Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

domingo 1 de decembro de 2019

Gabinete de Igualdade do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Gabinete de Igualdade do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Gabinete de Igualdade do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Ao abeiro dos acordos do diálogo social, coa colaboración da Xunta de Galicia, o Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia crea en decembro de 2019 un Gabinete de Igualdade. As súas funcións son:

— Apoiar e asesorar as federacións e as RLT en cuestións de negociación colectiva, perspectiva de xénero, procesos de selección, corresponsabilidade, condicións laborais plans de igualdade e cláusulas.
— Realizar unha diagnose permanente en canto á análise sectorial dos plans de igualdade, no seu conxunto .
— Campañas de sensibilización
— Xornadas, seminarios e formación ás persoas negociadoras de CCOO
— Achegas para a construción dunha ferramenta dixital para paliar a fenda salarial

Enderezo electrónico para contactar co gabinete: gabineteigualdade@galicia.ccoo.es

Gabinete de Igualdade do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

domingo 1 de decembro de 2019