Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

A estrutura sectorial integra os traballadores e traballadoras desde o seu posto de traballo, atendendo ao ramo a que pertencen. Aquí tes as ligazóns coa información das federacións nacionais: