Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

Asistencia técnica, información e promoción do cumprimento da normativa

 

Desde o Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, co financiamento da Fundación Estatal para a Prevención de Riscos Laborais (FEPRL), co código da acción AT2017-0075, denominada «Gabinete de asistencia e asesoramento técnico, difusión e información en prevención de riscos laborais para traballadores/as e delegados/as de pemes», desenvolvemos os seguintes proxectos:

 • Proxecto: asistencia técnica
 • Proxecto: enquisa de satisfacción
 • Proxecto: díptico «O risco que axexa: cancro ocupacional e postocupacional»

Cos seguintes obxectivos xerais:

 • Fomento e desenvolvemento dunha cultura preventiva que permita a implantación da prevención de riscos laborais dunha forma eficaz e eficiente.
 • Xeración e desenvolvemento de ferramentas, referencias e recursos intersectoriais como apoio da actividade preventiva.
 • Deseño, desenvolvemento ou implantación de modelos de xestión preventiva intersectoriais.
 • Mellora estrutural e desenvolvemento tecnolóxico con integración da seguridade e saúde, achegando beneficios e melloras nas condicións de traballo.
 • Mellora das condicións de seguridade e saúde no traballo, fomentando a aplicación de criterios de xestión responsable e saudable.
 • Accións encamiñadas á redución da sinistralidade.
 • Impulso da regulación en materia de prevención de riscos laborais no marco da negociación colectiva de ámbito estatal ou supra-autonómico, conforme ao disposto no título III do RDL 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.

Onde estamos?

FERROL. Rúa María, n.º 42-44

 • Susana Martínez Sande
 • Horario de inverno: luns a xoves, de 9 a 14 e de 16:30 a 20 horas; venres, de 9:30 a 14 horas / Horario de verán (15 de xuño-15 de setembro): luns a venres, de 9 a 14:30 horas
 • Teléfono: 981 369 300 / Fax: 981 350 353
 • gsl-ferrol@galicia.ccoo.es

SANTIAGO DE COMPOSTELA. Rúa Miguel Ferro Caaveiro, n.º 8

 • Manuela Caneda Cabrera
 • Horario de inverno: luns a xoves, de 9 a 14:30 e de 16 a 19 horas; venres, de 9 a 14:30 horas / Horario de verán (15 de xuño-15 de setembro): luns a venres, de 8 a 15 horas
 • Teléfono: 981 551 800 / Fax: 981 551 801
 • gsl-stgo@galicia.ccoo.es

VIGO. As Teixugueiras, 11 entreplanta (Navia)                                              

 • Arsenio Rodríguez Alonso
 • Horario de inverno: luns a xoves, de 9 a 14 e de 16:30 a 20 horas; venres, de 9 a 14 horas / Horario de verán (1 de xullo a 31 de agosto): luns a venres, de 9 a 14 horas
 • Teléfono: 986 246 800 / Fax: 986 246 587
 • gsl-vigo@galicia.ccoo.es

En que podemos axudarte?

 • Revisamos a avaliación de riscos laborais e a planificación da prevención.
 • Asesorámoste en problemas coa túa mutua.
 • Analizamos os datos da vixilancia da saúde.
 • Revisamos os plans de emerxencia.
 • Asesorámoste en asuntos concretos como residuos, ruído, produtos químicos e outros.
 • Orientámoste no deseño dos postos de traballo.
 • Asesorámoste en caso de accidentes de traballo, enfermidades profesionais e outros danos derivados do traballo.
 • Vixiamos o cumprimento da Lei.
 • Atendemos colectivos especialmente sensibles.

Como podemos axudarte?

 • Visitando a túa empresa.

 • Dándoche apoio técnico nas reunións coa empresa, co Servizo de Prevención ou co Comité de Seguridade e Saúde.

 • Redactando informes.

 • Facilitándoche documentación.

 • Elaborando o material que precises.

 • Elaborando estudos específicos.

 • Facilitándoche a información.

 • Acompañándote á Inspección.

 • Remitindo os casos aos organismos que corresponda.