Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia | 22 Maio 2024.

A Xustiza desbota as pretensións da CSIF de anular a equiparación salarial da Policía Local no Concello de Marín

  O Xulgado do Contencioso-Administrativo n.º 2 de Pontevedra acaba de emitir unha sentenza que desbota as pretensións da CSIF de anular a equiparación das retribucións dos policías locais do Concello de Marín no que respecta ao complemento de destino. Tras varios anos reivindicándoo, foi aprobado en xaneiro do 2021. Esta actualización do dito complemento supón a equiparación cos mesmos traballadores do grupo profesional.

  28/11/2022.
  A sentenza rexeita os argumentos da CSIF e confirma a validez do acordo negociado por CCOO

  A sentenza rexeita os argumentos da CSIF e confirma a validez do acordo negociado por CCOO

  Cómpre lembrar que a partir do ano 2007 cambiaron de grupo as distintas categorías profesionais das Policías Locais de Galicia, o que supón requirir para o ingreso superior titulación académica. A sentenza tamén desestima todos os argumentos expostos pola CSIF para intentar lograr as súas pretensións.

  Si houbo negociación

  A CSIF intentou fundamentar a súa demanda na suposta ausencia de negociación no proceso levado a cabo polo Concello para modificar a relación de postos de traballo (rpt) pola que se actualizou o complemento. Porén, no xuízo quedou acreditado que si houbo negociación, e nela incluso participou ese sindicato. «O que acontece é que as peticións da CSIF na mesa xeral de negociación non foron atendidas», aclaran desde CCOO.

  Na mesma liña se expresa a sentenza, ao concluír que «si houbo negociación, de maneira que non pode alegar o sindicato recorrente que non a houbo polo simple feito de que as súas propostas non tivesen acollida». Por outra parte, CCOO —parte codemandada no proceso— argumentou no xuízo a incongruencia entre a demanda da CSIF e os seus propios feitos na mesa de negociación, onde se abstivo na votación cando podía votar en contra se realmente non estaba conforme.

  Os servizos xurídicos de CCOO tamén apelaron á carencia sobrevida do obxecto de litixio, xa que as modificacións da rpt xa produciran efecto, isto é, os incrementos retributivos foran xa aprobados e efectivamente pagados. Coincide neste punto tamén a Xustiza, afirmando que «na medida en que a tutela solicitada pola parte recorrente xa non é susceptible de reportar a utilidade inicialmente pretendida, non se xustifica nin a existencia do propio proceso nin o interese lexítimo dela, o que implica necesariamente a desestimación do recurso».

  Satisfacción en CCOO

  O acordo ratificado polo sindicato en Marín permitiu actualizar complementos de destino da Policía Local, xa que varias das categorías deste corpo estaban a percibir un complemento inferior ao que lles correspondería en virtude da Lei 74/2007 de coordinación das Policías Locais. Así, para a categoría de inspector, o nivel deste complemento pasou do 22 ao 24, mentres que na de oficial pasou do 18 ao 22. Así mesmo, para a escala básica, subiu do 17 ao 20.

  Desde CCOO aplauden unha decisión que «demostra a eficacia negociadora deste sindicato para gañar dereitos, neste caso no ámbito da Administración local». Tamén salientan que a sentenza deixou clara a «pobreza de argumentos» da CSIF, tanto na mesa de negociación como nos xulgados. Ademais, aliviou a preocupación no seo da Policía Local de Marín, xa que o «corporativismo e temeridade da CSIF de Pontevedra, en defensa de intereses espurios, puxo en risco un acordo que corrixía unha inxustiza retributiva».

  Peor aínda, unha sentenza en sentido contrario «podía abocar, non só á anulación da suba laboral, senón á devolución das cantidades percibidas, sen que a CSIF puidese xustificar durante o proceso que dereito dos seus representados viu lesionado con este acordo», conclúe CCOO.