Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia | 23 Xullo 2024.

Axenda diálogo social

Reunión do Comité Executivo de Formación e Innovación da Alianza Industrial Galega H2 Verde

11 Abril 2024. 10:00

Santiago

Revisión do traballo realizado polos subgrupos do comité; mapa de capacidades e desenvolvemento industrial.

Reunión do Comité Executivo de Capacidades Industriais e Desenvolvemento Industrial da Alianza Industrial Galega H2 Verde

10 Abril 2024. 10:00

Santiago

Revisión do traballo realizado polos subgrupos do comité; mapa de capacidades e desenvolvemento industrial.

Reunión do Comité Executivo de Instrumentos e Normativa da Alianza Industrial Galega H2 Verde

10 Abril 2024. 10:00

Santiago

Revisión do traballo realizado polos subgrupos do comité; mapa de capacidades e desenvolvemento industrial.

Convocatoria da Mesa 1

3 Abril 2024. 11:30

Dirección Xeral de Relacións Laborais (Santiago)

Nesta reunión tratouse:

— Certificación galega de Excelencia

Convocatoria da Mesa 1

20 Marzo 2024. 10:00

Dirección Xeral de Relacións Laborais (Santiago)

Nesta reunión tratouse:

— Decreto Formación e Rexistro.

Convocatoria da Mesa 1

27 Febreiro 2024. 12:00

Dirección Xeral de Relacións Laborais (Santiago)

Nesta reunión tratouse:

— Decreto de Formación e Rexistro.

Convocatoria da Mesa 1

15 Febreiro 2024. 10:00

Dirección Xeral de Relacións Laborais (Santiago)

Nesta reunión tratouse:

— Decreto de Formación e Rexistro

Convocatoria da Mesa 1

5 Febreiro 2024. 12:00

Dirección Xeral de Relacións Laborais (Santiago)

Nesta reunión tratouse:

— DECRETO polo que se regula a formación voluntaria e mínima para a negociación dos plans de igualdade e realización de medidas de igualdade laboral nas empresas, así como o seu rexistro e o de axentes de igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes no ámbito laboral, conforme ao disposto nos artigos 102 e 103 da LEI 7/2023, de 30 de novembro, para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia

Convocatoria da Mesa 1

16 Xaneiro 2024. 10:00

Dirección Xeral de Relacións Laborais (Santiago)

Nesta reunión tratouse:

— Decreto de Formación en Igualdade Laboral.

— Modificación criterios rexistro dos plans de igualdade.

Xornada sobre a enerxía eólica mariña

21 Marzo 2024. 11:30

Xornada dirixida ao Comité de Dirección Nacional de CCOO de Galicia, con presenza de Mariano Sanz Lubeiro, secretario confederal de Medio Ambiente. + Máis información aquí.

Xornada sobre intelixencia artificial

9 Xaneiro 2024. 11:00

CCOO participou na 'Xornada híbrida Intelixencia artificial con perspectiva de xénero. Un desafío no ámbito laboral'

Reunión da Mesa 1

27 Febreiro 2024. 12:00

Nesta reunión tratouse:

— Decreto de formación e rexistro.

Reunión da Mesa 1

15 Febreiro 2024. 10:00

— Decreto de Formación e Rexistro (achéganse as aportacións de CCOO e da CEG)

— As achegas de CCOO ao programa formativo de 150 horas.

Reunión da Mesa 1

5 Febreiro 2024. 12:00

Nesta reunión tratouse:

— DECRETO polo que se regula a formación voluntaria e mínima para a negociación dos plans de igualdade e realización de medidas de igualdade laboral nas empresas, así como o seu rexistro e o de axentes de igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes no ámbito laboral, conforme ao disposto nos artigos 102 e 103 da LEI 7/2023, de 30 de novembro, para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia

Reunión da Mesa 1

16 Xaneiro 2024. 10:00

Nesta reunión tratouse:

— Decreto de Formación en Igualdade Laboral.

— Modificación criterios rexistro dos plans de igualdade.