Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

05.09.2019.

Contas auditadas 2018

Informe de auditoría das contas anuais correspondente ao exercicio pechado a 31 de decembro de 2018

05.09.2019.

Contratos, convenios e subvencións 2018

Contratos, convenios e subvencións coa Administración.

02.03.2018.

Contratos, convenios e subvencións 2017

Contratos, Convenios e Subvencións pola Administración.

01.01.2018.

Contratos, convenios e subvencións 2016

Contratos, Convenios e Subvencións pola Administración.

31.12.2017.

Contas auditadas 2017

Informe de auditoría das contas anuais correspondente ao exercicio pechado a 31 de decembro de 2017

31.12.2016.

Contas auditadas 2016

Informe de auditoría das contas anuais correspondente ao exercicio pechado a 31 de decembro de 2016

02.12.2016.

Contratos, Convenios e Subvencións 2015

Contratos, Convenios e Subvencións pola Administración.

23.08.2016.

Contratos, Convenios e Subvencións 2014

Contratos, Convenios e Subvencións pola Administración.

31.12.2015.

Contas auditadas 2015

Informe de auditoría das contas anuais correspondente ao exercicio pechado a 31 de decembro de 2015