Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

U.C. da Coruña: local da Coruña (sede comarcal)

Unión Comarcal de CCOO da Coruña

Recomendar

U.C. da Coruña: local da Coruña (sede comarcal)

Datos de contacto

Enderezo: Avenida Alfonso Molina, km 2, 3.ª. Edificio de sindicatos 15008 - A Coruña (15)
Teléfono:981145197
Fax:981145899
Email:uccoru@galicia.ccoo.es