Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Actuar é esencial - Afíliate a CCOO!

Actividades do programa AT2018-0039

Normativa en prevención de riscos laborais

O Sindicato nacional de CCOO de Galicia, co financiamento da Fundación Estatal para a Prevención de Riscos Laborais (FEPRL), co código de acción AT2018-0039 e denominada «Gabinete de asistencia e asesoramento técnico, difusión e información en prevención de riscos laborais», desenvolve os seguintes proxectos cun período de execución do 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2019:

1.- PROXECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA (Galicia)

 • Asesoramento
 • Enquisa de satisfacción relacionada coa asistencia técnica

2.- PROXECTO DE INFORMACIÓN E PROMOCIÓN DO CUMPRIMENTO DA NORMATIVA (Asturias)

 • Xornada de sensibilización «Prevención de riscos psicosociais»
 • Enquisa de satisfacción relacionada coa xornada

Obxectivos xerais dos proxectos:

 • Fomento e desenvolvemento dunha cultura preventiva que permita a implantación da prevención de riscos laborais dun xeito eficaz e eficiente.
 • Impulso da regulación en materia de prevención de riscos laborais no marco da negociación colectiva de ámbito supra autonómico ou estatal, conforme ao disposto no Título III do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.
 • Mellora das condicións de seguridade e saúde no traballo
 • Xeración e desenvolvemento de ferramentas, referencias e recursos transversais como apoio da actividade preventiva.

Atendémoste en

FERROL. Rúa María, n.º 42-44

 • Susana Martínez Sande
 • Horario de inverno: luns a xoves, de 9:30 a 14 e de 16:30 a 20 horas; venres, de 9:00 a 14:30 horas / Horario de verán (15 de xuño-15 de setembro): luns a venres, de 9 a 14:30 horas
 • Teléfono: 981 369 300 / Fax: 981 350 353
 • gsl-ferrol@galicia.ccoo.es

SANTIAGO DE COMPOSTELA. Rúa Miguel Ferro Caaveiro, n.º 8

 • Manuela Caneda Cabrera
 • Horario de inverno: luns a xoves, de 9 a 14:30 e de 16 a 19 horas; venres, de 9 a 14:30 horas / Horario de verán (15 de xuño-15 de setembro): luns a venres, de 8 a 15 horas
 • Teléfono: 981 551 800 / Fax: 981 551 801
 • gsl-stgo@galicia.ccoo.es

VIGO. As Teixugueiras, 11 entreplanta (Navia)                                              

 • Arsenio Rodríguez Alonso
 • Horario de inverno: luns a xoves, de 9 a 14 e de 16:30 a 19:30 horas; venres, de 9 a 14 horas / Horario de verán (15 de xuño a 15 de setembro): luns a venres, de 9 a 14 horas
 • Teléfono: 986 246 800 / Fax: 986 246 587
 • gsl-vigo@galicia.ccoo.es

En que podemos axudarte?

 • Revisamos a avaliación de riscos laborais e a planificación da prevención.
 • Asesorámoste en problemas coa túa mutua.
 • Analizamos os datos da vixilancia da saúde.
 • Revisamos os plans de emerxencia.
 • Asesorámoste en asuntos concretos como residuos, ruído, produtos químicos e outros.
 • Orientámoste no deseño dos postos de traballo.
 • Asesorámoste en caso de accidentes de traballo, enfermidades profesionais e outros danos derivados do traballo.
 • Vixiamos o cumprimento da Lei.
 • Atendemos colectivos especialmente sensibles.

Como podemos axudarte?

 • Visitando a túa empresa.
 • Dándoche apoio técnico nas reunións coa empresa, co Servizo de Prevención ou co Comité de Seguridade e Saúde.
 • Redactando informes.
 • Facilitándoche documentación.
 • Elaborando o material que precises.
 • Elaborando estudos específicos.
 • Facilitándoche a información.
 • Acompañándote á Inspección.
 • Remitindo os casos aos organismos que corresponda.
 • Zona de afiliados
 • Afiliate a CCOO
 • Lista de locais do SN de CCOO
 • Gabinete de Igualdade
 • Gabinete de Saúde Laboral (2019)
 • Gabinetes de saúde laboral
 • Fixemos, facemos, faremos historia
 • Galicia Sindical n.º 39 - 1.ª quincena de abril de 2013
 • Autoemprego
 • Queres ser delegado?
 • Fundación 10 de Marzo
 • Portal de transparencia
 • Atlantis Seguros