Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia | 22 Maio 2024.

Formación gratuíta subvencionada (2024)

  • Listaxe actualizada o 22 de maio do 2024

O Sindicato Nacional de CCOO de Galicia oferta diversas accións formativas, entre cursos, seminarios e xornadas. Son gratuítas e contan co financiamento da Xunta de Galicia.

24/04/2024.
Accións formativas gratuítas subvencionadas

Accións formativas gratuítas subvencionadas

CCOO oferta un amplo abano de accións formativas. Son gratuítas e contan co financiamento da Xunta de Galicia.

Para inscribirse, cómpre cubrir o formulario correspondente a cada acción formativa. Posteriormente, e conforme a orde de inscrición, contactarase coas persoas interesadas para confirmarlles se dispoñen de praza.

A seguir indícanse os cursos que a día de hoxe aceptan inscricións:

DENOMINACIÓN MODALIDADE HORAS DATAS
Protocolo de acoso sexual e acoso por razón de sexo Presencial (A Mariña) 5
Protocolo de acoso sexual e acoso por razón de sexo Presencial (Ourense) 5 21 de xuño
Protocolo de acoso sexual e acoso por razón de sexo Presencial (Vilagarcía) 5
Sucesión de empresas: subrogación do persoal Presencial (A Coruña) 10 20 e 27 de xuño
Sucesión de empresas: subrogación do persoal Presencial (Vigo) 10
Sucesión de empresas: subrogación do persoal Presencial (Lugo) 10
ERE e Lei Concursal Presencial (Viveiro) 5
ERE e Lei Concursal Presencial (Pontevedra) 5
ERE e Lei Concursal Presencial (Vilagarcía) 5 14 de xuño
Resolución extraxudicial de conflitos Presencial (A Mariña) 5 4 de xullo
Resolución extraxudicial de conflitos Presencial (Vilagarcía) 5
Resolución extraxudicial de conflitos Presencial (Pontevedra) 5
Resolución extraxudicial de conflitos Presencial (Ourense) 5
Plans de igualdade nas empresas Presencial (Santiago) 5 7 de xuño
Plans de igualdade nas empresas Presencial (Ourense) 5
Plans de igualdade nas empresas Presencial (Ferrol) 5
Plans de igualdade nas empresas Presencial (A Coruña) 5
Habilidades de Comunicación na acción sindical Presencial (A Coruña) 10
Habilidades de Comunicación na acción sindical Presencial (Ferrol) 10 25 de xuño, 2 de xullo
Habilidades de Comunicación na acción sindical Presencial (Santiago) 10
Coaching grupal: fortalecer a acción sindical Presencial (Pontevedra) 5 5 de xuño


Consulta periodicamente a nosa páxina web (www.ccoo.gal/cursos2024), pois irase renovando a información referente a estas e próximas accións formativas.