Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia | 27 Febreiro 2024.

CCOO denuncia as altas temperaturas na Escola Infantil Municipal Gregorio Sanz, en Lugo

  Ante a pasividade da Concellería de Educación do Concello de Lugo, do BNG, CCOO esixe que na escola se cumpran as condicións de temperatura e niveis de CO2 establecidos na normativa vixente.

  15/07/2022.
  PERIGO TEMPERATURAS ALTAS NA ESCOLA

  PERIGO TEMPERATURAS ALTAS NA ESCOLA

  A escola infantil municipal Gregorio Sanz está a sufrir a onda de calor dunha forma moi acusada. O edificio acumula a calor das altas temperaturas destes días e os termómetros das aulas marcan os 30 graos, e nalgunha zona da escola mesmo aos 32. 

  Para paliar esta situación o persoal ten que tomar as medidas básicas de autoprotección e alixeirar os menores das súas roupas, especialmente os bebés; todos eles dificilmente poden descansar, comer ou xogar cun mínimo de normalidade. 

  As traballadoras da escola puxeron en coñecemento da directora e da Concellería de Educación esta situación á que se enfrontan sen obter máis solución que a de tentar no mes de agosto a instalación dalgún sistema de ventilación que, ao mesmo tempo, xere calor no inverno pois a calefacción tampouco funciona correctamente nesta estación, polo que as temperaturas son moi baixas nalgunha aula. 

  CCOO lembra que o Real decreto 486/1997 establece que «a temperatura dos locais onde se realicen traballos sedentarios propios de oficinas ou similares estará comprendida entre 17 e 27 ºC, mentres que a temperatura dos locais onde se realicen traballos lixeiros será de entre 14 e 25 ºC»; neste caso estase a incumprir sen que os responsables políticos mostren o máis mínimo interese ou preocupación. 

  CCOO esixe que se deixe de poñer en risco a saúde das nenas e nenos escolarizados, así como das traballadoras do centro. 

  Xa no ano 2017, un grupo de titores e usuarios puxeron unha queixa ante a Xunta de Galicia, que corroborou o exceso de temperatura e deu instrucións ao Concello para emendar esta situación. A solución dada foi ventilar o edificio. Sen máis. De novo, segue sen se solucionar un problema nin a curto nin a longo prazo. 

  A única resposta é desabrigar e ventilar. O persoal do centro segue esperando algunha medida para resolver este problema de control de temperaturas do edificio, xa que é unha parte moi importante no benestar de menores e un dereito da protección da saúde do persoal municipal que debe exercer o seu labor cunha temperatura moi elevada. 

  CCOO tentou poñerse en contacto co BNG, como responsable desta área, co fin de atopar unha solución urxente ao problema, sen que ata o momento se dignaran devolver as chamadas. 

  Dende o sindicato CCOO denunciamos a actitude do BNG que, por unha banda, di defender os dereitos da cidadanía e, pola outra, ten abandonados os nenos e nenas e as propias traballadoras.