Política de cookies

Este sitio usa cookies propias y de terceros para facilitar la navegación y obtener información de estadísticas de uso de nuestros visitantes. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón 'Aceptar' o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón 'Configurar cookies'

Para más información consulta nuestra Política de cookies

Configuración de cookies

Desde aquí puede activar o desactivar las cookies que utilizamos en este sitio web, a excepción de las de técnicas, que son imprescindibles. Si no selecciona ninguna opción, equivale a rechazar todas las demás cookies.

Cookies técnicas y de sesión, estrictamente necesarias

Sesión: PHPSESSID, SERVERID, Incap_ses_*_* y visid_incap_*

Permiten mantener la coherencia de la navegación y optimizar el rendimiento del sitio web, son imprescindibles

Técnica: config

Guarda la configuración de cookies seleccionada por el usuario

Cookies de terceros

Google Analytics: _gat, _gid y _ga

Utilizamos estas cookies para obtener información de estadísticas de uso de nuestros visitantes. Están gestionadas por Google, puedes consultar su política de cookies haciendo clic aquí

Facebook: _fbp

Cuando mostramos información incrustada de la red social Facebook, se genera automáticamente esta cookie. Está gestionada por Facebook, puedes consultar su política de cookies haciendo clic aquí

Twitter: eu_cn, ct0, guest_id y personalization_id

Cuando mostramos información incrustada de la red social Twitter, se generan automáticamente estas cookies. Están gestionadas por Twitter, puedes consultar su política de cookies haciendo clic aquí

Política de cookies

SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA informa de que este sitio web usa cookies para o seguinte:

 1. Asegurar que as páxinas web poidan funcionar correctamente.

 2. Recompilar información estatística anónima, como que páxinas visitou a persoa usuaria ou canto tempo permaneceu no sitio web.

 3. Mostrar contido de redes sociais, sempre relacionado con información da organización de CCOO.

Informamos de que contén ligazóns a sitios web de terceiros con políticas de privacidade alleas á de CCOO, que poderá decidir se acepta ou non cando acceda a eles.

A continuación encontrará información detallada sobre que son as cookies, que tipo de cookies utiliza este sitio web, como pode desactivalas no seu navegador e como bloquear especificamente a instalación de cookies de terceiros.

 1. 1. Que son as cookies?

  As cookies son arquivos que os sitios web ou as aplicacións instalan no navegador ou no dispositivo (teléfono intelixente, tableta ou televisión conectada) da persoa usuaria durante o seu percorrido polas páxinas do sitio ou pola aplicación, e serven para almacenar información sobre a súa visita.

  O uso de cookies permite optimizar a navegación, adaptando a información e os servizos ofrecidos aos intereses da persoa usuaria, para proporcionarlle unha mellor experiencia sempre que visita o sitio web.

 2. Tipoloxía, finalidade e funcionamento

  As cookies, en función da súa permanencia, poden dividirse en cookies de sesión ou permanentes. As primeiras expiran cando a persoa usuaria pecha o navegador. As segundas expiran cando se cumpre o obxectivo para o que serven (por exemplo, para que a persoa usuaria se manteña identificada no sitio web) ou ben cando se borran manualmente.

  Adicionalmente, en función do seu obxectivo, as cookies utilizadas poden clasificarse da seguinte forma:

  • Estritamente necesarias (técnicas): son aquelas imprescindibles para o correcto funcionamento da páxina. Normalmente, xéranse cando a persoa usuaria accede ao sitio web ou inicia sesión nel e utilízanse para identificala no sitio web cos seguintes obxectivos:

   • Manter a persoa usuaria identificada de forma que, se abandona o sitio web, o navegador ou o dispositivo e noutro momento volve acceder a ese sitio web, seguirá identificado, facilitando así a súa navegación sen ter que volver a identificarse

   • Comprobar se a persoa usuaria está autorizada para acceder a certos servizos ou zonas do sitio web.

  • De rendimiento: utilízanse para mellorar a experiencia de navegación e optimizar o funcionamento do sitio web.

  • Analiticas: recompilan información sobre a experiencia de navegación da persoa usuaria no sitio web, normalmente de forma anónima, aínda que, en ocasións, tamén permiten identificar de maneira única e inequívoca a persoa usuaria co fin de obter informes sobre os seus intereses nos servizos que ofrece o sitio web.

  Para máis información, podes consultar a guía sobre o uso das cookies elaborada pola Axencia Española de Protección de Datos en https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-07/guia-cookies.pdf

 3. 3. Cookies utilizadas neste sitio web

  A continuación, móstrase unha táboa coas cookies utilizadas neste sitio web, incorporando un criterio de “nivel de intrusividade” apoiado nunha escala do 1 ao 3, na que:

  Nivel 1: correspóndese con cookies estritamente necesarias para a prestación do propio servizo solicitado pola persoa usuaria.

