Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Sindicato Nacional de CCOO de Galicia
Afíliate a CCOO
Afíliate a CCOO
 • Para que a dirección da túa empresa e as organizacións empresariais non impoñan os seus intereses e decisións.
 • Para que as administracións públicas teñan en conta as nosas demandas. Porque xuntos, si podemos.
 • CCOO debe a súa independencia e a súa forza aos afiliados e afiliadas. O voso apoio garante a nosa representatividade e a nosa capacidade de reivindicación e proposta.
 • CCOO é imprescindible nas empresas para axudarche a resolver os teus problemas e para que se cumpran os convenios colectivos e o dereito laboral.
 • CCOO é necesario para conseguir mellores condicións de traballo, mellores salarios, novos dereitos, a través da negociación dos convenios colectivos, da relación permanente cos empresarios e da interlocución coas administracións central e autonómica.
 • A forza de CCOO é unha garantía para que se manteña e mellore o sistema de protección social: as pensións, a protección por desemprego, a protección ás persoas con dependencias.
 • CCOO conta cos mellores servizos de asesoramento sindical, xurídico e técnico que pon ao teu dispor como afiliado e afiliada.
 • CCOO proporciónache información sobre a situación económica e laboral, e das posibles alternativas sindicais.
 • CCOO axúdache para que teñas acceso á formación profesional, decisiva para encontrar ou mellorar o emprego.
 • Como afiliado ou afiliada, CCOO pon ao teu dispor diversos servizos en ámbitos como a vivenda, os seguros, os fondos de pensións, tempo libre.
 • A cota sindical* é deducible na declaración da renda. Ademais, coa cota tes dereito a un seguro de vida en caso de accidente.
 • CCOO é o primeiro sindicato en afiliación, representatividade e presenza nas empresas.

* Cotas mensuais vixentes:

Cota xeral reducida: 11,20 euros mensuais. Aplicable a persoas con retribucións e prestacións brutas entre o 135 %-235 % do SMI en 2015 (de 12.260 euros a 21.338 euros/ano).

Cota xeral ordinaria: 12 euros mensuais. Aplicable a persoas con retribucións brutas superiores ao 235 % do SMI de 2015 (desde 21.339 euros/ano).

Cota especial: 7 euros mensuais. Aplicable a persoas con retribucións, ingresos ou prestacións brutas superiores á RMI e inferiores ao 135 % do SMI (de 5.113 a 12.259 euros/ano).

Cota superreducida: 2 euros mensuais nun único recibo anual. Aplicable a persoas que non perciban ingresos e ás que perciban retribucións ou prestacións en contías brutas iguais ou inferiores á RMI (5.112 euros). Aplicable tamén ás persoas menores de trinta anos á procura do primeiro emprego ou que leven máis de seis meses en situación de simpatizante.

Cota militante: 16 euros mensuais. É unha forma de cota voluntaria.

CCOO te informa, te asesora, te apoya, te protege. Afíliate.
Acceso a la zona de afiliación