar e recoñecer os diversos modelos de convivencia e, por iso, débese actuar de forma consecuente.

CCOO ten a responsabilidade de velar polos dereitos das persoas LGTBI

CCOO ten a responsabilidade de velar polos dereitos das persoas LGTBI

A pesar dos anos transcorridos desde as primeiras manifestacións do Orgullo, e das normas adoptadas co transcorrer do tempo, aínda queda moito por facer: houbo que agardar ata xuño deste ano 2018 para que a Organización Mundial da Saúde (OMS), na súa undécima revisión da Clasificación Estatística Internacional de Enfermidades e Problemas Relacionados (CIE-11), deixase de considerar as identidades trans como doenza mental.

A despatoloxización das identidades trans xa se atopa recollida na lexislación dalgúns países e nalgunhas comunidades autónomas españolas, onde xa se recoñece o dereito á autodeterminación da identidade de xénero como un dereito humano básico. Este feito supón que non sexa necesario un diagnóstico médico para cambiar o nome e o sexo nos rexistros. É desexable que esta decisión da OMS abra un escenario máis favorable para erradicar a transfobia.

Situación en España

En maio de 2017 foi presentada a proposición de lei no Congreso por parte Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a proposición de Lei contra a discriminación por orientación sexual, identidade ou expresión de xénero e características sexuais, e de igualdade social de lesbianas, gais, bisexuais, transexuais, transxénero e intersexuais.

Esta lei fusiona dúas leis, unha lei integral de transexualidad e outra de igualdade LGTBI, e inclúe a despatoloxización da transexualidad e a libre determinación da identidade de xénero, entre outras demandas. Dita proposta de lei foi bloqueada durante meses no Parlamento, chegando a ampliarse o prazo de emendas ata en once ocasiones. Iso provocou que vinte e seis organizacións e sindicatos, entre os que se atopa CCOO, esixisen a urxente aprobación da lei. O pasado mes de abril creouse o relatorio para tramitar a proposición de lei, que se reunirá con carácter semanal e cuxos traballos se prevén complicados e longos polas 287 emendas presentadas.

O papel de CCOO contra a transfobia

CCOO, como sindicato de clase e axente vertebrador de cohesión social, ten a responsabilidade de velar polos dereitos das persoas LGTBI, garantindo a igualdade de oportunidades real, especialmente no mundo do traballo. Por iso, este 28 de xuño renova o seu compromiso de traballar para erradicar as situacións de rexeitamento, discriminación e/ou acoso a persoas por motivo da súa orientación sexual, expresión e/ou identidade de xénero; así como velar pola igualdade de condicións laborais de todas as persoas no ámbito da empresa, en especial, das persoas trans.

Este compromiso pasa tamén por colaborar coas diferentes organizacións LGTBI en campañas destinadas cara á sensibilización da sociedade, a defensa dos dereitos de todas as persoas, a información e formación de todas as persoas no seo das empresas para conseguir a igualdade real.

É o momento: trans, igualdade laboral

xoves 28 de xuño de 2018

Áreas temáticas relacionadas

Áreas - Igualdade - Actualidade
Información - Novas