Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia | 22 Maio 2024.

06.11.2023
Autor: Gabinete de Igualdade de CCOO

A negociación dos protocolos contra o acoso sexual e por razón de sexo

Ver documento

07.07.2023
Autor: Gabinete de Igualdade de CCOO

Cadros-resumos das novidades en conciliación e corresponsabilidade (RDL 5/2023 de 28 de xuño)

Ver documento

04.07.2023

Novidades en conciliación e corresponsabilidade (RDL 5/2023 de 28 de xuño)

Ver documento

27.02.2023

Cadernos do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia Unha cuestión de xustiza social: denunciar a fenda de xénero nas retribucións e nos coidados Febreiro de 2023

Ver documento

09.01.2023

Folla informativa - Prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero

Pola natureza da axuda, o prazo de solicitude permanece aberto todo o ano. O procedemento de concesión tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva. O prazo, lugar e forma de presentación das solicitudes para o exercicio 2023 será o establecido nas bases reguladoras para a concesión da dita prestación periódica (Resolución do 17 de de­cembro de 2021).

Ver documento

16.07.2021
Autor: Gabinete de Igualdade de CCOO

Axudas económicas para o emprego feminino e a conciliación

Ver documento

02.11.2020
Autor: Gabinete de Igualdade de CCOO

Solicitude de elaboración do rexistro retributivo (con auditoría retributiva)

Conforme o disposto no RD 902/2020.

Ver documento