Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia | 23 Xullo 2024.

28.04.2021

Axudas a maiores de 55 anos con contrato extinguido dunha empresa en crise (2021)

Resumo da orde do 26 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras polas que se regulan as axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR820E).

Ver documento

Xa podes solicitar a compensación económica por ERTE covid se traballaches a tempo parcial

Se tes varios contratos a tempo parcial e estiveches en ERTE nun deles, antes de outubro de 2020, xa podes solicitar a compensación económica ao SEPE.

03.04.2020

Bono social eléctrico para autónomos/as

Ver documento

09.04.2020

Medidas en materia de vivenda recollidas no Real decreto lei 11/2020, do 31 de marzo

RESUMO DO CONTIDO: Moratoria no pagamento da renda ou modificación do contrato / Avais estatais para o financiamento a arrendatarios en situación de vulnerabilidade / Programa de axudas ao alugamento / Novo «Programa de axuda ás vítimas de violencia de xénero, persoas obxecto de desafiuzamento da súa vivenda habitual, persoas sen fogar e outras persoas especialmente vulnerables» / Prórroga extraordinaria dos contratos de arrendamento / Suspensión de desafiuzamentos e desaloxamentos para fogares vulnerables / ANEXO: Que se entende por situacións de vulnerabilidade? Como debe acreditarse a situación de vulnerabilidade?

Ver documento

20.03.2020

Prestación económica por cesamento da actividade polo COVID-19

O artigo 17 do RDL, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, regula a prestación extraordinaria por cesamento de actividade para as persoas afectadas por declaración do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria. O cesamento de actividade establécese con carácter excepcional e durante un mes, a partir do 14 de marzo.

Ver documento