Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia | 27 Febreiro 2024.

10/01/2024
Axudas ás mulleres vítimas de violencia e os seus familiares

Xa se poden solicitar a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

09.01.2023

Folla informativa - Prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero

Pola natureza da axuda, o prazo de solicitude permanece aberto todo o ano. O procedemento de concesión tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva. O prazo, lugar e forma de presentación das solicitudes para o exercicio 2023 será o establecido nas bases reguladoras para a concesión da dita prestación periódica (Resolución do 17 de de­cembro de 2021).

Ver documento