Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia | 24 Xuño 2024.

Emprego e Formación

Documentos

Boletín de emprego

Consulta periodicamente o Boletín de Emprego de CCOO. Nel recollemos as ofertas difundidas polas principais entidades públicas.

27.03.2023
Autor: Secretarías de Acción Sindical e Emprego de CCOO

Un ano de reforma laboral. Balance e propostas

Este informe ofrece unha análise do primeiro ano de impacto do Real decreto lei 32/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo; é dicir, un balance do primeiro ano de aplicación da reforma laboral acordada entre o Goberno e os axentes sociais.

Ver documento

12.01.2023

CCOO Informa n.º 4 - Novidades sociolaborais do ano 2023

Ver documento

04/08/2022
Representación asinando o documento

A pesar de que calquera acordo cunha contraparte conleva non conseguir todo aquilo que che propós, desde CCOO facemos unha valoración positiva porque contén cuestións para loitar contra o abuso da precariedade e temporaridade nas administracións públicas locais.

30.03.2022

(Tríptico) Subsidios por desemprego para os contratos fixos descontinuos

Grazas á reforma laboral asinada por CCOO, os traballadores e traballadoras fixas descontinuas gañan novos dereitos.

Ver documento

28.10.2021

IV Plan rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da covid-19

Ver documento

05.10.2021

Claves da prórroga dos ERTE-covid

Os ERTE prorróganse ata o próximo 28 de febreiro de 2022. Así o recolle oReal decreto lei 18/2021, do 28 de setembro, de medidas urxentes para aprotección do emprego, a recuperación económica e a mellora do mercadode traballo, no que, entre outras medidas, se inclúe a nova extensión destemecanismo de protección do emprego.

Ver documento

23.09.2021

Axudas por ERTE ETOP (2021)

Ver documento

TRÁMITES NA AXENCIA TRIBUTARIA

Cómpre formalizar varios trámites na Axencia Tributaria: solicitude de CIF, declaración censual, alta no IAE...

Ver documento

OUTRAS SOCIEDADES

Ademais das citadas, existe unha gran variedade de formas xurídicas: sociedade comanditaria, sociedade colectiva, sociedade laboral, sociedade civil?

Ver documento