  Nivel 2: correspóndese con cookies de rendemento (anónimas), necesarias para o mantemento de contidos e navegación, das que só é necesario informar sobre a súa existencia.

  Nivel 3: correspóndese con cookies xestionadas por terceiros que permiten o seguimento da persoa usuaria a través de webs das que o SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA non é titular. Pode corresponderse con cookies onde se identifica a persoa usuaria de xeito único e evidente.

  TABLA DE COOKIES UTILIZADAS
  CookieDuraciónTipoPropósitoIntrusividade
  PHPSESSID, SERVERID, Incap_ses_*_* y visid_incap_* Sesión Imprescindibles Manter a coherencia da navegación e optimizar o rendemento do sitio web 1
  config 1 ano Imprescindibles Gardar a configuración de cookies seleccionada pola persoa usuaria 2
  Google Analytics (_gat, _gid y _ga) 24 horas Analítica, de terceiros (Google) Permitir a medición e análise da navegación nas páxinas web 3
  Facebook (_fbp) 3 meses Terceiros (Facebook) Mostrar información incrustada da rede social Facebook 3
  Twitter (eu_cn, ct0, guest_id, personalization_id) Sesión Terceiros (Twitter) Mostrar información incrustada da rede social Twitter 3

  Desde as seguintes ligazóns podes consultar a política de cookies de terceiros: Política de cookies de Google, Política de cookies de Facebook, Política de cookies de Twiter

 4. Deshabilitar o uso de cookies

  A persoa usuaria, no momento de iniciar a navegación da web, configurou a preferencia de cookies.

  Se nun momento posterior desexa cambiala, pode facelo a través da configuración do navegador.

  Se a persoa usuaria así o desexa, é posible deixar de aceptar as cookies do navegador, ou deixar de aceptar as cookies dun servizo en particular.

  Todos os navegadores modernos permiten cambiar a configuración de cookies. Estes axustes encóntranse normalmente nas Opcións ou Preferencias do menú do navegador.

  A persoa usuaria poderá, en calquera momento, deshabilitar o uso de cookies neste sitio web utilizando o seu navegador. Hai que ter en conta que a configuración de cada navegador é diferente. Pode consultar o botón de axuda ou ben visitar as seguintes ligazóns de cada navegador onde lle indicará como facelo: Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari

  Tamén existen outras ferramentas de terceiros, dispoñibles en liña, que lle permiten á persoa usuaria xestionar as cookies.

 5. Que ocorre ao deshabilitar as cookies?

  Algunhas funcionalidades e servizos poden quedar deshabilitados, ter un funcionamento diferente ao esperado ou incluso que se degrade notablemente a experiencia de navegación da persoa usuaria.

 6. Actualización da política de cookies

  SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA pode modificar esta política de cookies en función de esixencias lexislativas, regulamentarias ou coa finalidade de adaptar a dita política ás instrucións ditadas pola Axencia Española de Protección de Datos, por iso se aconsella á persoa usuaria que a visite periodicamente.

  Cando se produzan cambios significativos nesta política de cookies, comunicarase a través da web.

Bono de alugueiro social en Galicia

  O importe mensual desta axuda poderá chegar ata o 100 % da renda do contrato de arrendamento, sempre que non supere o importe máximo previsto na norma. 

  14/07/2022.
  Bono de alugueiro social en Galicia

  Bono de alugueiro social en Galicia

  Quen pode solicitar a axuda?

  As unidades de convivencia:

  • Que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda, por estaren inmersas en situacións de especial dificultade de desafiuzamento por non pagamento das rendas.
  • As das vítimas de violencia de xénero que teñan dificultade para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda.
  • Aquelas con dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que fosen privadas da súa vivenda habitual, que posúen en calidade de propietarias ou usufrutuarias, por danos sufridos nesta, derivados dunha circunstancia imprevisible e sobrevida, tales como incendios, inundacións, etc.
  • As que, tendo sido arrendatarias dunha vivenda de promoción pública do IGVS, finalizase a vixencia do seu contrato, unha publicada esta norma.
  • Onde concorran circunstancias de emerxencia social e non acadar o límite mínimo de ingresos establecido no Programa de vivendas baleiras cos concellos, este lles propoña a adxudicación dunha vivenda.
  • Ás que sendo residentes en vivendas de entidades financeiras ou da Sareb con convenios co IGVS, rematasen a vixencia do seu contrato dentro dos seis meses anteriores á solicitude de subvención do Programa do bono alugamento social.
  • Mozos/as menores de idade tutelados pola Xunta de Galicia, unha vez que acaden a maioría de idade e saian do réxime de tutela.
  • As persoas que fosen privadas da súa vivenda habitual como consecuencia de procedementos xudiciais de execucións hipotecarias ou de acordos extraxudiciais de venda ou dación en pagamento a entidades financeiras.
  • As persoas que sexan beneficiarias do bono de alugueiro social, ou que estean en situación de prórroga, con base nas convocatorias anteriores, sempre que acrediten que continúan en situación de vulnerabilidade.

