Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Afíliate a CCOO!

No Sindicato Nacional de CCOO de Galicia organizámonos a partir da empresa -segundo o sector de produción ao que pertence- e por territorios -segundo onde se realiza a actividade laboral-. A nosa estrutura é, polo tanto, sectorial e territorial.

a) A estrutura sectorial integra os traballadores e traballadoras dende o seu lugar de traballo, atendendo a rama produtiva á que pertencen; establécese a seguinte graduación:

 • Sección sindical de empresa
 • Sindicato de rama comarcal
 • Federación de Galicia de rama
 • Federación estatal

En concreto, en Galicia existen as seguintes federacións de rama:

 • Construción e Servizos
 • Ensino
 • Industria
 • Pensionistas e Xubilados
 • Sanidade e Servizos Sociosanitarios
 • Servizos
 • Servizos á Cidadanía (FSC)

b) A estrutura territorial integra as traballadoras e traballadores consonte o criterio da localización do lugar de traballo, da maneira seguinte:

 • Unión Comarcal:
  • A Coruña
  • Ferrol
  • Lugo
  • A Mariña
  • Pontevedra
  • Arousa
  • Vigo
  • Santiago-Barbanza
  • Ourense-Valdeorras

c) A estrutura nacional confórmana o conxunto de federacións de rama e de organizacións territoriais que configuran, todas xuntas, o Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia. Este, á vez, confedérase co resto de confederacións de nacionalidade e rexión e coas federacións estatais de rama na Confederación Sindical de CCOO. A Confederación estatal está afiliada á Confederación Europea de Sindicatos (CES) e á Confederación Sindical Internacional (CSI).