Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

U.C. da Coruña: local da Coruña (sede comarcal)

Unión Comarcal de CCOO da Coruña

U.C. da Mariña: local de Viveiro (sede comarcal)

Unión Comarcal de CCOO da Mariña

U.C. da Mariña: local de Ribadeo

Unión Comarcal de CCOO da Mariña

U.C. de Arousa: local de Vilagarcía (sede comarcal)

Unión Comarcal de CCOO de Arousa

U.C. de Arousa: local do Grove

Unión Comarcal de CCOO de Arousa

U.C. de Ferrol: local das Pontes

Unión Comarcal de CCOO de Ferrol

U.C. de Ferrol: local de Ferrol (sede comarcal)

Unión Comarcal de CCOO de Ferrol

U.C. de Lugo: local de Lugo (sede comarcal)

Unión Comarcal de CCOO de Lugo

U.C. de Lugo: local de Monforte

Unión Comarcal de CCOO de Lugo

U.I. de Ourense: local de Ourense (sede intercomarcal)

Unión Intercomarcal de CCOO de Ourense

U.I. de Ourense: local de Valdeorras

Unión Intercomarcal de CCOO de Ourense

U.I. de Ourense: local de Verín

Unión Intercomarcal de CCOO de Ourense

U.C. de Pontevedra: local de Pontevedra (sede comarcal)

Unión Comarcal de CCOO de Pontevedra

U.C. de Pontevedra: local de Lalín

Unión Comarcal de CCOO de Pontevedra

U.I. de Santiago-Barbanza: local de Santiago (sede Comarcal)

Unión Santiago-Barbanza de CCOO

U.I. de Santiago-Barbanza: local de Ribeira

Unión Santiago-Barbanza de CCOO

U.C. de Vigo: local de Vigo (sede comarcal)

Unión Comarcal de CCOO de Vigo

U.C. de Vigo: local de Ponteareas

Unión Comarcal de CCOO de Vigo

U.C. de Vigo: local do Porriño

Unión Comarcal de CCOO de Vigo