Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia | 22 Maio 2024.

CCOO asina as novas táboas salariais da hostalaría de Lugo, con importantes subas e pagamento de atrasos

   A Federación de Servizos de CCOO acaba de asinar coa patronal do sector as novas táboas salariais do convenio provincial de hostalaría de Lugo, que recolle importantes subas económicas e o pagamento duns atrasos que se poden remontar ao 1 de xaneiro deste ano. O sindicato destaca, ademais, que o incremento económico é superior ao que recollía o convenio colectivo para evitar distorsións derivadas do novo salario mínimo (SMI).

  29/04/2024.
  CCOO acorda importantes subas salariais para o persoal do sector

  CCOO acorda importantes subas salariais para o persoal do sector

  CCOO explica que no 2023 foi preciso incrementar moitos dos salarios deste convenio para adecuarse á suba do salario mínimo interprofesional e evitar que quedasen por baixo do fixado legalmente.

  O sindicato, adiantándose á situación que se produciría nos anos seguintes co incremento do SMI, propuxo que os soldos se actualizasen en primeiro termo conforme ao salario mínimo e, despois, se aplicase o incremento salarial pactado no convenio.

  Deste xeito, as categorías máis baixas, ao equipararse ao SMI, igualaron as que estaban por riba. Polo tanto, e de acordo con todas as partes asinantes, aprobáronse subas superiores ao establecido no convenio para poder manter a diferenza salarial entre as categorías inferiores e as superiores. Deste xeito, as táboas asinadas por CCOO supoñen para 2024 entre un 3 % e un 5,66 % máis ca o ano pasado, en función de cada categoría profesional.

  Por último, CCOO sinala que unha vez se publiquen as novas táboas no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, serán de aplicación obrigatoria. Así mesmo, as empresas que non o fixesen xa voluntariamente, deberán pagar os atrasos con efectos desde o 1 de xaneiro do 2024.