Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia | 27 Febreiro 2024.

Reunión coas Alcaldías da Comarca da Mariña para tratar a situación do ferrocarril.

  CCOO reúnese cos alcaldes e alcaldesas da franxa costeira da Mariña para tratar a situación do ferrocarril de ancho métrico que discorre pola comarca.O sindicato propón un servizo de proximidade con conexións intermodais co bus na estación de Burela, para conectar o Hospital da Mariña e a bonificación dos títulos de transporte.

  19/07/2022.
  Reunión CCOO Alcaldías da Mariña ferrocarril

  Reunión CCOO Alcaldías da Mariña ferrocarril

  En pleno debate sobre a importancia do transporte publico, e do ferrocarril de cercanías en especial, como medida de aforro enerxético ante os problemas de abastecementos e a alza de prezos dos carburantes , o anunciado polo Goberno da gratuidade a partir de setembro dos abonos de transporte en proximidades e media distancia convencional, os usuarios e usuarias do tren na Mariña non se van beneficiar da medida, xa que nas liñas de vía estreita só existen abonos multiviaxe nos tramos de proximidade e nesta en concreto só existe como tal o traxecto comprendido entre Ferrol e Ortigueira.

  Desde a Unión Europea hai unha aposta polo ferrocarril como medio de transporte máis ecolóxico e sostible, e téñense que presentar proxectos para que estean incluídos nos fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, entre os cales deberían incluírse os necesarios para o impulso desta liña ferroviaria-

  Na tarde de onte, unha representación de CCOO, formada por Gregorio Bermejo Verdejo, coordinador do Sector Ferroviario en Galicia, M.ª José Novoa Villarejo, secretaria xeral da Unión Comarcal de CCOO na Mariña, Ana María Sanmiguel Gómez, secretaria xeral da Sección Sindical de Adif-Renfe na provincia de Lugo, e Sabas Martínez Rodríguez, delegado sindical de Adif en Ribadeo, presentaron as Alcaldías dos concellos da Comarca da Mariña, un breve informe da situación da liña, sobre todo desde que se produciu a integración de FEVE en ADIF e Renfe, pois os investimentos se limitaron a actuacións puntuais de mantemento; proba disto é que existen limitacións temporais de velocidade desde hai máis de vinte anos e cando hai temporais prodúcense numerosos incidentes en trincheiras e zonas de árbores.

  Tamén informaron de que as numerosas incidencias que se producen nos servizos de viaxeiros, con supresións e transbordos, débense a que unha parte da frota que se usa ten moita antigüidade e os trens menos antigos sempre deron moitos problemas por deseño de fabricación, ao que hai que sumar o deficiente mantemento pola falta de repostos debido aos escasos orzamentos para esta zona.

  Falta de persoal nas estacións.

  Outro dos asuntos tratados é a non presenza de persoal ferroviario de Renfe nas estacións de Viveiro, Xove, Burela e Ribadeo, que obriga os viaxeiros a comprar os billetes nas máquinas de autovenda instaladas nas estacións, cuestión que prexudica os usuarios de idade avanzada. A empresa ten a intención de cambiar as máquinas de autovenda por terminais con operadores telemáticos para a información e venda dos títulos de transporte.

  Servizo insuficente

  Desde CCOO cremos que a oferta de servizos ferroviarios é insuficente, xa que só hai catro servizos por sentido e día entre Ferrol e Ribadeo, dous dos cales son conexións con Asturias. Deberíanse realizar xestións para incrementar a oferta cun servizos de proximidade que nalgún caso tería que ser entre Ribadeo e Viveiro, con prolongación dalgún ata Ortigueira para dar un servizo de calidade en toda a comarca a estudantes, traballadores e demais usuarios, e aproveitar a intermodalidade cos buses na estación de Burela para conectar co Hospital da Mariña e os institutos.

  Expuxémoslles que A Mariña é unha zona pola que se desprazan moitos turistas en época estival, ademais de en datas puntuais como a Semana Santa e coincidindo con eventos folclóricos e festivais musicais, polo que sería importante incrementar os servizos ferroviarios nestas datas e que se solicitase a construción dun apeadoiro xunta a praia das Catedrais, que é un dos puntos máis visitado de Galicia, polo que parece inconcibible que non teña unha parada ou ferrocarril.

  Por todo o exposto, transmitímoslles esta información aos alcaldes dos concellos por onde discorre esta liña para que, a través dos organismos competentes, se realicen as reclamacións e xestións oportunas e, se procede, convocar a todos os axentes sociais para acordar as accións que se estimen convenientes co fin de conseguir un mellor servizo ferroviario, dado que o ferrocarril é un dos medios de transporte público máis sostible tanto social como ambientalmente.