Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia | 23 Xullo 2024.

RISGA

É unha prestación social de pagamento periódico destinada a garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza deles, mediante un proxecto personalizado de inserción constituído por un conxunto de accións tendentes á mellora da integración persoal, familiar, social e, se é o caso, laboral da persoa beneficiaria.

RISGA