Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Información sindical sobre a crise sanitaria do coronavirus

mércores 18 de marzo de 2020

Medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal de actividade para evitar despedimentos

Medidas excepcionais en relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución de xornada por causa de forza maior.

As suspensións de contrato e reducións de xornada que teñan a súa causa directa en perdas de actividade como consecuencia do COVID-19, incluída a declaración do estado de alarma, que impliquen suspensión ou cancelación de actividades, peche temporal de locais de afluencia pública, restricións no transporte público e, en xeral, da mobilidade das persoas e/ou as mercadorías, falta de subministracións que impidan gravemente continuar co desenvolvemento ordinario da actividade, ou ben en situacións urxentes e extraordinarias debidas ao contaxio do persoal ou a adopción de medidas de illamento preventivo decretados pola autoridade sanitaria, que queden debidamente acreditadas, terán a consideración de provenientes dunha situación de forza maior.

Máis información no documento anexo a esta nota informativa.

Medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal de actividade para evitar despedimentos

mércores 18 de marzo de 2020

Ligazóns de interese relacionadas

Documento completo - Medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal de actividade para evitar despedimentos [PDF]

Áreas temáticas relacionadas

Áreas - Acción sindical - Actualidade
Información - Novas
Información - Coronavirus - Noticias sindicais