  Requisitos

  • Posuír a nacionalidade española ou a dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, Suíza. No caso dos estranxeiros non comunitarios, deberán contar con autorización de estadía ou residencia en España.
  • Estar empadroadas e ter residencia efectiva nun concello da Comunidade Autónoma de Galicia durante os doce meses inmediatamente anteriores á solicitude da axuda. No caso de vítimas de trata con fins de explotación sexual, será suficiente acreditar que están empadroadas nun concello da Comunidade Autónoma de Galicia e que posúen autorización de residencia por circunstancias excepcionais.
  • Que sexan titulares ou estean en condicións de subscribir un contrato de arrendamento nun concello da Comunidade Autónoma de Galicia, cunha duración mínima dun ano, formalizado nos termos da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos.                                                             No caso dos/das menores orfos por violencia de xénero ou vítimas de trata, o contrato de arrendamento poderá ser asinado pola persoa que posúa a patria potestade, tutela ou acollemento familiar permanente do/da dito/a menor, nos termos que se determine na normativa aplicable.
  • Que a vivenda obxecto do contrato de arrendamento constitúa ou vaia constituír o seu domicilio habitual e permanente.
  • Que a renda do contrato de arrendamento que se subvencione non supere os importes sinalados no artigo 5 destas bases reguladoras.
  • Que os ingresos da unidade de convivencia da persoa beneficiaria, sexan iguais ou inferiores a 1,5 veces o indicador público de efectos múltiples ponderado.
  • Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da unidade de convivencia teña vínculo de matrimonio, relación estable análoga ou parentesco coa persoa arrendadora.
  • Que nin a persoa solicitante nin ningún outro membro da súa unidade de convivencia teña no territorio nacional unha vivenda en propiedade ou en usufruto.Que non poidan ser arrendatarias de vivendas xestionadas polo IGVS.
  • Que as persoas membros da unidade de convivencia estean ao día das obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social e non estean incursos nos supostos previstos no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

  Cómputo de ingresos

  Os ingresos da unidade de convivencia da persoa solicitante deben ser iguais ou inferiores a 1,5 veces o IPREM ponderado. Os límites máximos de ingresos calcularanse tomando como base do cálculo a contía do último IPREM anual en 14 pagas, publicado no momento da presentación da solicitude, multiplicado por 1,5. Esta contía dividirase polos seguintes factores de ponderación, en función do número de persoas que integren a unidade de convivencia:

  • Familias dun membro: sen ponderación.
  • Familias de dous membros: 0,90.
  • Familias de tres membros: 0,80.
  • Familias de catro membros: 0,70.
  • Familias de cinco ou máis membros: 0,60.

  No suposto de que as persoas beneficiarias sexan as fillas e/ou fillos maiores de idade e menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, os seus ingresos, en cómputo anual, deberán ser iguais ou inferiores a doce mensualidades do IPREM.

  Os ingresos da unidade de convivencia da persoa solicitante determinaranse calculando o rateo mensual dos ingresos netos correspondentes a cada unha das persoas membros da dita unidade de convivencia durante os tres meses anteriores ao da presentación da solicitude, incluíndo no seu caso o rateo correspondente ás pagas extraordinarias.

  Renda das vivendas

  A renda mensual máxima os importes definidos na norma que diferencian tres tramos: 550 euros, 500 euros e 425 euros segundo o concello onde estea a vivenda.

  Contía e duración da axuda 

  O importe mensual desta axuda poderá chegar ata o 100 % da renda do contrato de arrendamento, sempre que non supere o importe máximo previsto na norma. O importe mensual da axuda non poderá ser superior á renda da vivenda.

  A axuda recoñecerase desde o mes en que se dite a resolución de concesión, sempre que conste un contrato válido de arrendamento de vivenda achegado.

  Cada unidade de convivencia só poderá percibir unha axuda de doce bonos mensuais consecutivos, susceptible de catro prórrogas sucesivas polo mesmo importe, de doce meses cada unha, ata acadar unha duración máxima de cinco anos, cando subsistan as condicións de necesidade que deron lugar á concesión inicial e se acredite o límite de ingresos.

  As axudas concedidas, iniciais ou prórrogas, rematarán o 31 de decembro de 2026.

  Prazo de presentación

  O prazo de presentación de solicitudes estará aberto permanentemente desde 14 de xullo ata o 30 de novembro de 2026 e, en todo caso, ata o esgotamento da dotación orzamentaria. 

  Presentación de solicitudes

  As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Tamén se poderán presentar as solicitudes presencialmente por calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

  Ademais da documentación requirida na solicitude inicial deberá achegarse toda a documentación complementaria prevista na orde de convocatoria e diversas declaracións requiridas.

  Mais información

  DOG Núm. 133 Mércores, 13 de xullo de 2022: 

  RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do bono de alugueiro social e se procede a súa convocatoria continuada e permanente ata o esgotamento do crédito (código de procedemento VI482F).