Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Afíliate a CCOO

14.06.2018. [Comisión Xestora da Unión Comarcal de CCOO de Arousa]

Anexo organizativo para o Congreso Extraordinario da Unión Comarcal de CCOO de Arousa

O Congreso Extraordinario da Unión Comarcal de CCOO de Arousa terá lugar o día 27 de xullo de 2018 e rexerase polas normas congresuais do 11º Congreso Confederal aprobadas o 11 de xullo de 2016 e as do 11º Congreso do S. N. de CCOO de Galicia, aprobadas polo Consello Nacional o 30 de setembro de 2016, ademais de por este anexo.